Hämta kunddata

I arbetsflöden som använder kunddata kan du använda åtgärden Hämta kunddata för att hämta kundinformation från din butik. Du kan använda den här åtgärden i alla arbetsflöden, inklusive utlösaren för schemalagd tid. I ett arbetsflöde som använder utlösaren för schemalagd tid startar arbetsflödet vid en tidpunkt som du har angett, snarare än som ett resultat av en händelse. Eftersom det inte finns någon specifik händelse i din butik eller från en app som startar arbetsflödet ingår ingen data automatiskt.

Fält

Åtgärden för att Hämta kunddata innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Hämta kunddata.
Fält Beskrivning
Sortera data efter Krävs. De parametrar som datan som returneras av sökfrågan sorteras efter.
Maximalt antal kunder Krävs. Maximalt antal kunder som kan returneras av den sökfråga du väljer.
Välj en fråga för att filtrera data Krävs. Sökfrågan som erhåller de data som ska användas i arbetsflödet. Välj Avancerat för att skapa en egen kundfråga genom att använda söksyntax i Shopifys API.
Redigera fråga Sökfrågan som används för att välja kunder. Den här frågan kan redigeras för att anpassa resultaten.

Returnerade data

Åtgärden Hämta kunddata vidtar ingen direkt åtgärd i din butik. I stället extraherar den data från din butik baserat på din fråga, och gör data tillgängliga för användning i efterföljande steg i ditt arbetsflöde.

När du lägger till åtgärden Hämta kunddata i ett arbetsflöde, har steg som följer den här åtgärden en Hämta kunddata-variabel tillgänglig i variabelväljaren. Välj Hämta kunddata i avsnittet Returnerade data på konfigurationspanelen för att välja data som har extraherats av din fråga. Använd objektet getCustomerData för anpassade variabler.

Utlösare

Åtgärden Hämta kunddata kan användas i alla arbetsflöden.

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar ett internt e-postmeddelande om nya kundkonton har guld-taggen.

I det här exempelarbetsflödet skickas ett internt e-postmeddelande om en ny kund skapas med guld-taggen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis