Toplam

Toplam işlemi bir listedeki ürünlerini toplamını belirler ve gibi toplam değeri sağlar (örneğin, birkaç farklı siparişin toplam fiyatı).

Alanlar

Toplam işlemi aşağıdaki alanları içerir.

Toplam işleminde kullanılan alanlar.
Alan Açıklama
List Gereklidir. Toplam işlemiyle toplananların listesi.

Döndürülen veriler

Toplam işlemi tek başına mağazanızda doğrudan işlem gerçekleştirmez. Bunun yerine, mağazanızdaki verileri hesaplar ve bu verileri iş akınızdaki sonraki adımlarda kullanılmaya uygun hale getirir.

İş akışına Toplam işlemini eklediğinizde bu işlemi izleyen adımlar için değişken seçicide Toplam değişkeni kullanılabilir. İzleyen durumlarda veya işlemlerde sorgunuzla ayıklanan verileri kullanmak için yapılandırma panelinin Döndürülen veriler bölümünde Toplam'ı seçin. Özel olarak oluşturulmuş değişkenler için Sum nesnesini kullanın.

Örnek

Müşterinin geçen hafta verdiği siparişlerin fiyatının toplandığı ve toplam tutar 1000'e eşit veya 1000'den yüksekse müşteri etiketinin eklendiği iş akışı örneği.

Bu örnek iş akışında, müşterinin geçen hafta verdiği siparişlerin fiyatı toplanır. Toplam tutar 1000'e eşit veya 1000'den yüksekse müşteri etiketi uygulanır.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene