Konfigurowanie subskrypcji

Po skonfigurowaniu subskrypcji klienci mogą dokonywać zaplanowanych zakupów z powtarzającą się częstotliwością. Aby wyświetlić informacje na temat subskrypcji, musisz korzystać z aplikacji subskrypcyjnej ze sklepu Shopify App Store. Po zainstalowaniu aplikacji subskrypcyjnej informacje o subskrypcji stają się dostępne w następujących obszarach panelu administracyjnego Shopify:

Wymagania kwalifikacyjne

Korzystanie z subskrypcji w panelu administracyjnym Shopify

Przed podjęciem jakichkolwiek działań konfiguracyjnych w panelu administracyjnym Shopify musisz wykonać konfigurację w aplikacji subskrypcyjnej ze sklepu Shopify App Store, zainstalowanej w panelu administracyjnym Shopify.

Jeśli konfiguracja w aplikacji subskrypcyjnej została wykonana, należy przeprowadzić kilka czynności w panelu administracyjnym Shopify, aby ukończyć konfigurację aplikacji dotyczącej subskrypcji.

Produkty subskrypcyjne

Jeśli korzystasz z aplikacji subskrypcyjnej w celu oferowania produktów subskrypcyjnych, możesz wyświetlić szczegóły subskrypcji produktu na stronie produktu w panelu administracyjnym Shopify.

Jeżeli w przypadku danego produktu lub któregokolwiek z jego wariantów stosuje się subskrypcję, szczegóły jego subskrypcji są wyświetlane w sekcji Subskrypcje na stronie produktu.

Możesz ograniczyć produkty subskrypcyjne do sprzedaży wyłącznie w ramach subskrypcji lub włączyć subskrypcję i jednorazowe zakupy.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify kliknij Produkty.
 2. Kliknij produkt, którego subskrypcją chcesz zarządzać.
 3. Określ, czy chcesz sprzedawać produkt tylko w ramach subskrypcji:
  • Aby sprzedawać produkt tylko w ramach subskrypcji, zaznacz opcję Sprzedawaj produkt tylko w ramach subskrypcji.
  • Aby sprzedawać produkt w ramach jednorazowych zakupów oraz subskrypcji, usuń zaznaczenie opcji Sprzedawaj produkt tylko w ramach subskrypcji.

Rabaty na subskrypcje

Jeśli oferujesz produkty subskrypcyjne, dostępnych jest więcej opcji podczas tworzenia rabatów o stałej kwocie, rabatów procentowych lub w formie darmowej wysyłki.

Sekcja Typ zakupu pojawia się na stronie Utwórz kod rabatowy. Możesz określić, czy rabat ma być stosowany w przypadku zakupów typu subskrypcja, zakupów jednorazowych czy obu tych typów zakupów.

Zmień typ zakupu dla rabatu

Po utworzeniu kodu rabatowego możesz ograniczyć wykorzystanie rabatu do określonych typów zakupów. Jeśli wybierzesz opcję Subskrypcja w sekcji Typ zakupu na stronie Utwórz kod rabatowy, możesz zastosować rabat do wszystkich produktów subskrypcyjnych, wszystkich produktów subskrypcyjnych w określonej kolekcji lub określonych produktów subskrypcyjnych.

Jeśli masz kod rabatowy, który chcesz aktualizować, możesz edytować kod rabatowy w celu uwzględnienia reguł opartych na subskrypcji.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Rabaty.

 2. Kliknij rabat, który chcesz edytować.

 3. W sekcji Typ zakupu wybierz typ zakupu, do którego chcesz ograniczyć kod rabatowy:

Zmień limity wykorzystania rabatu typu darmowa wysyłka

Jeśli oferujesz rabat typu darmowa wysyłka, który dotyczy produktów subskrypcyjnych, możesz określić czas jego obowiązywania. Możesz ograniczyć rabat typu darmowa wysyłka do pierwszej płatności, ograniczyć darmową wysyłkę do określonej liczby płatności lub włączyć darmową wysyłkę dla wszystkich przyszłych płatności subskrypcyjnych.

Aby zaktualizować rabat typu darmowa wysyłka, możesz edytować kod rabatowy w celu uwzględnienia reguł opartych na subskrypcji.

Kroki:

 1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Rabaty.

 2. Kliknij rabat typu darmowa wysyłka, który chcesz edytować.

 3. Zaktualizuj typ zakupu na Subskrypcja w sekcji Typ zakupu w edytorze rabatów.

 4. W sekcji Limity wykorzystania w opcji Płatności okresowe za subskrypcje wybierz ograniczenia, które chcesz zastosować do rabatu.

Doświadczenia klientów związane z realizacją zakupu

W aplikacjach subskrypcyjnych informacje o subskrypcji przedstawiane są klientom na stronie realizacji zakupu. Na przykład przy zakupie produktu subskrypcyjnego w podsumowaniu zamówienia wyświetlana jest częstotliwość zamówienia.

Na etapie Informacja realizacji zakupu i przy włączonej opcji odbioru w sklepie klient może wybrać opcję Odbierz, aby odebrać zamówienie z jednej z Twoich lokalizacji.

W kroku Wysyłka realizacji zakupu w sekcji Metoda wysyłki wyświetlane są dla klienta informacje o kosztach wysyłki dostawy i częstotliwości subskrypcji. Jeśli klient kupuje więcej niż jeden produkt subskrypcyjny, koszt wysyłki i częstotliwość subskrypcji są wyświetlane w każdej pozycji zamówienia.

W kroku Płatność realizacji zakupu klient musi potwierdzić zakup subskrypcji. W przeciwnym razie nie będzie mógł go sfinalizować.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo