Ta bort metafält för företagsplats

Åtgärden Ta bort metafält för företagsplats tar bort metafält från företagsplatsen som utlöser arbetsflödet.

På den här sidan

Fält

Åtgärden Ta bort metafält för företagsplats innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Ta bort metafält för företagsplats.
Fält Beskrivning
Namnrymd för metafält Krävs. En namnrymd för metafält innehåller en grupp metafält. Genom att gruppera metafält inom en namnrymd förhindrar du att dina metafält kommer i konflikt med andra metafält.
Nyckel Krävs. En nyckel är en identifierare för metafältvärdet.

Utlösare

Åtgärden Ta bort metafält för företagsplats har ett dolt fält tillagt av utlösaren. Detta fält, Företagsplats-ID, identifierar företagsplatsen där ett metafält ska tas bort. Företagsplats-ID är inställt som standard och kan inte ändras.

Åtgärden Ta bort metafält för företagsplats kan användas i arbetsflöden som börjar med följande utlösare:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som tar bort en företagsplats metafält när ett specifikt villkor uppfylls

I det här exempelarbetsflödet tas ett metafält för företagsplats _location.custom_id_bort när anteckningen för företagsplats innehåller ordet tillfällig.

API-uppgifter

För mer information, se inmatningsobjektet MetafieldInput.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis