Müşteri etiketleri ekle

Müşteri etiketi ekleyin işlemi, iş akışını tetikleyen müşteriye bir etiket ekler.

Alanlar

Müşteri etiketleri ekle işlemi, aşağıdaki alanları içerir.

Müşteri etiketi ekleyin işleminde kullanılan alanlar.
Alan Açıklama
Etiketler Bir müşteriye eklenen etiketler. Etiketler büyük/küçük harf duyarlı değildir. Birden fazla etiket eklemek için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Etiketi yazıp ardından enter tuşuna basarak her etiketi ayrı ayrı girin.
  • Birden fazla etiketi virgüllerle ayırarak girin. Virgüller arasında boşluk olmamalıdır.

    Örneğin, etiketleri etiket1,etiket2,etiket3 şeklinde girip enter tuşuna basmak, işlemde başlangıçta etiket1,etiket2,etiket3 görüntülenmesiyle sonuçlanır. İşlem gerçekleştirildiğinde üç ayrı etiket eklenir: etiket1, etiket2 ve etiket3.

Tetikleyiciler

Müşteri etiketleri ekle işlemi, tetikleyici tarafından eklenen gizli bir alan içerir. Bu alan (Müşteri Kimliği) varsayılan olarak ayarlanır. İşlem, aşağıdakiler de dahil olmak üzere müşterileri içeren tetikleyicilerle başlayan iş akışlarında kullanılabilir:

Müşteriler siparişlerle ilişkilendirildiğinden bu işlem, sipariş içeren tetikleyicilerle de kullanılabilir:

Örnek

Müşteri oluşturulduğunda etiket ekleyen iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, new yeni oluşturulan tüm müşterilere eklenir.

API ayrıntıları

Daha fazla bilgi edinmek için tagsAdd mutasyonunu inceleyin.

Yaygın sorunlar

Flow'da bir etiket eklendiği belirtiliyor ancak etiket Yöneticide mevcut değil.

Neden: Bir uygulama (çoğu durumda) veya Yönetici kullanıcı etiketin üzerine yazmış. Bunun nedeni birçok uygulamanın, Flow'la aynı etkinlikleri (ör. Sipariş oluşturuldu) kullanmasıdır. Genellikle Flow'un çalışması daha önce sona erer ve diğer uygulamalar, yeni etiketleri dikkate almayan düzenlemeler yapar.

Çözüm: En iyi çözüm, uygulamanın Flow'da, Flow çalıştırıldıktan sonra çağırabileceğiniz bir işleme sahip olmasıdır. Bu tür bir işlem kullanılamıyorsa etiketlerinizin üzerine yazmasını nasıl önleyebileceğinizi sormak için uygulama geliştiricisiyle iletişime geçmeniz gerekir. Sorunu uygulama geliştiricisiyle çözemiyorsanız Flow'a, etiket ekleme işlemini geciktirmek için bir "Wait" (Bekleme) adımı eklemeyi deneyebilirsiniz.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene