Overvåke arbeidsflyter i Shopify Flow

Når en arbeidsflyt har kjørt kan du overvåke ytelsen og adferden. Gå til Apper > Shopify Flow > Aktivitet fra Shopify-administrator for å se gjennom ytelsen for arbeidsflyter. Siden Aktivitet viser alle arbeidsflytforekomster.

Aktivitet-siden viser følgende informasjon:

 • arbeidsflytene som har kjørt
 • navnet på butikken arbeidsflyten kjørte i
 • en liste over handlinger utført, om noen
 • hvorvidt handlingene er fullført

Vise detaljene for en arbeidsflytkjøring

Klikk på arbeidsflytnavnet for å se detaljert informasjon om én enkelt arbeidsflyt.

Seksjonen Status indikerer om arbeidsflyten ble fullført.

Seksjonen Handlinger indikerer hvor mange handlinger i arbeidsflyten som ble kjørt. Klikk på x handlinger var vellykket for å se en komplett liste med handlinger og hvorvidt de ble kjørt.

Seksjonen Kjøredetaljer viser en forhåndsvisning av arbeidsflyten.

 • Et grønt symbol representerer betingelser som var oppfylt og handlinger som ble utført.
 • Et grått symbol representerer betingelser som ikke ble oppfylt og handlinger som ikke ble utført.
 • Et blått symbol representerer en arbeidsflyt som er satt på pause ved å bruke Vent-handlingen.

Eksempel på en kjørelogg for en arbeidsflyt som legger til kundetagger basert på kundens livstidsforbruk

I dette eksempelet legger en kunde inn en bestilling som bringer det totale beløpet som er brukt i butikken til 976,48 USD. Utløseren Bestilling opprettet starter arbeidsflyten og sjekker det totale beløpet som er brukt. Det totale beløpet som er brukt er ikke lik eller større enn 1000 USD, så arbeidsflyten fortsetter til neste betingelse. Den neste betingelsen, som er større enn eller lik 700 dollar, er oppfylt. Arbeidsflyten utfører handlingen Legg til kundetagger, og legger til Sølvnivå-taggen i kundeprofilen.

Etter forhåndsvisningen av arbeidsflyten inneholder resultatseksjonen mer informasjon.

 • Seksjonen Startet når … indikerer utløseren som startet arbeidsflyten.
 • Seksjonen Kontrollerte om … indikerer betingelsene som ble kontrollert, og hvorvidt betingelsene var oppfylt.
 • Seksjonen Gjorde dette … indikerer handlingene som ble utført av arbeidsflyten.
 • Resultater-seksjonen viser følgende informasjon, sammen med dato og klokkeslett:

Eksempel på resultatseksjonen av en kjørelogg for en arbeidsflyt som legger til kundetagger basert på kundens livstidsforbruk

Overvåke arbeidsflyter som bruker handlingen For each

Arbeidsflyter med handlingen For each gjentar handlinger flere ganger. På grunn av dette gjelder følgende for siden Aktivitet for arbeidsflyter som inneholder handlingen For each:

 • Seksjonene Status og Handling gjelder for alle handlinger som utføres av handlingen For each.
 • Seksjonen Kjøredetaljer, inkludert forhåndsvisningen av arbeidsflyten, gjelder bare for den siste handlingen utført av handlingen For each.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis