Fjern metafelt for produktvariant

Handlingen Fjern metafelt for produktvariant fjerner metafelter fra produktvarianten som utløser arbeidsflyten.

På denne siden

Felter

Handlingen Fjern metafelt for produktvariant inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Fjern metafelt for produktvariant.
Felt Beskrivelse
Metafeltets navnefelt Påkrevd. Et metafelt-navnefelt er en beholder for en gruppe med metafelter. Ved å gruppere metafelter i et navnefelt forhindrer du at metafeltene kommer i konflikt med andre metafelter.
Nøkkel Påkrevd. En nøkkel er en identifikator for metafeltverdien.

Utløsere

Handlingen Fjern metafelt for produktvariant har skjulte felter lagt til av utløseren. Disse feltene, Produkt-ID og Produktvariant-ID, identifiserer produktet og produktvarianten metafeltene skal fjernes fra. Produkt-ID og produktvariant-ID er angitt som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Fjern metafelt for produktvariant kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel:

Eksempel på en arbeidsflyt som fjerner et produktvariant-metafelt når lagerbeholdningen av varianten er under 10

I dette arbeidsflyteksempelet fjernes et produktvariant-metafelt når lagerbeholdningen av varianten er under 10.

API-detaljer

Gå gjennom inndataobjektet MetafieldInput for å finne ut mer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis