Konfigurowanie stref wysyłki

Strefa wysyłki jest grupą krajów lub regionów, które mają takie same stawki wysyłki. Na przykład, jeśli Twoja firma ma magazyn w Niemczech, który wysyła produkty do dowolnego miejsca w Europie po takiej samej zryczałtowanej stawce, możesz utworzyć strefę wysyłki, która będzie zawierać wszystkie kraje europejskie i pobierać taką samą opłatę za wysyłkę do wszystkich Twoich europejskich klientów.

Klienci mogą zamawiać produkty z Twojego sklepu tylko wtedy, jeśli kraj lub region, do którego zamierzasz wysłać zamówienie znajduje się w jednej z Twoich stref wysyłki.

Dodaj strefę wysyłki

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa.
    1. Obok profilu wysyłki, do którego chcesz dodać strefę wysyłki, kliknij Zarządzaj stawkami. 3. Obok grupy lokalizacji, do której chcesz dodać strefę wysyłki, kliknij Utwórz strefę wysyłki. 4. Wprowadź nazwę strefy wysyłki. 5. Wybierz kraje i regiony, które chcesz uwzględnić w strefie. 6. Kliknij Gotowe. 7. Dodaj wszystkie stawki, których chcesz używać dla strefy, a następnie kliknij Zapisz.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania stawek wysyłki, zapoznaj się z tematem Konfigurowanie stawek wysyłki.

Edytuj strefę

W obrębie grupy lokalizacji w profilu wysyłki kraj lub region może występować tylko w jednej strefie wysyłki. Musisz usunąć kraj lub region z jednej strefy wysyłki zanim dodasz je do innej strefy.

Kroki:

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa.
    1. Obok profilu wysyłki, w którym chcesz edytować strefę, kliknij Zarządzaj stawkami. 3. Obok strefy, którą chcesz edytować, kliknij przycisk .... 4. W rozwijanym menu kliknij Edytuj strefę. 5. Wprowadź zmiany, a następnie kliknij Gotowe. 6. Kliknij Zapisz.

Usuń strefę

  1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Wysyłka i dostawa.
    1. Obok profilu wysyłki, z którego chcesz usunąć strefę, kliknij Zarządzaj stawkami. 3. Obok strefy, którą chcesz usunąć kliknij przycisk .... 4. W rozwijanym menu kliknij Usuń. 5. Kliknij Zapisz.

Tworzenie stref wysyłki w oparciu o kod pocztowy

Istnieją aplikacje, których możesz użyć do uporządkowania stref wysyłki według kodów pocztowych. Odwiedź sklep z aplikacjami, aby dowiedzieć się, jakie aplikacje są dostępne.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo