Legg til kundetagger

Handlingen Legg til kundetagger legger til en tagg for kunden som utløser arbeidsflyten.

Felt

Handlingen Legg til kundetagger inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Legg til kundetagger.
Felt Beskrivelse
Tagger Taggene som skal legges til for en kunde. Tagger skiller ikke mellom store og små bokstaver. Gjør en av følgende for å legge til flere tagger:
  • Angi hver tagg hver for seg ved å skrive inn taggen, og deretter trykke på Enter-tasten.
  • Angi flere tagger samtidig ved å skille dem med komma. Mellomrom mellom kommaene blir fjernet.

    Hvis du for eksempel angir tagg1,tagg2,tagg3 og deretter trykker på Enter-tasten, vises tagg1,tagg2,tagg3 i handlingen. Når handlingen utføres, legges det til tre separate tagger: tagg1, tagg2 og tagg3.

Utløsere

Handlingen Legg til kundetagger har et skjult felt som legges til av utløseren. Dette feltet, Kunde-ID, identifiserer kunden metafeltet skal legges til. Kunde-ID-en er angitt som standard, og kan ikke endres.

Legg til kundetagger kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som legger til en tagg når en kunde opprettes

I dette arbeidsflyteksempelet legges taggen new til alle nyopprettede kunder.

API-detaljer

Gå gjennom tagsAdd-mutasjonen for å finne ut mer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis