Müşteri etiketleri ekle

Müşteri etiketi ekleyin işlemi, iş akışını tetikleyen müşteriye bir etiket ekler.

Alanlar

Müşteri etiketleri ekle işlemi, aşağıdaki alanları içerir.

Müşteri etiketi ekleyin işleminde kullanılan alanlar.
Alan Açıklama
Etiketler Bir müşteriye eklenen etiketler. Etiketler büyük/küçük harf duyarlı değildir. Birden fazla etiket eklemek için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Etiketi yazıp ardından enter tuşuna basarak her etiketi ayrı ayrı girin.
  • Birden çok etiketi virgüllerle ayırarak aynı anda girin. Virgüller arasındaki boşluklar kaldırılmıştır.

    Örneğin, etiketleri tag1,tag2,tag3 şeklinde girip ardından enter tuşuna basmak işlemde başlangıçta tag1,tag2,tag3 görüntülenmesiyle sonuçlanır. İşlem yapıldığında üç ayrı etiket eklenir: tag1, tag2 ve tag3.

Tetikleyiciler

Müşteri etiketlerini kaldır işlemi, tetikleyici tarafından eklenen gizli bir alan içerir. Müşteri kimliği alanı, müşteriyi Meta alan eklemek için tanımlar. Müşteri kimliği varsayılan olarak ayarlanır ve değiştirilemez.

Müşteri etiketi ekleyin, aşağıdaki tetikleyicilerle başlatan iş akışlarında kullanılabilir:

Örnek

Müşteri oluşturulduğunda etiket ekleyen iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, new yeni oluşturulan tüm müşterilere eklenir.

API ayrıntıları

Daha fazla bilgi edinmek için tagsAdd mutasyonunu inceleyin.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene