Khu vực vận chuyển và thị trường

Bạn chỉ có thể thêm quốc gia và khu vực vào khu vực vận chuyển trong cài đặt Vận chuyển và giao hàng khi những quốc gia và khu vực đó thuộc cùng một thị trường.

Để bán cho một quốc gia hoặc khu vực, quốc gia hoặc khu vực đó phải thuộc một thị trường đang hoạt động. Ví dụ: Nếu một quốc gia thuộc thị trường không hoạt động trong cài đặt Thị trường của bạn thì khách hàng tại quốc gia đó sẽ không thể đặt hàng cho dù quốc gia đó nằm trong khu vực vận chuyển có hiển thị phí vận chuyển.

Thêm quốc gia và khu vực mới vào khu vực vận chuyển

Để bắt đầu gửi hàng đến quốc gia hoặc khu vực mới, thực hiện các bước sau:

Xóa quốc gia và khu vực mới khỏi khu vực vận chuyển

Khi bạn xóa một quốc gia hoặc khu vực khỏi khu vực vận chuyển, thị trường chứa quốc gia hoặc khu vực đó sẽ không tự động hủy kích hoạt. Nếu quốc gia hoặc khu vực không có phương thức giao hàng khả thi, sẽ có lỗi hiển thị trong thị trường cho biết quốc gia mà khách hàng không thể thanh toán. Nếu quốc gia hoặc khu vực không có phí vận chuyển nhưng có tùy chọn nhận hàng tại cửa hàng, sẽ có lỗi hiển thị trong thị trường cho biết quốc gia nào không có phí vận chuyển.

Bạn đã sẵn sàng bán hàng với Shopify?

Dùng thử miễn phí