Oppdater metafelt for bestillingsutkast

Handlingen Oppdater metafelt for bestillingsutkast legger til et metafelt i bestillingsutkastet som utløser arbeidsflyten, eller oppdaterer et eksisterende metafelt for bestillingsutkastet.

På denne siden

Felter

Handlingen Oppdater metafelt for bestillingsutkast inneholder følgende felter.

Felter som brukes i handlingen Oppdater metafelt for bestillingsutkast.
Felt Beskrivelse
Metafeltets navnefelt Påkrevd. Et metafelt-navnefelt er en beholder for en gruppe med metafelter. Ved å gruppere metafelter i et navnefelt forhindrer du at metafeltene kommer i konflikt med andre metafelter.
Nøkkel Påkrevd. En nøkkel er en identifikator for metafeltverdien.
Verdi Påkrevd. Verdien er informasjonen som skal lagres i metafeltet. Verdien lagres alltid som en streng, uavhengig av metafeltets type.
Type Datatype for metafeltets verdi..

Utløsere

Handlingen Oppdater metafelt for bestillingsutkast har et skjult felt som legges til av utløseren. Dette feltet, Bestillingsutkast-ID, identifiserer bestillingsutkastet et metafelt skal legges til for. Bestillingsutkast-ID-en er angitt som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Oppdater metafelt for bestillingsutkast kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel:

Eksempel på en arbeidsflyt som legger til et metafelt i et bestillingsutkast når et bestillingsutkast opprettes

I dette arbeidsflyteksempelet legges det til et metafelt fra et bestillingsutkast for alle nyopprettede bestillingsutkast.

API-detaljer

Gå gjennom inndataobjektet MetafieldInput for å finne ut mer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis