Slett bedrift

Handlingen Slett bedrift fjerner en bedrift fra butikken.

På denne siden

Felt

Handlingen Slett bedrift krever ingen ytterligere felter.

Utløsere

Handlingen Slett bedrift har et skjult felt som legges til av utløseren. Dette feltet, Bedrifts-ID, identifiserer bedriften som skal slettes. Bedrifts-ID-en angis fra en utløser, og kan ikke endres.

Handlingen kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som sletter en bedrift når en bestemt betingelse er oppfylt

I dette arbeidsflyteksempelet slettes en bedrift når bedriftsmerknaden inneholder ordene Delete this company.

API-detaljer

For å finne ut mer, kan du se mutasjonen companyDelete.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis