Opprette arbeidsflyter i Shopify Flow

Opprett en arbeidsflyt for å bruke Shopify Flow. Du kan opprette en ny arbeidsflyt manuelt eller ved å bruke en forhåndslaget mal.

Finn ut mer om hvordan du oppretter arbeidsflyter i Shopify Flow.

Hensyn ved opprettelse av en arbeidsflyt

Før du oppretter en arbeidsflyt, bør du gå gjennom følgende vurderinger:

 • Arbeidsflyter kjører så snart som mulig. Det kan imidlertid være en forsinkelse mellom når en utløser starter en arbeidsflyt og når handlingene fullføres. Det er ingen definert tidsperiode for fullføring av en arbeidsflyt.
 • Bestillinger og bestillingsutkast behandles separat av Flow. Handlinger og utløsere som påvirker bestillinger påvirker ikke bestillingsutkast, og handlinger og utløsere som påvirker bestillingsutkast påvirker ikke bestillinger. Hvis et bestillingsutkast konverteres til en bestilling, vil arbeidsflytene som påvirker bestillinger gjelde.
 • Arbeidsflyter som inneholder betingelser som involverer tagger vil kanskje ikke fungere dersom det er flere enn 250 tagger knyttet til bestillingen, produktet eller kunden.
 • Alle arbeidsflyter må starte med en utløser fra Shopify Flow eller fra en app.
 • Noen felter i GraphQL Admin API fylles ut asynkront, spesielt for bestillinger. Fordi disse feltene kanskje ikke er utfylt når arbeidsflyten kjøres kan dataene være utilgjengelige for Shopify Flow, noe som kan føre til uønskede resultater, som oppfyllelser, UTM-parametre eller risikonivåer. Før du aktiverer en arbeidsflyt må du teste den for å bekrefte at dataene er som du forventer.

Opprette en ny arbeidsflyt

Shopify Flow bruker et friformslerret der du kan opprette en arbeidsflyt. Disse trinnene oppsummerer hvordan du oppretter en enkel arbeidsflyt, ved å legge til én utløser, én betingelser og én handling. Du kan opprette mer komplekse arbeidsflyter ved å legge til flere betingelser og handlinger, eller ved å bruke avanserte utløsere og handlinger.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Flow fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Opprett arbeidsflyt.

 5. Klikk Velg en utløser, og velg utløseren som starter arbeidsflyten.

 6. Klikk på Utdata for å opprette et nytt trinn. Klikk Betingelse, og velg betingelsen som må oppfylles før handlinger kan kjøre.

 7. Klikk på Deretter > Betingelse, og velg betingelsen som må være oppfylt før noen handlinger kan kjøre.

 8. Klikk på Deretter > Handling for å velge handlingen som skal utføres hvis betingelsen er sann.

 9. Valgfritt: klikk Ellers for å bygge ut arbeidsflyten hvis betingelsen du angir er usann. Du kan legge til flere betingelser eller handlinger.

 10. Klikk Ny arbeidsflyt, og angi deretter en tittel for arbeidsflyten.

 11. Klikk på Slå på arbeidsflyt.

 12. Klikk på Aktiver for å begynne å bruke arbeidsflyten.

Opprette en arbeidsflyt ved hjelp av en mal

En mal er en forhåndslaget arbeidsflyt opprettet av Shopify som du kan tilpasse og bruke.

Maler bruker utløsere, betingelser og handlinger med utfylt plassholderdata. Før du aktiverer arbeidsflyten må du bekrefte at du har redigert arbeidsflyten og angitt verdiene du ønsker å bruke. For eksempel:

 • Hvis en arbeidsflyt legger til tagger til kunder eller bestillinger, må du bekrefte at disse taggene er taggene du vil bruke.
 • Hvis en arbeidsflyt sender meldinger, må du sørge for at du endrer mottakerinformasjonen, som for eksempel e-postadressen.
 • Hvis en arbeidsflyt bruker en app du ikke ønsker å installere, kan du kanskje erstatte en lignende funksjon, for eksempel erstatte en handling som sender en melding på Slack med en handling som sender en e-post.

Steg:

 1. Klikk Innstillinger > Apper og salgskanaler fra Shopify-administrator.

 2. Klikk Shopify Flow fra siden Apper og salgskanaler.

 3. Klikk Åpne app.

 4. Klikk på Opprett arbeidsflyt.

 5. Klikk Bla gjennom maler, og velg en mal.

 6. Gå gjennom malen for å bekrefte at den oppfyller dine behov. Du kan tilpasse arbeidsflyten etter at du har installert den.

 7. Klikk på Installer.

 8. Rediger malen etter behov.

 9. Valgfritt: Klikk på navnet til arbeidsflyten og rediger tittelen.

 10. Klikk på Slå på arbeidsflyt.

 11. Klikk på Aktiver for å begynne å bruke arbeidsflyten.

Se eksemplene på siden for eksempler på tilgjengelige arbeidsflytmaler.

Er du klar til å begynne å selge med Shopify?

Prøv det gratis