Transaktionsanbud skapat

Utlösaren "Transaktionsanbud skapat" startar ett arbetsflöde när en monetär åtgärd, som till exempel en betalning eller återbetalning, vidtas.

Åtgärder

Följande åtgärder kan användas i arbetsflöden som startar med utlösaren "Transaktionsanbud skapat".

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som skickar ett e-postmeddelande när ett transaktionsanbud på 10 000 eller mer skapas

I det här exempelarbetsflödet skickas ett e-postmeddelande när ett transaktionsanbud på 10 000 eller mer skapas.

Testa utlösaren ”Anbudstransaktion skapad”

Testa ett arbetsflöde som börjar med den här utlösaren genom att skapa en testorder och utför sedan en transaktion på den, till exempel utför en återbetalning.

API-detaljer

Utlösaren "Transaktionsanbud skapat" gör det möjligt att vidta åtgärder med "TenderTransaction Graphql API"-objektet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis