Prenumerationskontrakt har uppdaterats

Utlösaren Prenumerationskontrakt uppdaterat startar ett arbetsflöde när en användare i din organisation eller en tredjepartsapp uppdaterar ett prenumerationskontrakt.

Fält

Utlösaren Prenumerationskontrakt uppdaterat innehåller följande fält, som kan användas i villkor och åtgärder, och för att få data i arbetsflödet:

Fält i den uppdaterade utlösaren för prenumerationskontrakt.
Fält Beskrivning
Prenumerationskontrakt Prenumerationskontraktet som uppdaterades.
Kund Kunden som det uppdaterade prenumerationskontraktet tillhör.
Shop Butiken där kontraktet uppdaterades.

Åtgärder

Eftersom utlösaren returnerar fälten Prenumerationskontrakt, Kund och Butik så kan åtgärder som kräver dessa fält användas med utlösaren, som exempelvis:

Exempel

Exempel på ett arbetsflöde som lägger till en tagg till en kund när ett prenumerationskontrakt uppdateras

I det här exempelarbetsflödet läggs en tagg till för en kund när ett prenumerationskontrakt uppdateras.

Testa utlösaren ”Prenumerationskontrakt uppdaterat”

För att testa ett arbetsflöde som börjar med denna utlösare, skapa en prenumeration via skyltfönstret och redigera sedan det erhållna prenumerationskontraktet via den prenumerationsapp du har installerat. Om du använder en tredjepartsprenumerationsapp, se appens dokumentation för att redigera ett kontrakt. Om du använder första partens Shopify-prenumerationsapp, se dokumentationen för att redigera ett kontrakt.

API-detaljer

Utlösaren ”Prenumerationskontrakt uppdaterat” gör det möjligt att vidta åtgärder med ”SubscriptionContract Graphql API”-objektet.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis