Utworzono transakcję przetargową

Wyzwalacz Utworzono transakcję przetargową uruchamia workflow w przypadku wykonania czynności związanej z pieniędzmi, takiej jak płatność lub zwrot kosztów.

Czynności

W procesach workflow uruchamianych przez wyzwalacz Utworzono transakcję przetargową mogą być używane poniższe czynności.

Przykład

Przykład procesu workflow polegającego na wysłaniu wiadomości e-mail po utworzeniu transakcji przetargowej o wartości co najmniej 10 000

W tym przykładowym workflow wysyłana jest wiadomość e-mail po utworzeniu transakcji przetargowej o wartości co najmniej 10 000.

Testowanie wyzwalacza Utworzono transakcję przetargową

Aby przetestować workflow uruchamiany przez ten wyzwalacz, utwórz zamówienie testowe, a następnie wykonaj na nim transakcję, np. zwrot kosztów.

Szczegóły API

Wyzwalacz Utworzono transakcję przetargową umożliwia działania podejmowane za pomocą obiektu obiektu API Graphql Transakcja przetargowa.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo