Ta bort metafält för orderutkast

Åtgärden Ta bort metafält för orderutkast tar bort metafält från orderutkastet som utlöser arbetsflödet.

På den här sidan

Fält

Åtgärden Ta bort metafält för orderutkast innehåller följande fält.

Fält som används i åtgärden Ta bort metafält för orderutkast.
Fält Beskrivning
Namnrymd för metafält Krävs. En namnrymd för metafält innehåller en grupp metafält. Genom att gruppera metafält inom en namnrymd förhindrar du att dina metafält kommer i konflikt med andra metafält.
Nyckel Krävs. En nyckel är en identifierare för metafältvärdet.

Utlösare

Åtgärden Ta bort metafält för orderutkast har ett dolt fält tillagt av utlösaren. Fältet Orderutkast-ID identifierar orderutkastet där taggar ska tas bort. Orderutkast-ID är inställd som standard och kan inte ändras.

Åtgärden Ta bort metafält för orderutkast kan användas i arbetsflöden som börjar med följande utlösare:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som tar bort ett metafält för orderutkast när ett orderutkast skapas

I det här exempelarbetsflödet tas ett metafält för orderutkast bort för alla nyskapade ordrar.

API-uppgifter

För mer information, se inmatningsobjektet MetafieldInput.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis