Utworzono klienta

Wyzwalacz Utworzono klienta uruchamia workflow, gdy nowy klient złoży zamówienie w sklepie lub gdy profil klienta zostanie utworzony ręcznie przez użytkownika w organizacji.

Czynności

W procesach workflow uruchamianych przez wyzwalacz Utworzono klienta mogą być używane poniższe czynności.

Przykład:

Przykład procesu workflow polegającego na dodaniu tagu klienta po utworzeniu profilu klienta

W tym przykładowym workflow tag jest dodawany do profilu klienta po jego utworzeniu.

Testowanie wyzwalacza Utworzono klienta

Aby przetestować workflow uruchamiany przez ten wyzwalacz, utwórz klienta.

Szczegóły API

Użycie wyzwalacza Utworzono klienta umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Graphql Klient.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo