Overvåke arbeidsflyter i Shopify Flow

Etter at en arbeidsflyt kjører kan du overvåke ytelsene og oppførselen på Aktivitetssiden. Aktivitetssiden viser alle arbeidsflytforekomstene dine.

Aktivitet-siden viser følgende informasjon:

  • arbeidsflytene som har kjørt
  • navnet på butikken arbeidsflyten kjørte i
  • en liste over handlinger utført, om noen
  • hvorvidt handlingene er fullført

Vise detaljene for en arbeidsflytkjøring

Hvis du vil se detaljer for en individuell flytkjøring, klikker du på arbeidsflytnavnet.

Hvis du vil se detaljer for en individuell flytkjøring, kan du klikke på arbeidsflytnavnet. En kjørelogg viser arbeidsflytkjøringen.

  • Et grønt symbol representerer betingelser som var oppfylt og handlinger som ble utført.
  • Et grått symbol representerer betingelser som ikke ble oppfylt og handlinger som ikke ble utført.
  • Et blått symbol representerer en arbeidsflyt som er satt på pause ved å bruke Vent-handlingen.

Eksempel på en kjørelogg for en arbeidsflyt som legger til kundetagger basert på kundens livstidsforbruk

I dette eksempelet legger en kunde inn en bestilling som bringer det totale beløpet som er brukt i butikken til 976,48 USD. Utløseren Bestilling opprettet starter arbeidsflyten og sjekker det totale beløpet som er brukt. Det totale beløpet som er brukt er ikke lik eller større enn 1000 USD, så arbeidsflyten fortsetter til neste betingelse. Den neste betingelsen, som er større enn eller lik 700 dollar, er oppfylt. Arbeidsflyten utfører handlingen Legg til kundetagger, og legger til Sølvnivå-taggen i kundeprofilen.

Resultater

Resultater-seksjonen viser følgende informasjon, sammen med dato og klokkeslett:

  • Hvilken utløser som startet arbeidsflyten
  • Hvilke kontroller som ble utført, og hvorvidt betingelsene var oppfylt
  • Hvilke handlinger som ble utført, om noen

Eksempel på resultatseksjonen av en kjørelogg for en arbeidsflyt som legger til kundetagger basert på kundens livstidsforbruk

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis