Tworzenie procesów workflow w Shopify Flow

Aby korzystać z aplikacji Shopify Flow, utwórz workflow. Nowy workflow można utworzyć ręcznie lub za pomocą wstępnie wykonanego szablonu.

Dowiedz się więcej o tworzeniu procesów workflow za pomocą Shopify Flow.

Zagadnienia dotyczące tworzenia workflow

Przed utworzeniem workflow zapoznaj się z poniższymi zagadnieniami:

 • Procesy workflow są uruchamiane tak szybko, jak to możliwe. Jednakże może wystąpić opóźnienie między uruchomieniem workflow przez wyzwalacz a zakończeniem jego czynności. Czas realizacji procesu workflow nie jest zdefiniowany.
 • Zamówienia i wersje robocze zamówień są traktowane przez Flow jako oddzielne obiekty. Czynności i wyzwalacze wpływające na zamówienia nie wpływają na wersje robocze zamówień, a czynności i wyzwalacze wpływające na wersje robocze zamówień nie mają wpływu na zamówienia. Jeśli wersja robocza zamówienia zostanie przekonwertowana na zamówienie, zastosowanie będą mieć procesy workflow, które wpływają na zamówienia.
 • Workflow, które zawierają warunki obejmujące tagi, mogą nie działać, jeśli istnieje więcej niż 250 tagów powiązanych z zamówieniem, produktem lub klientem.
 • Wszystkie procesy workflow muszą zaczynać się od wyzwalacza z Shopify Flow lub z aplikacji.
 • Niektóre pola w interfejsie API GraphQL Admin są wypełniane asynchronicznie, szczególnie w przypadku zamówień. Ponieważ te pola mogą nie zostać wypełnione do czasu uruchomienia workflow, dane mogą być niedostępne dla platformy Flow, co może prowadzić do nieoczekiwanych wyników, takich jak realizacje, parametry UTM lub poziomy ryzyka. Przed aktywacją workflow przetestuj go, aby sprawdzić, czy dane są zgodne z Twoimi oczekiwaniami.

Tworzenie nowego workflow

Shopify Flow używa kanwy bez ustawionego kształtu, na której możesz utworzyć workflow. Kroki te opisują sposób tworzenia prostego workflow poprzez dodanie jednego wyzwalacza, jednego warunku i jednej czynności. Możesz tworzyć bardziej złożone procesy workflow, dodając dodatkowe warunki i czynności lub korzystając z zaawansowanych wyzwalaczy i czynności.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Flow.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Utwórz workflow.

 5. Kliknij Wybierz wyzwalacz, a następnie wybierz wyzwalacz, który uruchamia workflow.

 6. Kliknij opcję Dane wyjściowe, aby utworzyć nowy krok. Kliknij Warunek, a następnie wybierz warunek, który musi zostać spełniony, zanim będzie można uruchomić jakiekolwiek czynności.

 7. Kliknij Wtedy > Warunek, a następnie wybierz warunek, który musi zostać spełniony, aby można było wykonać jakąkolwiek czynność.

 8. Kliknij Wtedy > Czynność, aby wybrać czynność, która ma zostać wykonana, jeśli ustawiony warunek będzie mieć wartość Prawda.

 9. Opcjonalnie: kliknij W przeciwnym razie, aby dodać do workflow, jeśli ustawiony warunek ma wartość FAŁSZ. Możesz dodać dodatkowe warunki lub czynności.

 10. Kliknij Nowy workflow,, a następnie wprowadź tytuł workflow.

 11. Kliknij opcję Włącz workflow.

 12. Aby rozpocząć korzystanie z workflow, kliknij opcję Włącz.

Tworzenie workflow za pomocą szablonu

Szablon to wstępnie utworzony workflow opracowany przez Shopify, który można dostosować i używać.

Szablony używają wyzwalaczy, warunków i czynności z wypełnionymi danymi zastępczymi. Przed aktywacją workflow sprawdź, czy edytowałeś(-aś) workflow i wprowadziłeś(-aś) wartości, których chcesz użyć. Na przykład:

 • Jeśli workflow dodaje tagi do klientów lub zamówień, sprawdź, czy te tagi są tagami, których chcesz używać.
 • Jeśli workflow wysyła wiadomości, pamiętaj, by zmienić informacje o odbiorcy, np. adres e-mail.
 • Jeśli workflow używa aplikacji, której nie chcesz instalować, możesz zastąpić ją podobną funkcją, np. zastąpić czynność wysyłania wiadomości do serwisu Slack czynnością wysyłania wiadomości e-mail.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Ustawienia > Aplikacje i kanały sprzedaży.

 2. Na stronie Aplikacje i kanały sprzedaży kliknij Shopify Flow.

 3. Kliknij opcję Otwórz aplikację.

 4. Kliknij opcję Utwórz workflow.

 5. Kliknij Przeglądaj szablony, a następnie wybierz szablon.

 6. Sprawdź szablon, aby ustalić, czy spełnia on Twoje potrzeby. Możesz dostosować workflow po jego zainstalowaniu.

 7. Kliknij opcję Zainstaluj.

 8. Edytuj szablon w razie potrzeby.

 9. Opcjonalnie: kliknij nazwę workflow, a następnie edytuj tytuł.

 10. Kliknij opcję Włącz workflow.

 11. Aby rozpocząć korzystanie z workflow, kliknij opcję Włącz.

Zapoznaj się ze stroną przykładów dostępnych szablonów workflow.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo