Fjern metafelt for bestillingsutkast

Handlingen Fjern metafelt for bestillingsutkast fjerner metafelter fra bestillingsutkastet som utløser arbeidsflyten.

Felt

Handlingen Fjern metafelt for bestillingsutkast inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Fjern metafelt for bestillingsutkast.
Felt Beskrivelse
Metafeltets navnefelt Påkrevd. Metafeltets navnefelt er en beholder for en gruppe metafelter. Ved å gruppere metafelter i et navnefelt forhindrer du at metafeltene kommer i konflikt med hverandre.
Nøkkel Påkrevd. En nøkkel er en identifikator for metafeltverdien.

Utløsere

Handlingen Fjern metafelt for bestillingsutkast har et skjult felt som legges til av utløseren. Dette feltet, Bestillingsutkast-ID, identifiserer bestillingsutkastet som skal ha metafelter fjernet. Bestillingsutkast-ID-en er angitt som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Fjern metafelt for bestillingsutkast kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som fjerner et metafelt for bestillingsutkast når et bestillingsutkast opprettes

I dette arbeidsflyteksempelet fjernes et metafelt for bestillingsutkast fra alle nyopprettede bestillingsutkast.

API-detaljer

Gå gjennom inndataobjektet MetafieldInput for å finne ut mer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis