Konfigurering av prenumerationer

När du har konfigurerat prenumerationer så kan kunderna göra schemalagda köp med en upprepad frekvens. Du måste använda en prenumerationsapp från Shopify App Store för att kunna se information om dina prenumerationer. Om du har en prenumerationsapp installerad blir prenumerationsinformationen tillgänglig i följande områden i din Shopify-administratör:

Behörighetskrav

För att kunna använda tredjepartsprenumerationsappar måste din butik uppfylla följande krav:

Använda prenumerationer i Shopify-administratören

Innan du slutför något av konfigureringsstegen i Shopify-administratören måste du slutföra konfigureringen i prenumerationsappen från Shopify App Store som du installerade i din Shopify-administratör.

Om du har slutfört konfigureringen i din prenumerationsapp måste du vidta några åtgärder i din Shopify-administratör för att kunna slutföra konfigureringen av din prenumerationsapp.

Lägga till en prenumerationspolicy

Om du har ställt in en prenumeration läggs en ny uppsägningspolicy för köpalternativ till i din butik.Policyn är länkad i kassasidfoten som en prenumerationspolicy.Om policyn i Shopify-administratörsinställningarna är tom visas en genererad mall för kunderna.Lägg till eller redigera dina butikspolicyer för att uppdatera prenumerationspolicyn som visas för dina kunder.

Prenumerationsprodukter

Om du använder en prenumerationsapp för att erbjuda prenumerationsprodukter kan du se en produkts prenumerationsinformation på produktsidan i din Shopify-administratör.

Om en produkt eller en av dess varianter har en prenumeration tillämpad, visas dess prenumerationsinformation i avsnittet Prenumerationer på produktsidan.

Du kan begränsa dina prenumerationsprodukter till att säljas endast som en prenumeration eller så kan du aktivera både prenumeration och engångsköp.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, klicka på Produkter.
 2. Klicka på den produkt som du vill hantera prenumerationen för.
 3. Välj om du vill sälja produkten endast som en prenumeration:
  • Om du endast vill sälja produkten som en prenumeration markerar du Sälj produkt endast som en prenumeration.
  • Avmarkera Sälj produkt endast som en prenumeration om du vill sälja produkten som engångsköp såväl som prenumeration.

Prenumerationsrabatter

Om du erbjuder prenumerationsprodukter finns det fler alternativ när du skapar fasta belopp, procentsatser eller fri frakt-rabatter.

Avsnittet Köptyp visas på sidan Skapa rabattkod. Du kan välja om en rabatt ska gälla för prenumerationsköp, engångsköp eller båda.

Ändra en köptyp för en rabatt

När du skapar en rabattkod kan du välja att begränsa användningen av din rabatt till specifika köptyper. Om du väljer Prenumeration i avsnittet för Inköpstyp på sidan för Skapa rabattkod kan du välja att använda rabatten för Alla prenumerationsprodukter, Alla prenumerationsprodukter för en specifik kategori eller Specifika prenumerationsprodukter.

Om du har en befintlig rabattkod som du vill uppdatera kan du redigera din rabattkod till att innehålla prenumerationsregler.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till rabatter.

 2. Klicka på den rabatt som du vill redigera.

 3. I avsnittet Köptyp väljer du den köptyp som du vill begränsa rabattkoden till:

  • Om du väljer Prenumeration som köptyp för din rabattkod kan du välja vilka prenumerationsprodukter du vill tillämpa rabatten på. Du kan begränsa användningen av din rabattkod till specifika prenumerationsprodukter eller en specifik produktserie.
  • Om du väljer att begränsa din rabatt till en viss prenumerationsprodukt, eller produktserie, kan du söka efter din produkt eller produktserie med Bläddra-knappen som visas.

Ändra användningsbegränsningar för fri frakt-rabatt

Om du erbjuder en fri frakt-rabatt som gäller för prenumerationsprodukter kan du ange hur länge rabatten gäller. Du kan välja att begränsa din fri frakt-rabatt till den första betalningen, begränsa din fria frakt till ett visst antal betalningar eller aktivera fri frakt för alla framtida prenumerationsbetalningar.

Om du har en befintlig fri frakt-rabatt som du vill uppdatera kan du redigera din rabattkod för att inkludera prenumerationsbaserade regler.

Steg:

 1. Från din Shopify-admin, gå till rabatter.

 2. Klicka på den fri frakt-rabatt som du vill redigera.

 3. Uppdatera köptypen till Prenumeration i avsnittet Köptyp i rabattredigeraren.

 4. I avsnittet Användningsbegränsningar väljer du de begränsningar som du vill tillämpa på din rabatt under Återkommande betalningar för prenumerationer.

Kundens kassaupplevelse

Obs! Om du inte säljer prenumerationsbaserade produkter visas inte prenumerationsinformationen i din kassa.

Prenumerationsappar visar prenumerationsinformation för kunder i kassan. Vid köp av en prenumerationsprodukt, till exempel, visas orderns frekvens i ordersammanfattningen.

Under steget Information i kassan och när hämtning i butik är aktiverat kan din kund välja alternativet Hämtning för att hämta ordern från en av dina platser.

Under Leverans-steget i kassan visas leveranskostnaderna per leverans och prenumerationens frekvens för kunden i avsnittet Leveransmetod. Om din kund köper mer än en prenumerationsprodukt visas leveranskostnaden och prenumerationsfrekvensen under varje radobjekt i ordern.

Under Betalnings-steget i kassan måste din kund bekräfta att de förstår att de köper en prenumeration. De kan inte slutföra sitt köp utan att godkänna detta.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis