Utworzono wersję roboczą zamówienia

Wyzwalacz Utworzono wersję roboczą zamówienia uruchamia workflow, gdy użytkownik w organizacji lub aplikacja firmy zewnętrznej utworzy wersję roboczą zamówienia.

Czynności

W procesach workflow uruchamianych przez wyzwalacz Utworzono wersję roboczą zamówienia mogą być używane następujące czynności.

Przykład:

Przykład procesu workflow polegającego na dodaniu tagów do klienta po utworzeniu wersji roboczej zamówienia

W tym przykładowym workflow tag jest dodawany do profilu klienta po utworzeniu wersji roboczej zamówienia, do której jest dołączony.

Testowanie wyzwalacza Utworzono wersję roboczą zamówienia

Aby przetestować workflow uruchamiany przez ten wyzwalacz, utwórz wersję roboczą zamówienia.

Szczegóły API

Wyzwalacz Usunięto zamówienie umożliwia podjęcie czynności za pomocą obiektu API Graphql Wersja robocza zamówienia.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo