Şirket konumu meta alanını kaldır

Şirket konumu meta alanını kaldır işlemi, iş akışını tetikleyen şirketten meta alanları kaldırır.

Alanlar

Şirket konumu meta alanını kaldır işlemi, aşağıdaki alanları içerir.

Şirket konumu meta alanını kaldır işleminde kullanılan alanlar.
Alan Açıklama
Meta alan ad alanı Gereklidir. Meta alan ad alanı, meta alan grubu için bir kapsayıcıdır. Meta alanlarının bir ad alanı kapsamında gruplandırılması, meta alanlarınızın diğerleriyle çakışmasını önler.
Anahtar Gereklidir. Bir anahtar, meta alan değerinin bir tanımlayıcısıdır.

Tetikleyiciler

Şirket konumu meta alanını kaldır işlemi, tetikleyici tarafından eklenen gizli bir alan içerir. Bu alan (Şirket Konumu Kimliği), meta alanının kaldırılacağı şirket konumunu tanımlar. Şirket konumu kimliği varsayılan olarak ayarlanır ve değiştirilemez.

Şirket konumu meta alanını kaldır işlemi, aşağıdaki tetikleyicilerle başlatılan iş akışlarında kullanılabilir:

Örnek

Belirli bir koşul karşılandığında şirket konumu meta alanını kaldıran bir iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, bir şirket konumu meta alanı (location.custom_id), şirket konumu notu temporary (geçici) sözcüğünü içeriyorsa kaldırılır.

API ayrıntıları

Daha fazla bilgi edinmek için MetafieldInput giriş nesnesini inceleyin.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene