Opprett metafeltdefinisjon

Handlingen Opprett metafeltdefinisjon oppretter en metafeltdefinisjon basert på den oppgitte informasjonen.

På denne siden

Felter

Handlingen Opprett metafeltdefinisjon inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Opprett metafeltdefinisjon.
Felt Beskrivelse
Navn Nødvendig. Navnet på metafeltdefinisjonen.
Beskrivelse Metafeltdefinisjonens beskrivelse.
Navneområde Påkrevd. Beholderen for en gruppe metafelter som metafeltdefinisjonen skal knyttes til.
Nøkkel Påkrevd. Metafeltdefinisjonens unike identifikator innenfor navnefeltet.
Ressurstype Påkrevd. Ressurstypen metafeltdefinisjonen er knyttet til.
Datatype Påkrevd. Hvilken type data som lagres av metafeltet.

Utløsere

Handlingen Opprett metafeltdefinisjon kan brukes med alle utløsere.

Eksempel:

Eksempel på en arbeidsflyt som oppretter en metafeltdefinisjon når en bestemt betingelse er oppfylt.

I dette arbeidsflyteksempelet opprettes en metafeltdefinisjon for en bedrift med navnefeltet custom og nøkkelen industry når en ny bedrift opprettes, og en slik metafeltdefinisjon ikke allerede finnes.

API-detaljer

For å finne ut mer, kan du se mutasjonen metafieldDefinitionCreate.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis