เขตการจัดส่งและตลาด

สามารถเพิ่มประเทศและภูมิภาคไปยังเขตการจัดส่งของคุณในการตั้งค่าการจัดส่งและส่งมอบได้ก็ต่อเมื่อประเทศและภูมิภาคเหล่านั้นอยู่ในตลาดเท่านั้น

หากต้องการขายสินค้าไปยังประเทศหรือภูมิภาคหนึ่ง ประเทศหรือภูมิภาคนั้นจะต้องรวมอยู่ในตลาดที่เปิดใช้งานแล้ว ตัวอย่างเช่น หากประเทศอยู่ในตลาดที่ไม่ได้เปิดใช้งานในการตั้งค่าตลาดของคุณ ลูกค้าจากประเทศนั้นจะไม่สามารถทำการสั่งซื้อได้แม้ว่าประเทศดังกล่าวจะอยู่ในเขตการจัดส่งที่มีอัตราการจัดส่งที่ใช้ได้

การเพิ่มประเทศและภูมิภาคใหม่ไปยังเขตการจัดส่ง

หากต้องการเริ่มจัดส่งไปยังประเทศหรือภูมิภาคใหม่ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

การลบประเทศและภูมิภาคใหม่ออกจากเขตการจัดส่ง

เมื่อคุณลบประเทศหรือภูมิภาคออกจากเขตการจัดส่ง ตลาดที่ประเทศหรือภูมิภาคนั้นอยู่จะไม่ถูกปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ หากประเทศหรือภูมิภาคนั้นไม่มีวิธีการจัดส่งที่สามารถดำเนินการได้ ก็จะปรากฏข้อผิดพลาดในตลาดโดยระบุว่าลูกค้าจะไม่สามารถดำเนินการชำระเงินได้จากประเทศใดบ้าง หากประเทศหรือภูมิภาคไม่มีอัตราค่าจัดส่ง แต่มีตัวเลือกการรับสินค้าที่ร้าน ก็จะปรากฏข้อผิดพลาดในตลาดโดยระบุว่าประเทศใดบ้างที่ไม่มีอัตราค่าจัดส่ง

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี