Fraktzoner och marknader

Länder och regioner kan endast läggas till i dina fraktzoner i dina Frakt- och leveransinställningar när dessa länder och regioner tillhör en marknad.

Ett land eller en region måste ingå i en aktiv marknad för att du ska kunna sälja till det. Till exempel kan kunder från ett land i en inaktiv marknad i dina Marknadsinställningar inte lägga en order även om landet ligger i en fraktzon med tillgängliga fraktkostnader.

Lägga till nya länder och regioner i fraktzoner

Vidta följande åtgärder för att börja leverera till ett nytt land eller en ny region:

Radera nya länder och regioner från fraktzoner

När du raderar ett land eller en region från en fraktzon inaktiveras inte den marknad som landet eller regionen finns på automatiskt. Om landet eller regionen inte har några möjliga leveransmetoder visas ett fel på marknaden som visar vilka länder kunderna inte kan betala från. Om landet eller regionen inte har några fraktkostnader men har alternativet hämta i butik visas ett fel på marknaden som visar vilka länder som inte har några fraktkostnader.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis