Slett produkt

Handlingen Slett produkt fjerner et produkt fra butikken, inkludert alle tilknyttede varianter og medier.

På denne siden

Felt

Handlingen Slett produkt krever ingen ytterligere felter.

Utløsere

Handlingen Slett produkt har et skjult felt lagt til av utløseren. Dette feltet, Produkt-ID, identifiserer produktet som skal slettes. Produkt-ID angis av en utløser, og kan ikke endres.

Som et resultat av dette kan handlingen Slett produkt brukes i arbeidsflyter med handlingen Hent produktdata, eller utløsere som inneholder et produkt eller en variant, som for eksempel:

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som sletter et produkt når en bestemt betingelse er oppfylt

I dette arbeidsflyteksempelet slettes et produkt når produktet har taggen delete.

API-detaljer

For å finne ut mer kan du se mutasjonen productDelete.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis