Fjern metafelt for produktvariant

Handlingen Fjern metafelt for produktvariant fjerner metafelter fra produktvarianten som utløser arbeidsflyten.

Felt

Handlingen Fjern metafelt for produktvariant inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Fjern metafelt for produktvariant.
Felt Beskrivelse
Metafeltets navnefelt Påkrevd. Et metafelt-navnefelt er en beholder for en gruppe med metafelter. Ved å gruppere metafelter i et navnefelt forhindrer du at metafeltene kommer i konflikt med andre metafelter.
Nøkkel Påkrevd. En nøkkel er en identifikator for metafeltverdien.

Utløsere

Handlingen Fjern metafelt for produktvariant har skjulte felter lagt til av utløseren. Disse feltene, Produkt-ID og Produktvariant-ID, identifiserer produktet og produktvarianten metafeltene skal fjernes fra. Produkt-ID og produktvariant-ID er angitt som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Fjern metafelt for produktvariant kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som fjerner et produktvariant-metafelt når lagerbeholdningen av varianten er under 10

I dette arbeidsflyteksempelet fjernes et produktvariant-metafelt når lagerbeholdningen av varianten er under 10.

API-detaljer

Gå gjennom inndataobjektet MetafieldInput for å finne ut mer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis