Företagsplats skapad

Utlösaren Företagsplats skapad startar ett arbetsflöde när en ny plats läggs till för ett företag.

Åtgärder

Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren Företagsplats skapad.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som uppdaterar anteckningen om företagsplats när en ny företagsplats skapas

I det här exempelarbetsflödet uppdateras platsanteckningen när en ny plats skapas för ett företag.

Testa utlösaren Företagsplats skapad

För att testa ett arbetsflöde som börjar med denna utlösare, lägg till en ny plats för ett företag.

API-detaljer

Med utlösaren Företagsplats skapad kan åtgärder vidtas med CompanyLocation Graphql API-objektet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis