Fjern metafelt for bestillingsutkast

Handlingen Fjern metafelt for bestillingsutkast fjerner metafelter fra bestillingsutkastet som utløser arbeidsflyten.

På denne siden

Felter

Handlingen Fjern metafelt for bestillingsutkast inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Fjern metafelt for bestillingsutkast.
Felt Beskrivelse
Metafeltets navnefelt Påkrevd. Et metafelt-navnefelt er en beholder for en gruppe med metafelter. Ved å gruppere metafelter i et navnefelt forhindrer du at metafeltene kommer i konflikt med andre metafelter.
Nøkkel Påkrevd. En nøkkel er en identifikator for metafeltverdien.

Utløsere

Handlingen Fjern metafelt for bestillingsutkast har et skjult felt som legges til av utløseren. Dette feltet, Bestillingsutkast-ID, identifiserer bestillingsutkastet som skal ha metafelter fjernet. Bestillingsutkast-ID-en er angitt som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Fjern metafelt for bestillingsutkast kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel:

Eksempel på en arbeidsflyt som fjerner et metafelt fra et bestillingsutkast når et bestillingsutkast opprettes

I dette arbeidsflyteksempelet fjernes et metafelt fra et bestillingsutkast for alle nyopprettede bestillingsutkast.

API-detaljer

Gå gjennom inndataobjektet MetafieldInput for å finne ut mer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis