Taslak sipariş meta alanını güncelle

Taslak sipariş meta alanını güncelle işlemi, iş akışını tetikleyen taslak siparişe bir meta alan ekler veya bu taslak siparişte mevcut bir meta alanı günceller.

Alanlar

Taslak sipariş meta alanını güncelle işlemi, aşağıdaki alanları içerir.

Taslak sipariş meta alanını güncelle işleminde kullanılan alanlar.
Alan Açıklama
Meta alan ad alanı Gereklidir. Meta alan ad alanı, meta alan grubu için bir kapsayıcıdır. Meta alanlarının bir ad alanı kapsamında gruplandırılması, meta alanlarınızın diğerleriyle çakışmasını önler.
Anahtar Gereklidir. Bir anahtar, meta alan değerinin bir tanımlayıcısıdır.
Değer Gereklidir. Değer, meta alanında saklanan bilgilerdir. Değer, meta alanın türünden bağımsız olarak her zaman bir dize olarak saklanır.
Tür Meta alan değerinin veri türü.

Tetikleyiciler

Taslak sipariş meta alanını güncelle işlemi, tetikleyici tarafından eklenen gizli bir alan içerir. Bu alan, Taslak sipariş numarası, meta alan eklenecek taslak siparişi tanımlar. Taslak sipariş numarası varsayılan olarak ayarlanır ve değiştirilemez.

Taslak sipariş meta alanını güncelle işlemi, aşağıdaki tetikleyicilerle başlatan iş akışlarında kullanılabilir:

Örnek

Taslak sipariş oluşturulduğu zaman taslak sipariş meta alanı ekleyen iş akışı örneği

Bu örnek iş akışında, yeni oluşturulan tüm taslak siparişlere taslak sipariş meta alanı eklenir.

API ayrıntıları

Daha fazla bilgi edinmek için MetafieldInput giriş nesnesini inceleyin.

Shopify ile satış yapmaya hazır mısınız?

Ücretsiz olarak dene