Konfigurowanie dostawy lokalnej dla zamówień online

Możesz ustawić opcję dla klientów lokalnych, aby umożliwić dostarczanie im zamówień. Jeśli kwalifikujący się adres klienta znajduje się w Twoim obszarze dostawy, przy realizacji zakupu klient będzie miał dostępną opcję dostawy lokalnej.

Aby skonfigurować dostawę lokalną, musisz włączyć opcję dostawy lokalnej dla każdej lokalizacji, z której oferujesz dostawę. Możesz zaoferować dostawę w określonej odległości od Twojej lokalizacji lub dla niektórych kodów pocztowych.

Po skonfigurowaniu dostawy lokalnej w Ustawieniach wysyłki dowiedz się, jak realizować zamówienia z dostawą lokalną. Możesz zdecydować, że zamówienia będą dostarczane przez Ciebie lub Twoich pracowników albo skorzystać z usługi dostaw firmy zewnętrznej.

Kwalifikowalność

Jeśli korzystasz z planu Shopify Plus i chcesz użyć opcji dostawy lokalnej, Twój sklep musi spełniać następujące wymagania:

 • masz 20 lub mniej lokalizacji
 • mieć wyłączoną niestandardową realizację zakupu

Jeśli masz pytania dotyczące wymagań kwalifikacyjnych, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Proces realizacji zakupu

Po aktywacji opcji dostawy lokalnej spełniający wymogi klienci mogą wybrać dostawę lokalną jako opcję wysyłki przy realizacji zakupu.

Klienci mają lokalną dostawę jako opcję, jeżeli spełniają następujące wymagania:

 • Wszystkie produkty fizyczne w koszyku kwalifikują się do dostawy z jednej lokalizacji.
 • Lokalizacja dostawy ma dostępne zapasy do realizacji całego zamówienia.
 • Klient nie jest klientem B2B, ponieważ funkcja realizacji zakupu B2B nie obsługuje dostawy lokalnej. Jednakże wersje robocze zamówień B2B obsługują lokalną dostawę, o ile dostawa lokalna została przez Ciebie wstępnie wybrana jako metoda wysyłki podczas tworzenia wersji roboczej zamówienia.
 • Adres dostawy klienta może zostać zweryfikowany przez Google. Przy realizacji zakupu klienci mogą korzystać z rozwijanego menu sugerowanych adresów, aby wybrać zweryfikowany adres.
 • Adres klienta musi spełniać jeden z warunków dotyczących lokalizacji:

  • w wyznaczonym promieniu dostawy i w tej samej prowincji/województwie lub stanie
  • w obszarach wyznaczonych kodów pocztowych i w tym samym kraju
 • Klient nie wybierze metody przyśpieszonej realizacji zakupu innej niż Shop Pay w pierwszym kroku realizacji zakupu. Jeśli klient płaci za pomocą Apple Pay, Google Pay, Amazon Pay lub PayPal opcja dostawy lokalnej jest niedostępna.

Klient nie może wybrać, aby część pozycji z jednego zamówienia została wysłana, a część dostarczona. Zamiast tego klient powinien złożyć dwa oddzielne zamówienia.

Twoi klienci mogą dołączyć instrukcje dotyczące dostawy przy realizacji zakupu i muszą zostawić numer telefonu, aby móc się z nimi skontaktować.

Czynności przed skonfigurowaniem dostawy lokalnej

Przed zaoferowaniem dostawy lokalnej musisz wykonać następujące czynności:

Skonfiguruj opcję dostawy lokalnej

Konfigurujesz dostawę lokalną dla każdej lokalizacji, z której chcesz zaoferować dostawę. Możesz oferować dostawę w określonym promieniu odległości lub w rejonach wybranych kodów pocztowych.

Aby użyć promienia dostawy, należy zweryfikować lokalizację Twojej firmy. Sprawdź i zmodyfikuj adres lokalizacji, aby zapewnić jego poprawność.

Jeśli wybierzesz promień dostawy, możesz zdecydować się na uwzględnienie sąsiednich stanów, województw lub regionów, włączając opcję Uwzględnij sąsiadujące stany lub regiony. Załóżmy na przykład, że Twoja firma znajduje się w południowo-wschodniej części Kalifornii, 10 mil (18 km) na zachód od Arizony. Jeśli ustawisz promień dostawy na 20 mil (36 km) i aktywujesz opcję Uwzględnij sąsiadujące stany lub regiony, wówczas Twój promień dostawy będzie rozciągał się na 10 mil (18 km) w Arizonie. Jeśli to ustawienie nie zostanie aktywowane, lokalna dostawa nie będzie dostępna dla klientów w Arizonie.

Promień dostawy nie zostanie przedłużony na inne kraje nawet w przypadku aktywacji opcji Uwzględnij sąsiadujące stany lub regiony.

Po skonfigurowaniu dostawy lokalnej możesz rozpocząć realizację zamówień z dostawą lokalną.

Kroki

Dodaj warunkowe ustalanie cen

Na potrzeby ustalania wysokości opłaty za dostawę lokalną można ustawić reguły oparte na cenach. W celu zapewnienia większej elastyczności opcji dostawy lokalnej możesz ustawić 3 dodatkowe reguły.

Na przykład w przypadku minimalnej wartości zamówienia 5 USD można ustawić następujące reguły:

 • zamówienia od 5 USD = opłata za dostawę – 5 USD
 • zamówienia od 10 USD = opłata za dostawę – 3 USD
 • zamówienia od 20 USD = darmowa dostawa

Dla ostatniej reguły w warunkach maksymalny limit wartości zamówienia nie jest określony.

Kroki:

Dodaj strefy dostawy

Podczas konfigurowania opcji dostawy lokalnej domyślnie tworzy się obszar lub strefę dostawy. Można dodać maksymalnie 9 dodatkowych stref dostawy na podstawie promienia odległości lub zestawów kodów pocztowych. Każda strefa dostawy może mieć osobny zestaw cen warunkowych.

Jeśli korzystasz z promienia odległości, ustaw promień dostawy jako maksymalną odległość dla każdej strefy.

Można na przykład ustawić poniższe strefy:

Łączenie wierszy
Strefa Promień dostawy Minimalna cena zamówienia Cena dostawy
Strefa 1 5 km 20,00 USD 5,00 USD
Strefa 2 10 km 20,00 USD 10,00 USD
Strefa 3 20 km 20,00 USD 20,00 USD

Klient znajdujący się w promieniu 8 km zostanie obciążony opłatą w wysokości 10 USD. Mimo iż klient znajdujący się w promieniu 8 km jest objęty zarówno strefą 2, jak i strefą 3, cena dostawy w strefie 2 jest niższa niż w strefie 3, toteż klientowi zostanie naliczona cena dostawy obowiązująca w strefie 2.

Klient, którego zamówienie ma wartość niższą niż 20 USD, nie kwalifikuje się do dostawy lokalnej, ponieważ dla stref 1, 2 i 3 określona jest minimalna cena zamówienia wynosząca 20,00 USD.

Kroki:

Dostosuj powiadomienia e-mail dotyczące lokalnej dostawy

W przypadku dostawy lokalnej istnieje wiele różnych typów powiadomień e-mailem, wliczając w to:

 • Zamówienie lokalne wydano do doręczenia
 • Zamówienie lokalne zostało dostarczone
 • Brak dostawy dla zamówienia lokalnego

Możesz także dostosować szablony powiadomień e-mail i powiadomień SMS, które klienci otrzymują po złożeniu zamówienia z lokalną dostawą.

Potwierdzenie zamówienia

W przypadku szablonu e-maila Potwierdzenie zamówienia możesz dodać treści związane z lokalną dostawą, wstawiając je do zmiennej Liquid: {% if delivery_instructions != blank %}; Instrukcje dotyczące dostawy: {{delivery_instructions}} {% endif %} Ta zmienna wyświetla zawartość pola Informacje o dostawie w ustawieniach dostawy lokalnej.

Możesz także dołączyć informacje o dostawie do powiadomienia o potwierdzeniu zamówienia, wypełniając odpowiednią sekcję w ustawieniach wysyłki i dostawy.

Aby przywrócić domyślne ustawienia szablonu, kliknij opcję Przywróć ustawienia domyślne.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo