Konfigurowanie stref wysyłki

Strefa wysyłki jest grupą krajów lub regionów, które mają takie same stawki wysyłki. Na przykład, jeśli Twoja firma ma magazyn w Niemczech, który wysyła produkty do dowolnego miejsca w Europie po takiej samej zryczałtowanej stawce, możesz utworzyć strefę wysyłki, która będzie zawierać wszystkie kraje europejskie i pobierać taką samą opłatę za wysyłkę do wszystkich Twoich europejskich klientów.

Klienci mogą zamawiać produkty w Twoim sklepie tylko wtedy, gdy kraj lub region, do którego ma zostać wysłane zamówienie, należy do jednej z Twoich stref wysyłki, a także do aktywnego rynku.

Dodaj strefę wysyłki

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. Obok profilu wysyłki, w którym chcesz dodać strefę wysyłki, kliknij Zarządzaj.

 3. Obok grupy lokalizacji, do której chcesz dodać strefę wysyłki, kliknij opcję Utwórz strefę.

 4. Wprowadź nazwę strefy wysyłki.

 5. Wybierz kraje i regiony, które chcesz uwzględnić w strefie.

 6. Kliknij Gotowe.

 7. Dodaj wszystkie stawki, które chcesz dla strefy, a następnie kliknij Zapisz.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania stawek wysyłki, zapoznaj się z tematem Konfigurowanie stawek wysyłki.

Edytuj strefę

W obrębie grupy lokalizacji w profilu wysyłki kraj lub region może występować tylko w jednej strefie wysyłki. Musisz usunąć kraj lub region z jednej strefy wysyłki zanim dodasz je do innej strefy.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. Obok profilu wysyłki, w którym chcesz edytować strefę, kliknij Zarządzaj.

 3. Obok strefy, którą chcesz edytować kliknij przycisk ....

 4. W rozwijalnym menu kliknij Edytuj strefę.

 5. Wprowadź zmiany, po czym kliknij Gotowe.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Usuń strefę

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. Obok profilu wysyłki, z którego chcesz usunąć strefę, kliknij Zarządzaj.

 3. Obok strefy, którą chcesz usunąć kliknij przycisk ....

 4. W rozwijanym menu kliknij Usuń.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Tworzenie stref wysyłki na podstawie kodu pocztowego

Istnieją aplikacje, których możesz użyć do uporządkowania stref wysyłki według kodów pocztowych. Odwiedź sklep z aplikacjami, aby dowiedzieć się, jakie aplikacje są dostępne.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo