Informacje o Shopify Flow

Zapoznaj się z tymi stronami referencyjnymi, jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat komponentów workflow.

Kroki

Wyzwalacze

Wyzwalacze to zdarzenia, które uruchamiają procesy workflow. Wyzwalacze mogą być zdarzeniami wewnętrznymi w Shopify lub zdarzeniami zewnętrznymi w aplikacji firmy zewnętrznej. Dla każdego wyzwalacza dostępna jest lista powiązanych czynności, których można użyć w workflow.

Warunki

Warunki uruchamiają czynności dopiero po ich spełnieniu. Warunki mają taki sam cel, co początek instrukcji if-then. Mogą sprawdzać właściwości zdarzenia wyzwalacza, a także właściwości obiektów, które są powiązane ze zdarzeniem, takich jak zamówienia, produkty i klienci.

Czynności

Czynności to zadania, które mogą wprowadzać zmiany w sklepie Shopify lub w aplikacjach bądź wpływać na dane w workflow. Czynności mogą również pobierać dane ze sklepu, wysyłać e-maile i wiadomości na Slacku oraz ykonywać wywołania elementów webhook HTTP do usług zewnętrznych.

Czynności mogą mieć wpływ tylko na dane, które zostały zaimportowane do workflow. Wyzwalacz lub czynność Pobierz importuje pewne dane ze sklepu do workflow, który jest następnie używany w czynnościach następujących po nim. Czynność używana w workflow musi współdzielić kontekst z danymi w workflow, co oznacza, że w workflow obecne są dane, których wymaga czynność. Jeśli wybierzesz czynność, która nie współdzieli kontekstu z wybranym wyzwalaczem lub danymi z czynności Pobierz, workflow nie zostanie uruchomiony i pojawi się komunikat o błędzie.

Przykład: tworzony jest workflow uruchamiany przez wyzwalacz Utworzono klienta. Ten wyzwalacz importuje dane klienta do workflow. Następnie wykonywana jest czynność Dodaj tagi zamówienia. Czynność Dodaj tagi zamówienia jest realizowana z wykorzystaniem danych zamówienia, a nie danych klienta, czego skutkiem jest błąd niezgodności kontekstu.

Konektory

Konektory umożliwiają używanie określonych aplikacji do tworzenia wyzwalaczy na podstawie informacji z aplikacji lub tworzenia czynności wykorzystujących aplikację. Gdy używasz wyzwalacza, aplikacja wysyła dane do platformy Flow. Gdy używasz czynności, Flow wysyła informacje do aplikacji.

Żądania HTTP

Każdy workflow może zawierać czynność, która wysyła żądanie HTTP w celu podłączenia workflow do serwera internetowego lub adresu URL.

Zapoznaj się z wyzwalaczami i czynnościami, jeśli nie masz pewności, które wyzwalacze i czynności można wykorzystywać razem w workflow.

Ważne koncepcje i funkcje

Metapola

Metapola to niestandardowe pola, których można użyć do dodawania kolejnych informacji do swoich produktów, klientów, zamówień i innych obiektów w sklepie. Metapola można wykorzystać do przechowywania informacji, które nie są zawarte w domyślnych polach obiektu. Metapola można na przykład wykorzystać do przechowywania informacji o producencie artykułu, urodzinach klienta lub dacie dostawy zamówienia.

Zmienne Liquid

Zmienne to symbole zastępcze, które odwołują się do informacji dodawanych po uruchomieniu workflow. Mogą opisywać atrybuty klientów, zamówień i produktów objętych procesem workflow. Istnieją na przykład zmienne dotyczące nr-u zamówienia, ceny zamówienia i nazwy klienta.

Zmienne Liquid to zaawansowane zmienne, które pozwalają na użycie iteracji lub zawartości warunkowej. Zmienne Liquid możesz na przykład wykorzystać do tworzenia wiadomości zawierających szczegóły, takie jak tytuł produktu, jednostka SKU, cena i ilość, dla każdej pozycji w zamówieniu, dzięki czemu Twoi odbiorcy nie będą musieli wyszukiwać tych informacji.

Wiadomości

Każdy workflow może zawierać czynność, która wysyła e-mail z adresu flow@shopify.com do wskazanych odbiorców. Zmienne mogą być używane do personalizacji e-maili lub do dodawania szczegółów.

Dane

Dowiedz się więcej o tym, jak wyświetlić dane sklepu, aby tworzyć w Shopify Flow procesy workflow, które z nich korzystają.

Chronione dane

Dowiedz się więcej o informacjach umożliwiających identyfikację osób i zasadach bezpiecznego przetwarzania.

W tej sekcji

Przykłady

Przejrzyj przykładowe procesy workflow, których można użyć w Shopify Flow.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo