Oppdater kundemerknad

Handlingen Oppdater kundemerknad oppdaterer merknadene på en kundes side for kunden som utløser arbeidsflyten.

På denne siden

Felt

Handlingen Oppdater kundemerknad inneholder følgende felter:

Felter som brukes i handlingen Oppdater kundemerknad.
Felt Beskrivelse
Merk Merknaden som skal legges til kunden.

Utløsere

Handlingen Oppdater bestillingsmerknad har et skjult felt lagt til av utløseren. Dette feltet, Kunde-ID, identifiserer kunden som skal oppdateres. Kunde-ID-en er angitt som standard, og kan ikke endres.

Handlingen Oppdater kundemerknad kan brukes i arbeidsflyter som starter med følgende utløsere:

Eksempel

Eksempel på en arbeidsflyt som legger til en merknad for en kunde når de legger inn en bestilling med høy risiko

I dette arbeidsflyteksempelet legges det til en merknad for en kunde når de legger inn en bestilling med høy risiko.

API-detaljer

Gå gjennom mutasjonen customerUpdate for å finne ut mer.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis