Konfigurowanie subskrypcji

Po skonfigurowaniu subskrypcji klienci mogą dokonywać zaplanowanych zakupów z powtarzającą się częstotliwością. Aby przejrzeć informacje na temat subskrypcji, musisz korzystać z aplikacji subskrypcyjnej ze sklepu Shopify App Store. Po zainstalowaniu aplikacji subskrypcyjnej informacje o subskrypcji stają się dostępne w następujących obszarach panelu administracyjnego Shopify:

Wymagania kwalifikacyjne

Aby korzystać z aplikacji subskrypcyjnych firm zewnętrznych, Twój sklep musi spełniać następujące wymagania:

Korzystanie z subskrypcji w panelu administracyjnym Shopify

Przed podjęciem jakichkolwiek działań konfiguracyjnych w panelu administracyjnym Shopify musisz wykonać konfigurację w aplikacji subskrypcyjnej ze sklepu Shopify App Store, zainstalowanej w panelu administracyjnym Shopify.

Jeśli konfiguracja w aplikacji subskrypcyjnej została wykonana, należy przeprowadzić kilka czynności w panelu administracyjnym Shopify, aby ukończyć konfigurację aplikacji dotyczącej subskrypcji.

Dodawanie polityki subskrypcji

Po skonfigurowaniu subskrypcji do Twojego sklepu dodawana jest nowa polityka anulowania opcji zakupu. Link do tej polityki znajduje jest widoczny w stopce strony realizacji zakupu jako polityka subskrypcji. Jeśli polityka w ustawieniach panelu administracyjnego Shopify jest pusta, wyświetlany jest wygenerowany szablon. Dodaj lub edytuj politykę sklepu, aby zaktualizować politykę subskrypcji, która jest wyświetlana klientom.

Produkty subskrypcyjne

Jeśli korzystasz z aplikacji subskrypcyjnej w celu oferowania produktów subskrypcyjnych, możesz wyświetlić szczegóły subskrypcji produktu na stronie produktu w panelu administracyjnym Shopify.

Jeżeli w przypadku danego produktu lub któregokolwiek z jego wariantów stosuje się subskrypcję, szczegóły jego subskrypcji są wyświetlane w sekcji Subskrypcje na stronie produktu.

Możesz ograniczyć produkty subskrypcyjne do sprzedaży wyłącznie w ramach subskrypcji lub włączyć subskrypcję i jednorazowe zakupy.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Produkty.
 2. Kliknij produkt, którego subskrypcją chcesz zarządzać.
 3. Określ, czy chcesz sprzedawać produkt tylko w ramach subskrypcji:
  • Aby sprzedawać produkt tylko w ramach subskrypcji, zaznacz opcję Sprzedawaj produkt tylko w ramach subskrypcji.
  • Aby sprzedawać produkt w ramach jednorazowych zakupów oraz subskrypcji, usuń zaznaczenie opcji Sprzedawaj produkt tylko w ramach subskrypcji.

Rabaty na subskrypcje

Jeśli oferujesz produkty subskrypcyjne, dostępnych jest więcej opcji podczas tworzenia rabatów o stałej kwocie, rabatów procentowych lub w formie darmowej wysyłki.

Sekcja Typ zakupu pojawia się na stronie Utwórz kod rabatowy. Możesz określić, czy rabat ma być stosowany w przypadku zakupów typu subskrypcja, zakupów jednorazowych czy obu tych typów zakupów.

Zmień typ zakupu dla rabatu

Po utworzeniu kodu rabatowego możesz ograniczyć wykorzystanie rabatu do określonych typów zakupów. Jeśli wybierzesz opcję Subskrypcja w sekcji Typ zakupu na stronie Utwórz kod rabatowy, możesz zastosować rabat do wszystkich produktów subskrypcyjnych, wszystkich produktów subskrypcyjnych w określonej kolekcji lub określonych produktów subskrypcyjnych.

Jeśli masz kod rabatowy, który chcesz aktualizować, możesz edytować kod rabatowy w celu uwzględnienia reguł opartych na subskrypcji.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Rabaty.

 2. Kliknij rabat, który chcesz edytować.

 3. W sekcji Typ zakupu wybierz typ zakupu, do którego chcesz ograniczyć kod rabatowy:

  • W przypadku wyboru Subskrypcji jako typu zakupu dla swojego kodu rabatowego możesz określić produkty subskrypcyjne, do których można zastosować rabat. Możesz ograniczyć wykorzystanie kodu rabatowego do określonych produktów subskrypcyjnych lub kolekcji.
  • Jeśli zdecydujesz się ograniczyć rabat do określonego produktu subskrypcyjnego lub kolekcji, wyszukaj produkt lub kolekcję za pomocą przycisku Przeglądaj, który się pojawi.

Zmień limity wykorzystania rabatu typu darmowa wysyłka

Jeśli oferujesz rabat typu darmowa wysyłka, który dotyczy produktów subskrypcyjnych, możesz określić czas jego obowiązywania. Możesz ograniczyć rabat typu darmowa wysyłka do pierwszej płatności, ograniczyć darmową wysyłkę do określonej liczby płatności lub włączyć darmową wysyłkę dla wszystkich przyszłych płatności subskrypcyjnych.

Aby zaktualizować rabat typu darmowa wysyłka, możesz edytować kod rabatowy w celu uwzględnienia reguł opartych na subskrypcji.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Rabaty.

 2. Kliknij rabat typu darmowa wysyłka, który chcesz edytować.

 3. Zaktualizuj typ zakupu na Subskrypcja w sekcji Typ zakupu w edytorze rabatów.

 4. W sekcji Limity wykorzystania w opcji Płatności okresowe za subskrypcje wybierz ograniczenia, które chcesz zastosować do rabatu.

Doświadczenia klientów związane z realizacją zakupu

Jeśli zamówienie zawiera subskrypcje, przy realizacji zakupu wyświetlane są następujące dodatkowe informacje:

 • Dla każdej pozycji pojedynczej subskrypcji wyświetla się częstotliwość.
 • W sekcji Metoda wysyłki wyświetla się wybór wysyłki dla pierwszego terminu dostawy, a także dodatkowe informacje dotyczące wysyłek okresowych subskrypcji.
 • Na stronie realizacji zakupu wyświetlana jest umowa dotycząca opcji zakupu. Przechodząc do płatności lub sprawdzając zamówienie, klient potwierdza, że nabywa subskrypcję.
 • Jeśli zaznaczono ustawienie Wymagaj kroku potwierdzenia w menu Ustawienia > Realizacja zakupu, na stronie recenzji zamówienia wyświetlane jest powiadomienie przypominające klientowi, że jego zamówienie zawiera opłaty okresowe za subskrypcje.

Wysyłki okresowe

Gdy klient wybierze dostępną metodę wysyłki dla zamówienia, które obejmuje subskrypcje, ta metoda wysyłki ma zastosowanie do pierwszej dostawy wszelkich subskrypcji w zamówieniu, a także wszelkich zakupów jednorazowych. Po pierwszej dostawie dla wysyłek okresowych dla subskrypcji przywrócona zostanie domyślna metoda wysyłki dla subskrypcji.

Gdy zamówienie zawiera subskrypcje, sekcja Metoda wysyłki zawiera następujące dodatkowe sekcje:

 • Sekcja Pierwsza wysyłka, w której klienci mogą wybrać metodę wysyłki dla swojego zamówienia. Wybór ten dotyczy pierwszej dostawy wszystkich pozycji w zamówieniu, w tym subskrypcji i pozycji kupowanych jednorazowo.
 • Sekcja Płatności okresowe, w której wyświetla się metoda wysyłki, czas transportu, koszt i częstotliwość dostawy dla każdej wysyłki okresowej uwzględnionej w zamówieniu.

Twoi klienci mogą wybrać jedną z dostępnych stawek wysyłki, które mają zastosowanie do produktów w ich zamówieniu dla pierwszej dostawy.

Stawka wysyłki dla pierwszej dostawy zależy od tego, czy zamówienie zawiera tylko subskrypcje, czy zarówno subskrypcje, jak i pozycje kupowane jednorazowo, a także od miejsca nadania dla metod wysyłki, które mają zastosowanie do subskrypcji. Weź pod uwagę następujące czynniki:

 • jeśli masz utworzone profile wysyłki w panelu administracyjnym Shopify dla swoich subskrypcji, do całego zamówienia ma zastosowanie jedna stawka wysyłki
 • jeśli masz utworzone profile wysyłki w aplikacji do obsługi subskrypcji firmy zewnętrznej, stosowana stawka wysyłki zależy od następujących czynników:
  • gdy zamówienie zawiera kombinację subskrypcji i zakupów jednorazowych, stawka wysyłki aplikacji jest dodawana do wybranej przez klienta stawki wysyłki dla zakupów jednorazowych
  • gdy zamówienie zawiera tylko subskrypcje, stosowana jest stawka wysyłki aplikacji firmy zewnętrznej

Po pierwszej dostawie dla wysyłek okresowych domyślnie ustawiana jest najtańsza dostępna metoda wysyłki. Wysyłki okresowe są rozliczane i realizowane osobno, nawet jeśli mają nakładające się na siebie daty dostawy. Częstotliwość dostawy w przypadku wysyłki okresowej nie obejmuje szacunkowego okna czasowego dostawy metody wysyłki. Na przykład, jeśli subskrypcja jest wysyłana w 15 dniu miesiąca, a metoda wysyłki ma 5-dniowy czas dostawy, klient otrzyma zamówienie w 19 dniu miesiąca.

Jeśli częstotliwość dostaw subskrypcji jest ustawiona na konkretny dzień tygodnia lub miesiąca, pierwsza dostawa jest nadal wysyłana w tym dniu tygodnia, niezależnie od wybranej metody wysyłki zamówienia. Na przykład, jeśli w pierwszym dniu miesiąca klient złoży zamówienie zawierające subskrypcję, która jest wysyłana w 15 dniu każdego miesiąca, i wybierze ekspresową 2-dniową metodę wysyłki, subskrypcja jest wysyłana w 15 dnia miesiąca. Pierwsza dostawa jest wysyłana przy użyciu metody ekspresowej wysyłki 15 dnia miesiąca, a następnie wysyłane są cykliczne wysyłki z domyślną metodą wysyłki subskrypcji.

Przykład realizacji zakupu z subskrypcjami

Załóżmy, że Twój sklep sprzedaje kubki podróżne i kawę ziarnistą na wagę. Twoi klienci mogą kupować kawę ziarnistą na wagę w ramach zakupu jednorazowego lub w ramach subskrypcji. Nie wysyłasz subskrypcji w określone dni tygodnia lub miesiąca.

Twój klient dodaje do koszyka następujące produkty:

 • kubek na kawę
 • funt kawy z dostawą co 2 tygodnie

Klient przechodzi na stronę realizacji zakupu, gdzie w sekcji Pierwsza wysyłka wyświetlane są następujące metody wysyłki:

 • metoda ekspresowa z dostawą w ciągu 1–2 dni w cenie 20 USD
 • metoda standardowa z dostawą w ciągu 5–8 dni w cenie 10 USD

Klient stłukł swój ulubiony kubek podróżny i chce jak najszybciej otrzymać nowy, więc wybiera wysyłkę ekspresową. Za całe zamówienie płaci 20 USD.

W sekcji Płatności okresowe klient może przejrzeć następujące informacje dotyczące wysyłki funta kawy w zamówieniu:

 • standardowa metoda wysyłki i dostawa w ciągu 5-8 dni roboczych
 • informacja o uwzględnieniu kosztu pierwszej dostawy oraz opłacie w wysokości 10 USD, która będzie pobierana co 2 tygodnie

Klient otrzymuje zarówno kubek podróżny, jak i funt kawy w ciągu 2 dni, ponieważ dla pierwszej dostawy wybrano ekspresową metodę wysyłki, a Twój sklep nie wysyła subskrypcji w konkretnym dniu miesiąca. Dwa tygodnie po złożeniu pierwszego zamówienia klient jest obciążany kwotą 10 USD za następny funt kawy, którą otrzymuje po 5 dniach, ponieważ najtańszą domyślną metodą wysyłki była wysyłka standardowa.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo