Thiết lập khu vực vận chuyển

Khu vực vận chuyển là một nhóm các quốc gia hoặc vùng có cùng mức phí vận chuyển. Ví dụ, nếu doanh nghiệp của bạn có nhà kho ở Đức vận chuyển đến bất kỳ đâu ở châu Âu với cùng mức giá cố định, bạn có thể tạo một khu vực vận chuyển bao gồm tất cả các quốc gia châu Âu và tính phí vận chuyển giống nhau cho tất cả các khách hàng châu Âu của mình.

Khách hàng chỉ có thể đặt hàng sản phẩm từ cửa hàng của bạn khi quốc gia hoặc vùng mà họ muốn đơn hàng được gửi đến thuộc một trong các khu vực vận chuyển của bạn, đồng thời cũng phải thuộc thị trường đang hoạt động.

Thêm khu vực vận chuyển

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Trong mục Vận chuyển, nhấp vào hồ sơ vận chuyển bạn muốn thêm khu vực vận chuyển.

 3. Bên cạnh nhóm địa điểm bạn muốn thêm khu vực vận chuyển, nhấp vào Tạo khu vực.

 4. Đặt tên cho khu vực vận chuyển.

 5. Chọn quốc gia và khu vực bạn muốn ở trong khu vực.

 6. Nhấp vào Done (Đã xong).

 7. Thêm bất kỳ mức phí nào bạn muốn cho khu vực đó rồi nhấp vào Save (Lưu).

Để biết thêm thông tin về đặt phí vận chuyển, tham khảo Thiết lập phí vận chuyển.

Chỉnh sửa khu vực

Trong một nhóm các địa điểm của hồ sơ vận chuyển, một quốc gia hoặc vùng chỉ có thể tồn tại trong một khu vực vận chuyển. Bạn phải xóa một quốc gia hoặc vùng khỏi một khu vực vận chuyển trước khi thêm nó vào một khu vực khác.

Các bước thực hiện:

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Trong mục Vận chuyển, nhấp vào hồ sơ vận chuyển bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Cạnh khu vực bạn muốn chỉnh sửa, nhấp vào nút ....

 4. Trong menu thả xuống, nhấp vào Edit zone (Chỉnh sửa khu vực).

 5. Thực hiện thay đổi, sau đó nhấp vào Done (Đã xong).

 6. Nhấp vào Save (Lưu).

Xóa khu vực

 1. Trên trang quản trị Shopify, vào Cài đặt > Vận chuyển và giao hàng.

 2. Trong mục Vận chuyển, nhấp vào hồ sơ vận chuyển bạn muốn chỉnh sửa.

 3. Cạnh khu vực bạn muốn xóa, nhấp vào nút ....

 4. Trong menu thả xuống, nhấp vào Delete (Xóa).

 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Tạo khu vực vận chuyển dựa trên mã bưu chính hoặc mã zip

Bạn có thể dùng một số ứng dụng để sắp xếp các khu vực vận chuyển của mình theo mã bưu chính hoặc mã zip. Truy cập cửa hàng ứng dụng để tìm hiểu những ứng dụng hiện có.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí