Frigi en oppfyllelse som er på vent

Handlingen Frigi en oppfyllelse som er på vent endrer statusen for en oppfyllelsesbestilling fra on hold til open.

På denne siden

Felt

Handlingen Frigi en oppfyllelse som er på vent inneholder ingen felter, men krever at en oppfyllelsesbestillings-ID er tilgjengelig i arbeidsflyten for å kunne oppheve den midlertidige stansen av oppfyllelsesbestillingen.

Utløsere

Handlingen Frigi en oppfyllelse som er på vent kan brukes i arbeidsflyter som returnerer en oppfyllelsesbestilling. Når en bestilling er opprettet, har den vanligvis ingen oppfyllelsesbestillinger. En prosess kjøres for å tilordne varelinjer i bestillingen til en lokalisasjon, og oppretter oppfyllelsesbestillinger.

Utløseren Bestilling klar til oppfyllelse kjører for hver oppfyllelsesbestilling som er opprettet for bestillingen, og brukes derfor ofte med denne handlingen.

I tillegg er oppfyllelsesbestillinger tilgjengelige i alle utløsere med en bestilling, etter at oppfyllelsesbestillingene er lagt til. Ved hjelp av en For each-handling kan du kjøre gjennom disse listene og utføre handlinger for hver vare. Du kan for eksempel kjøre gjennom oppfyllelsesbestillingene og oppheve noen eller alle midlertidige stanser. For å gjøre dette, må du legge til en kort forsinkelse på rundt fem minutter etter en bestillingsbasert utløser, for å sikre at oppfyllelsesbestillingene er opprettet og tilgjengelige.

API-detaljer

Se gjennom mutasjonen fulfillmentOrderOpen for å finne ut mer.

Hvis du vil ha mer informasjon om oppfyllelsesbestillinger, kan du se konteksten for objektet FulfillmentOrder.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis