Konfigurowanie stref wysyłki

Strefa wysyłki jest grupą krajów lub regionów, które mają takie same stawki wysyłki. Na przykład, jeśli Twoja firma ma magazyn w Niemczech, który wysyła produkty do dowolnego miejsca w Europie po takiej samej zryczałtowanej stawce, możesz utworzyć strefę wysyłki, która będzie zawierać wszystkie kraje europejskie i pobierać taką samą opłatę za wysyłkę do wszystkich Twoich europejskich klientów.

Klienci mogą zamawiać produkty w Twoim sklepie tylko wtedy, gdy kraj lub region, do którego ma zostać wysłane zamówienie, należy do jednej z Twoich stref wysyłki, a także do aktywnego rynku.

Dodaj strefę wysyłki

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Wysyłka kliknij profil wysyłki, do którego chcesz dodać stawki wysyłki.

 3. Obok grupy lokalizacji, do której chcesz dodać strefę wysyłki, kliknij opcję Utwórz strefę.

 4. Wprowadź nazwę strefy wysyłki.

 5. Wybierz kraje i regiony, które chcesz uwzględnić w strefie.

 6. Kliknij Gotowe.

 7. Dodaj wszystkie stawki, które chcesz dla strefy, a następnie kliknij Zapisz.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania stawek wysyłki, zapoznaj się z tematem Konfigurowanie stawek wysyłki.

Edytuj strefę

W obrębie grupy lokalizacji w profilu wysyłki kraj lub region może występować tylko w jednej strefie wysyłki. Musisz usunąć kraj lub region z jednej strefy wysyłki zanim dodasz je do innej strefy.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Wysyłka kliknij profil wysyłki, który chcesz edytować.

 3. Obok strefy, którą chcesz edytować kliknij przycisk ....

 4. W rozwijalnym menu kliknij Edytuj strefę.

 5. Wprowadź zmiany, po czym kliknij Gotowe.

 6. Kliknij opcję Zapisz.

Usuń strefę

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji: Ustawienia > Wysyłka i dostawa.

 2. W sekcji Wysyłka kliknij profil wysyłki, który chcesz edytować.

 3. Obok strefy, którą chcesz usunąć kliknij przycisk ....

 4. W rozwijanym menu kliknij Usuń.

 5. Kliknij opcję Zapisz.

Tworzenie stref wysyłki w oparciu o kod pocztowy

Istnieją aplikacje, których możesz użyć do uporządkowania stref wysyłki według kodów pocztowych. Odwiedź Shopify App Store, aby dowiedzieć się, jakie aplikacje są dostępne.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo