Informacje o Shopify Flow

Zapoznaj się z tymi stronami referencyjnymi, jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat komponentów workflow.

Wyzwalacze

Wyzwalacze to zdarzenia, które uruchamiają procesy workflow. Wyzwalacze mogą być zdarzeniami wewnętrznymi w Shopify lub zdarzeniami w aplikacji firmy zewnętrznej. Dla każdego wyzwalacza dostępna jest lista powiązanych czynności, których można użyć w workflow.

Warunki

Warunki uruchamiają czynności dopiero po ich spełnieniu. Warunki mają taki sam cel, co początek instrukcji if-then. Mogą sprawdzać właściwości zdarzenia wyzwalacza, a także właściwości obiektów, które są powiązane ze zdarzeniem, takich jak zamówienia, produkty i klienci.

Czynności

Czynności to zadania, które mogą wprowadzić zmiany w obiektach w sklepie Shopify, a także w aplikacjach. Czynności mogą również wysyłać e-maile, wiadomości Slack i wywoływać WebHook HTTP dla usług zewnętrznych.

Po wybraniu czynności do wykonania dla workflow Twoje wybory są filtrowane na podstawie wyzwalacza workflow.

Zmienne

Zmienne to symbole zastępcze, które odwołują się do informacji dodawanych po uruchomieniu workflow. Mogą opisywać atrybuty klientów, zamówień i produktów objętych procesem workflow. Istnieją na przykład zmienne dotyczące numeru zamówienia, ceny zamówienia i nazwy klienta.

Zmienne Liquid to zaawansowane zmienne, które pozwalają na użycie iteracji lub zawartości warunkowej. Zmienne Liquid możesz na przykład wykorzystać do tworzenia wiadomości zawierających szczegóły, takie jak tytuł produktu, jednostka SKU, cena i ilość, dla każdej pozycji w zamówieniu, dzięki czemu Twoi odbiorcy nie będą musieli wyszukiwać tych informacji.

Konektory

Konektory umożliwiają używanie określonych aplikacji do tworzenia wyzwalaczy na podstawie informacji z aplikacji lub tworzenia czynności wykorzystujących aplikację. Gdy używasz wyzwalacza, aplikacja wysyła dane do platformy Flow. Gdy używasz czynności, Flow wysyła informacje do aplikacji.

Wiadomości

Każdy workflow może zawierać czynność, która wysyła e-mail z adresu flow@shopify.com do wskazanych odbiorców. Zmienne mogą być używane do personalizacji e-maili lub do dodawania szczegółów.

Żądania HTTP

Każdy workflow może zawierać czynność, która wysyła żądanie HTTP w celu podłączenia workflow do serwera internetowego lub adresu URL.

Przykłady

Przejrzyj przykładowe procesy workflow, których można użyć w Shopify Flow.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo