Kundtaggar har lagts till

Ulösaren Kundtaggar har lagts till startar ett arbetsflöde när en eller flera taggar läggs till för en kund.

Fält

Utlösaren Kundtaggar har lagts till innehåller följande fält, som kan användas i villkor och åtgärder, och för att få data i arbetsflödet:

Fält i utlösaren kundtaggar har lagts till.
Fält Beskrivning
Taggar En lista över taggarna som har lagts till för kunden.
Kund Kunden för vilken taggar lades till.
Shop Butiken där taggarna lades till.

Åtgärder

Eftersom utlösaren returnerar fälten Taggar, Kund och Butik kan åtgärder som kräver dessa fält användas med utlösaren, till exempel:

Testa utlösaren Kund skapad

Lägg till en tagg till en kund för att testa ett arbetsflöde som startar med den här utlösaren.

API-detaljer

Utlösaren Kundtaggar har lagts till gör att åtgärder kan använda data från Customer Graphql API-objektet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis