Overvåke arbeidsflyter i Shopify Flow

Når en arbeidsflyt har kjørt, kan du overvåke ytelse og adferd. Gå til Apper > Shopify Flow > Kjørehistorikk fra Shopify-administrator for å se gjennom ytelsen til arbeidsflyter. Siden Kjørehistorikk viser alle arbeidsflytforekomster. Du kan også åpne en arbeidsflyt og se kjøringer i seksjonen Kjørehistorikk.

Finne en arbeidsflytkjøring

Vurderinger for å finne en arbeidsflytkjøring:

 • Hvis tidssonen på enheten ikke er den samme som butikkens tidssone, kan det hende at dato og klokkeslett for en arbeidsflytkjøring ikke stemmer. Ta høyde for denne forskjellen når du bruker filteret Tid.
 • I butikker med høyt volum kan det hende du må bruke et mindre tidsintervall og andre filtre for å gjøre det enklere å finne en bestemt arbeidsflytkjøring.
 • Arbeidsflytkjøringer lagres bare i syv dager etter at kjøringen er fullført.
 • Det kan være en forsinkelse mellom en arbeidsflytkjøring og når resultatene vises på siden Kjørehistorikk. Hvis resultatene for en nylig arbeidsflyt ikke er tilgjengelig ennå, kan du vente i noen minutter og prøve på nytt.

Bruk filteret Tid for å finne en arbeidsflytkjøring.

Trinn:

 1. Klikk på filteret Tid i søkeverktøylinjen på siden Kjørehistorikk.
 2. Angi en dato og et klokkeslett i feltet Fra som tilsvarer tidspunktet hendelsen skulle ha skjedd. For utløseren Bestilling opprettet bruker du for eksempel tidspunktet bestillingen ble opprettet. Sørg for at du angir riktig AM/PM-tid hvis det er aktuelt.
 3. I feltet Til angir du en dato og et klokkeslett som er 10 minutter etter datoen og klokkeslettet i Fra.
 4. Se gjennom søkeresultatene. Arbeidsflyter kjører vanligvis til nøyaktig samme tidspunkt som en utløsende hendelse, eller kort tid etter. Klikk på et resultat som samsvarer med klokkeslettet, og kontroller at den viste ressursen samsvarer med ressursen du leter etter, som en bestilling.

Eksempel på et tidsfilter

Vise detaljene for en arbeidsflytkjøring

Klikk på arbeidsflytnavnet for å se detaljert informasjon om én enkelt arbeidsflyt.

Seksjonen Status indikerer om arbeidsflyten ble fullført.

Seksjonen Handlinger indikerer hvor mange handlinger i arbeidsflyten som ble kjørt. Klikk på x handlinger var vellykket for å se en komplett liste med handlinger og hvorvidt de ble kjørt.

Seksjonen Kjøredetaljer viser en forhåndsvisning av arbeidsflyten.

 • Et grønt symbol representerer betingelser som var oppfylt og handlinger som ble utført.
 • Et grått symbol representerer betingelser som ikke ble oppfylt og handlinger som ikke ble utført.
 • Et blått symbol representerer en arbeidsflyt som er satt på pause ved å bruke Vent-handlingen.

Eksempel på en kjørelogg for en arbeidsflyt som legger til kundetagger basert på kundens livstidsforbruk

I dette eksempelet legger en kunde inn en bestilling som bringer det totale beløpet som er brukt i butikken til 976,48 USD. Utløseren Bestilling opprettet starter arbeidsflyten og sjekker det totale beløpet som er brukt. Det totale beløpet som er brukt er ikke lik eller større enn 1000 USD, så arbeidsflyten fortsetter til neste betingelse. Den neste betingelsen, som er større enn eller lik 700 dollar, er oppfylt. Arbeidsflyten utfører handlingen Legg til kundetagger, og legger til Sølvnivå-taggen i kundeprofilen.

Etter forhåndsvisningen av arbeidsflyten inneholder resultatseksjonen mer informasjon.

 • Seksjonen Startet når … indikerer utløseren som startet arbeidsflyten.
 • Seksjonen Kontrollerte om … indikerer betingelsene som ble kontrollert, og hvorvidt betingelsene var oppfylt.
 • Seksjonen Gjorde dette … indikerer handlingene som ble utført av arbeidsflyten.
 • Resultater-seksjonen viser følgende informasjon, sammen med dato og klokkeslett:

Eksempel på resultatseksjonen av en kjørelogg for en arbeidsflyt som legger til kundetagger basert på kundens livstidsforbruk

Overvåke arbeidsflyter som bruker handlingen For each

Arbeidsflyter med handlingen For each gjentar handlinger flere ganger. På grunn av dette gjelder følgende for siden Kjørehistorikk for arbeidsflyter som inneholder en For each-handling:

 • Seksjonene Status og Handling gjelder for alle handlinger som utføres av handlingen For each.
 • Seksjonen Kjøredetaljer, inkludert forhåndsvisningen av arbeidsflyten, gjelder bare for den siste handlingen utført av handlingen For each.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis