Sukces próby rozliczenia subskrypcji

Wyzwalacz Sukces próby rozliczenia subskrypcji uruchamia workflow, gdy próba rozliczenia subskrypcji zakończy się sukcesem.

Przekazywane dane

Poniższe dane są przekazywane do procesów workflow uruchamianych przez wyzwalacz Sukces próby rozliczenia subskrypcji.

Dane przekazywane do procesów workflow z wyzwalaczem.
Dane Opis
próba rozliczenia subskrypcji Próba rozliczenia subskrypcji, która zakończyła się niepowodzeniem. Umożliwia dostęp do danych w obiekcie Próba rozliczenia subskrypcji interfejsu API GraphQL Admin
order Zamówienie, które zostało utworzone. Umożliwia dostęp do danych w obiekcie Zamówienie interfejsu API GraphQL Admin
umowa subskrypcyjna Umowa subskrypcyjna, która została utworzona. Umożliwia dostęp do danych w obiekcie Umowa subskrypcyjna interfejsu API GraphQL Admin

Testowanie wyzwalacza

Aby przetestować aktywny workflow, który jest uruchamiany przez ten wyzwalacz, możesz:

  • Zrealizować zakup subskrypcji za pomocą numeru karty kredytowej 4242424242424242, korzystając z usługi Shop Pay lub oprogramowania Stripe.
  • Zrealizować zakup subskrypcji za pomocą numeru karty kredytowej 4111111111111111, korzystając z rozwiązania Authorize.net.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo