Radera företag

Åtgärden Radera företag tar bort ett företag från din butik.

På den här sidan

Fält

Åtgärden Radera företag kräver inga ytterligare fält.

Utlösare

Åtgärden Radera företag har ett dolt fält tillagt av utlösaren. Det här fältet, företags-ID, identifierar företaget som ska raderas. Företags-ID ställs in från en utlösare och kan inte ändras.

Åtgärden kan användas i arbetsflöden som börjar med följande utlösare:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som raderar ett företag när ett specifikt villkor är uppfyllt

I det här exempelarbetsflödet raderas ett företag när företagsanteckningen innehåller orden Radera detta företag.

API-uppgifter

För mer information, granska companyDelete-mutationen.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis