การจัดการตลาด

International ช่วยให้คุณจัดการประสบการณ์การใช้งานแบรนด์ของคุณได้ด้วยการกําหนดการตั้งค่าที่แตกต่างกันไปยังประเทศและภูมิภาคต่างๆ โดยตลาดหนึ่งแห่งอาจมีประเทศหรือภูมิภาคเดียว หรือกลุ่มประเทศหรือภูมิภาคต่างๆ ได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างตลาดชื่อว่า “อเมริกาเหนือ” ซึ่งเจาะจงไปที่แคนาดา สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก ทั้งหมดนี้ด้วยการตั้งค่าเพียงกลุ่มเดียว โดยถ้าหากคุณมีกลุ่มการตั้งค่าอื่นที่ต้องการใช้กับญี่ปุ่นเท่านั้น คุณก็สามารถสร้างตลาดอื่นที่เจาะจงเพียงแค่ประเทศญี่ปุ่นได้

จำนวนตลาดสูงสุดที่คุณสามารถมีได้นั้นขึ้นอยู่กับแผนการสมัครใช้งาน Shopify ของร้านค้าของคุณ:

 • Pause and Build - 3
 • Shopify Starter - 3
 • Basic Shopify - 3
 • Shopify - 3 แห่ง
 • Advanced Shopify - 3 แห่ง สูงสุด 50 แห่ง
 • Shopify Plus - 50

การเข้าถึงตลาดเป็นครั้งแรก

เมื่อคุณสร้างร้านค้าของ Shopify เป็นครั้งแรก ระบบจะสร้างตลาดต่อไปนี้ให้คุณ:

 • ตลาดหลัก: ประเทศหรือภูมิภาคหลักที่คุณจะขายสินค้าด้วย ซึ่งขึ้นอยู่กับที่อยู่และสกุลเงินของร้านค้า และมักจะเป็นตลาดในประเทศของคุณ โดยตลาดหลักจะแสดงถึงประสบการณ์เริ่มต้นของลูกค้าสำหรับร้านค้าของคุณ
 • ตลาดระหว่างประเทศ: รายการประเทศหรือภูมิภาคยอดนิยมที่ได้รับการคัดสรร ซึ่งมีผู้ขายที่คล้ายกับคุณขายสินค้าด้วย
 • ประเทศที่คุณไม่ได้ขายสินค้าด้วย: ประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ ทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ในตลาดแห่งอื่น โดยลูกค้าในประเทศเหล่านี้จะไม่สามารถดำเนินการชำระเงินในร้านค้าของคุณได้

ตลาดระหว่างประเทศจะปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น ซึ่งหมายความว่าลูกค้าในประเทศเหล่านี้จะไม่สามารถดำเนินการชำระเงินได้จนกว่าคุณจะเปิดใช้งานตลาดดังกล่าว

จํานวนตลาดสูงสุดที่อนุญาตในร้านค้าของคุณจะขึ้นอยู่กับแผนการสมัครใช้งานที่ร้านค้าคุณใช้อยู่ อย่างไรก็ตาม หลังจากการย้าย ร้านค้าของคุณอาจมีตลาดมากขึ้นตามจํานวนประเทศหรือภูมิภาคที่ไม่ซ้ำกันซึ่งคุณเคยให้บริการก่อนหน้านี้ ทั้งนี้คุณยังคงสามารถใช้ตลาดที่มีอยู่เหล่านี้ได้ แต่จะเพิ่มตลาดเพิ่มเติมได้ก็ต่อเมื่อมีจำนวนตลาดน้อยกว่าจำนวนสูงสุดที่แผนการสมัครใช้งานที่ร้านค้าคุณใช้อยู่อนุญาตเท่านั้น

เราขอแนะนำให้คุณรวมประเทศหรือภูมิภาคที่มีกลยุทธ์การตั้งราคาที่คล้ายคลึงกันเข้าเป็นตลาดสำหรับหลายประเทศ ตัวอย่างเช่น หากก่อนหน้านี้คุณเคยเปิดใช้งานตลาดแคนาดา สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโกในการตั้งค่าการชำระเงินของคุณ แต่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนราคาหรือกลยุทธ์สำหรับแต่ละประเทศ คุณสามารถย้ายทั้งสามประเทศนี้ไปยังตลาดเดียวที่เรียกว่าNorth Americaได้

ต้องมีสิทธิ์อนุญาตของพนักงานในการจัดการตลาด

พนักงานในร้านค้าสามารถเข้าถึงตลาดได้ตามสิทธิ์อนุญาตที่มีอยู่ โดยพนักงานต้องมีสิทธิ์อนุญาตต่อไปนี้ทั้งหมดเพื่อเข้าถึงหน้าตลาด

 • หน้าหลัก
 • คำสั่งซื้อ

  • แก้ไขสินค้าเฉพาะรายการ
  • ส่งออก
 • สินค้า

  • ส่งออกสินค้า
 • การวิเคราะห์

 • ส่วนลด

 • การตั้งค่าของร้านค้า

  • จัดการการตั้งค่า
  • การจัดส่งและส่งมอบ
  • ภาษีและอากร
  • โดเมน

ประเภทของตลาด

มีการสร้างตลาดที่แตกต่างกันสองสามประเภทให้คุณตามค่าเริ่มต้นดังนี้

นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างตลาดแบบกำหนดเองเพื่อให้ตรงกับกลยุทธ์การขายของคุณดังนี้:

ตลาดหลัก

ตลาดหลักของคุณคือประเทศหรือภูมิภาคหลักที่คุณขาย และมักจะเป็นบ้านเกิดหรือตลาดภายในประเทศของคุณ

สำหรับร้านค้าใหม่ ตลาดหลักของคุณจะขึ้นอยู่กับสกุลเงินของร้านค้าคุณในการตั้งค่า > รายละเอียดร้านค้า แม้ว่าสกุลเงินของร้านค้าของคุณจะไม่ตรงกับประเทศหรือภูมิภาคที่อยู่ในส่วนที่อยู่ของร้านค้าก็ตาม ตัวอย่างเช่น หากที่อยู่ร้านค้าของคุณเป็นสหรัฐอเมริกา แต่สกุลเงินของร้านค้าของคุณตั้งค่าเป็นดอลลาร์แคนาดา ตลาดหลักของคุณจะถูกตั้งเป็นแคนาดา

คุณสามารถมีตลาดหลักได้เพียงประเทศหรือภูมิภาคเดียวและไม่สามารถลบได้

การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่คุณทำกับร้านค้าจะส่งผลต่อตลาดหลักของคุณตามค่าเริ่มต้น เมื่อคุณเปลี่ยนราคาสินค้าหรือตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งสินค้าคงคลังใหม่ การเปลี่ยนแปลงจะมีผลกับตลาดหลักของคุณโดยอัตโนมัติ

การเปลี่ยนตลาดหลักของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนตลาดหลักของคุณให้เป็นประเทศหรือภูมิภาคอื่นที่เหมาะสมกับกลยุทธ์การขายของคุณมากขึ้นได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ตลาด
 2. ในส่วนภาพรวม ให้เลือกตลาดที่เปิดใช้งานอยู่ที่คุณต้องการสร้างเป็นตลาดหลัก โดยหากยังไม่มีประเทศหรือภูมิภาคใหม่ ให้สร้างตลาดกับประเทศหรือภูมิภาคนั้นก่อน จากนั้นจึงเปิดใช้งาน
 3. คลิกการดำเนินการเพิ่มเติม
 4. คลิก สร้างตลาดหลัก
 5. คลิก "บันทึก" เพื่อยืนยัน

โดเมนที่แนบกับตลาดหลักก่อนหน้านี้จะถูกแยกออกและแนบใหม่กับตลาดหลักใหม่ หากตลาดหลักใหม่มีโดเมนเฉพาะของตัวเองก่อนหน้านี้ โดเมนนั้นจะถูกตัดการเชื่อมต่อ และการรับส่งข้อมูลไปยังโดเมนดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังโดเมนหลัก ตลาดหลักก่อนหน้านี้จะยังคงเปิดใช้งานอยู่หลังจากการดำเนินการนี้

ข้อจำกัด:

 • International ที่มีโฟลเดอร์ย่อย: เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้าง 404 โดยตลาดที่มีโฟลเดอร์ย่อยจะไม่สามารถสร้างเป็นตลาดหลักได้ หากคุณต้องการสร้างตลาดที่มีการกำหนดค่าโดเมนโฟลเดอร์ย่อยเป็นโดเมนหลัก ให้อัปเดตการตั้งค่าโดเมนเพื่อใช้โดเมนหลักหรือโดเมนของตัวเอง
 • International ที่มีมากกว่าหนึ่งภูมิภาค: เนื่องจากระบบจำกัดตลาดหลักให้มีเพียงภูมิภาคเดียว คุณจึงไม่สามารถทำให้ตลาดที่มีหลายภูมิภาคเป็นตลาดหลักได้

เมื่อคุณได้เปลี่ยนประเทศหรือภูมิภาคหลักของคุณแล้ว คุณยังสามารถเปลี่ยนสกุลเงินให้ตรงกับความต้องการของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. ในหน้าส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > ตลาด
 2. ในส่วนภาพรวม ให้คลิกที่ตลาดหลักของคุณ
 3. คลิกสินค้าและการกําหนดราคา
 4. ในส่วนการกําหนดราคา ให้เลือกสกุลเงินที่คุณต้องการจากรายการดรอปดาวน์

ตามค่าเริ่มต้น ตลาดหลักของคุณจะใช้ราคาพื้นฐานของร้านค้าของคุณหากสกุลเงินหลักของตลาดแตกต่างจากสกุลเงินของร้านค้าของคุณ จะแปลงราคาพื้นฐานโดยอัตโนมัติโดยใช้อัตราการแปลงสกุลเงินประจำวัน

หากคุณต้องการให้ตลาดหลักมีราคาที่แตกต่างจากราคาพื้นฐานของร้านค้า คุณสามารถกำหนดการปรับเปลี่ยนราคาหรือราคาคงที่สำหรับตลาดหลักได้

การเปลี่ยนสกุลเงินร้านค้าของคุณ

เมื่อคุณใช้ Shopify Payments การเปลี่ยนสกุลเงินของร้านจะไม่ส่งผลกระทบต่อสกุลเงินที่ตลาดของคุณใช้แต่อย่างใด

หากคุณเปลี่ยนสกุลเงินของร้านค้าและต้องการให้ตลาดหลักใช้สกุลเงินนี้ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนด้านบนเพื่อเปลี่ยนสกุลเงินของตลาดหลัก

หากคุณไม่ได้ใช้ Shopify Payments การเปลี่ยนสกุลเงินของร้านค้าของคุณจะเป็นการเปลี่ยนสกุลเงินของตลาดของคุณทุกแห่งให้ตรงกับสกุลเงินนั้นด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนสกุลเงินของยอดเงินที่คุณจะได้รับ

แต่ละประเทศหรือภูมิภาคสามารถเป็นส่วนหนึ่งของตลาดได้เพียงรายการเดียว

ตลาดประเทศเดียว

ตลาดประเทศเดียวจะมีเพียงประเทศหรือภูมิภาคเดียวเท่านั้น เมื่อคุณสร้างตลาดประเทศเดียวรายการใหม่ขึ้นมา ระบบจะกำหนดสกุลเงินพื้นฐานของตลาดดังกล่าวให้เป็นสกุลเงินของประเทศนั้นๆ หากระบบไม่รองรับสกุลเงินดังกล่าว สกุลเงินพื้นฐานจะถูกกำหนดให้เป็นสกุลเงินพื้นฐานของร้านค้าคุณ

คุณควรใช้ตลาดประเทศเดียวเพื่อขายสินค้าไปยังประเทศหรือภูมิภาคที่คุณมีกลยุทธ์การกำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง ตัวอย่างเช่น หากตลาดหลักของคุณคือแคนาดา และยอดขายระหว่างประเทศส่วนใหญ่ของคุณเริ่มมาจากสหรัฐอเมริกา การสร้างตลาดที่กำหนดเป้าหมายเฉพาะในสหรัฐอเมริกาสามารถช่วยเพิ่มยอดขายและคอนเวอร์ชันของคุณได้ โดยการมอบประสบการณ์การใช้งานแบบเฉพาะและเป็นภาษาท้องถิ่นให้แก่ลูกค้าในสหรัฐอเมริกาเมื่อเรียกดูร้านค้าของคุณ

ตลาดหลายประเทศ

ตลาดหลายประเทศจะมีประเทศหรือภูมิภาคมากกว่าหนึ่งแห่ง เมื่อคุณสร้างตลาดหลายประเทศขึ้นมา ระบบจะกำหนดสกุลเงินพื้นฐานเริ่มต้นให้เป็นสกุลเงินพื้นฐานของร้านค้าคุณ และจะเปิดใช้งานสกุลเงินในพื้นที่ หากคุณปิดใช้งานสกุลเงินในพื้นที่สำหรับตลาดหลายประเทศ ลูกค้าทุกรายของร้านค้าในตลาดนั้นจะต้องเลือกซื้อสินค้าในสกุลเงินพื้นฐานของตลาดหรือสกุลเงินพื้นฐานอื่นที่คุณเลือก

สกุลเงินพื้นฐานในตลาดหลายประเทศจะใช้เพื่อกำหนดราคาสินค้าแบบคงที่

รวมประเทศหรือภูมิภาคต่างๆ ที่มีกลยุทธ์การกำหนดเป้าหมายที่คล้ายกันเข้าด้วยกันเป็นตลาดหลายประเทศเพื่อความสะดวก ตัวอย่างเช่น คุณอาจขายสินค้าไปยังเยอรมนี ฝรั่งเศส เบลเยียม และอิตาลี ซึ่งประเทศเหล่านี้แต่ละประเทศจะมีการกําหนดราคาสินค้า อัตราค่าจัดส่ง และโดเมนเดียวกัน ในกรณีนี้ คุณสามารถสร้างตลาดเดียวที่ประกอบด้วยทั้งสี่ประเทศได้

ตลาดระหว่างประเทศ

ระบบจะสร้างตลาดระหว่างประเทศให้เมื่อคุณเข้าถึง Markets เป็นครั้งแรก โดยจะประกอบไปด้วยรายการประเทศและภูมิภาคที่ได้รับการคัดสรร ซึ่งอาจมีผู้ขายที่คล้ายกับคุณขายสินค้าด้วย ตลาดระหว่างประเทศจะปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเริ่มขายสินค้าไปยังทุกประเทศในตลาดระหว่างประเทศได้โดยการเปิดใช้งาน

ประเทศและภูมิภาคที่คุณไม่ได้ขายให้

หน้า ตลาด ของคุณจะมี ตลาดที่เรียกว่าประเทศ/ภูมิภาคที่คุณไม่ได้ทำการขาย ระบบจะสร้างตลาดนี้ขึ้นโดยอัตโนมัติและไม่สามารถลบได้ ซึ่งรวมถึงประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ ทั้งหมดที่คุณไม่ได้ทำการขายในปัจจุบัน เมื่อลูกค้าจากประเทศหรือภูมิภาคเหล่านั้นเข้าเยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ของคุณ พวกเขาสามารถดูภาษาและสกุลเงินเริ่มต้นที่เชื่อมโยงกับตลาดหลักของคุณ แต่จะไม่สามารถดำเนินการชำระเงินได้

เมื่อคุณเพิ่มประเทศหรือภูมิภาคจากตลาดนี้ไปยังตลาดใหม่ ประเทศเหล่านั้นจะถูกลบออกจากรายการนี้

เพิ่มตลาด

เมื่อคุณต้องการปรับแต่งประสบการณ์ร้านค้าออนไลน์ของคุณสำหรับลูกค้าในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง คุณสามารถเพิ่มตลาดใหม่ได้จากหน้าตลาด ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการกำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มประเทศต่างๆ เช่น อเมริกาเหนือ หรือประเทศเดียว เช่น แคนาดา International จะช่วยให้คุณสามารถสร้างตลาดที่มีความหมายต่อธุรกิจของคุณได้

เมื่อเพิ่มตลาดใหม่ ระบบจะแนะนำตลาดตามร้านค้าที่คล้ายกับของคุณ โดยการแนะนำเหล่านี้จะระบุประเทศหรือภูมิภาคที่คุณมีแนวโน้มที่จะขายสินค้าได้สำเร็จมากที่สุด โดยอิงจากข้อมูลจากผู้ขายที่คล้ายกันภายในตลาดหลักเดียวกัน

หากคุณสร้างตลาดใหม่ที่มีประเทศหรือภูมิภาคที่เป็นส่วนหนึ่งของตลาดอื่นแล้ว ตลาดใหม่จะแทนที่ตลาดที่มีอยู่ ระบบจะเพิ่มประเทศหรือภูมิภาคไปยังตลาดใหม่ของคุณและจะลบออกจากตลาดที่มีอยู่ หากตลาดที่มีอยู่ไม่มีประเทศหรือภูมิภาคอื่น ระบบจะลบตลาดนั้นโดยอัตโนมัติ รวมถึงราคาระหว่างประเทศ โดเมน โฟลเดอร์ย่อย หรือการปรับแต่งที่เกี่ยวข้องก็จะถูกลบด้วย

หากคุณจัดส่งไปยังประเทศและภูมิภาคทั้งหมดที่รวมอยู่ในตลาดใหม่แล้ว ตลาดจะถูกเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น มิฉะนั้นตลาดใหม่จะยังไม่ได้เปิดใช้งานและคุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานตลาดก่อนเพื่อให้ลูกค้าสามารถชำระเงินในร้านค้าของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ตลาด
 2. คลิก “เพิ่มตลาด
 3. ป้อนชื่อตลาด ชื่อนี้จะช่วยคุณระบุตลาดภายในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ และจะไม่แสดงให้ลูกค้าเห็น
 4. ในส่วนประเทศ/ภูมิภาค ให้ค้นหาประเทศหรือภูมิภาคที่คุณต้องการเพิ่ม และเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อของประเทศหรือภูมิภาคดังกล่าว คุณสามารถเพิ่มหลายประเทศหรือภูมิภาคไปยังตลาดได้
 5. คลิก “เพิ่มตลาด

จํานวนตลาดที่คุณสามารถมีได้บนร้านค้าของตนเองจะขึ้นอยู่กับแผนการสมัครใช้งานที่ร้านค้าคุณใช้อยู่ หากร้านค้าของคุณมีตลาดครบตามจำนวนสูงสุดแล้ว ให้ลองจัดกลุ่มประเทศหรือภูมิภาคต่างๆ ด้วยกลยุทธ์การกำหนดเป้าหมายที่คล้ายกันเข้าด้วยกันเป็นตลาดแบบหลายประเทศเพียงรายการเดียว หรืออัปเกรดแผนของคุณ

ดูตัวอย่างตลาด

คุณสามารถดูตัวอย่างประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าในตลาดได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ คุณสามารถดูตัวอย่างตลาดที่ยังใช้งานอยู่และไม่ได้ใช้งานได้ในทุกภาษาที่คุณได้เพิ่มไปยังตลาดนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิดใช้งานตัวเลือกภาษาในธีมของคุณเมื่อดูตัวอย่างตลาดที่มีหลายภาษา ซึ่งจะทำให้คุณสามารถสลับไปมาระหว่างภาษาเหล่านั้นในตัวอย่างของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ตลาด
 2. คลิกที่ตลาดที่คุณต้องการดูตัวอย่าง
 3. คลิกแสดงตัวอย่าง

เปิดใช้งานตลาด

หากคุณยังไม่ได้จัดส่งไปยังประเทศและภูมิภาคทั้งหมดในตลาดใหม่ ตลาดดังกล่าวจะปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น ซึ่งหมายความว่าลูกค้าในประเทศและภูมิภาคเหล่านั้นจะไม่สามารถชำระเงินในร้านค้าของคุณได้

ก่อนที่คุณจะสามารถเปิดใช้งานตลาดได้ คุณจะต้องใช้อัตราค่าจัดส่งในทุกประเทศและภูมิภาคในตลาดนั้น คุณควรกําหนดการตั้งค่าตลาดเพิ่มเติม เช่น โดเมนและภาษา หรือสกุลเงินและการกําหนดราคาก่อนจะเปิดใช้งานตลาดและเริ่มขายสินค้าไปยังประเทศและภูมิภาคเหล่านั้น

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ตลาด
 2. ในส่วนปิดใช้งาน ให้คลิกตลาดที่คุณต้องการเปิดใช้งาน
 3. คลิกเมนูดรอปดาวน์ "ปิดใช้งาน" และเลือก “เปิดใช้งาน
 4. คลิก "บันทึก" เพื่อยืนยัน

ปิดใช้งานตลาด

หากคุณไม่ต้องการขายสินค้าแบบจับต้องได้ให้แก่ลูกค้าในตลาดแห่งใดแห่งหนึ่งอีกต่อไป คุณสามารถปิดใช้งานตลาดแห่งนั้นได้ โดยการดำเนินการนี้จะไม่ส่งผลต่อคำสั่งซื้อที่มีอยู่ของคุณ เมื่อคุณปิดใช้งานตลาด ระบบจะบันทึกการตั้งค่าตลาดทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถเลือกเปิดใช้งานอีกครั้งได้ในอนาคต การปิดใช้งานตลาดจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือลบเขตการจัดส่งของคุณ อย่างไรก็ตาม ลูกค้าจากประเทศที่อยู่ในตลาดที่ไม่ได้ใช้งานจะไม่สามารถดำเนินการชำระเงินได้

หากคุณปิดใช้งานตลาดที่มีโดเมนระดับสูงหรือโดเมนย่อยที่เชื่อมโยงกับตลาดนั้น โดเมนดังกล่าวจะเปลี่ยนเส้นทางลูกค้าไปยังโดเมนของตลาดหลักของคุณโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม การปิดใช้งานตลาดที่ตั้งค่าขึ้นด้วยโฟลเดอร์ย่อยจะทําให้ URL โฟลเดอร์ย่อยเหล่านั้นหยุดการทำงาน คุณจึงควรตั้งค่าการเปลี่ยนเส้นทางเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะยังเข้าถึงหน้าร้านของคุณได้

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ตลาด
 2. ในส่วนเปิดใช้งาน ให้คลิกตลาดที่คุณต้องการปิดใช้งาน
 3. คลิกเมนูดรอปดาวน์ "เปิดใช้งาน" และเลือก “ปิดใช้งาน
 4. คลิก "บันทึก" เพื่อยืนยัน

ลบตลาด

คุณสามารถลบตลาดได้จากหน้าตลาด การดำเนินการนี้จะทำให้ลูกค้าในตลาดนั้นไม่สามารถชำระเงินสินค้าที่จับต้องได้ และ URL โฟลเดอร์ย่อย จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป แต่คำสั่งซื้อที่มีอยู่แล้วจะไม่ได้รับผลกระทบ การลบตลาดจะถือเป็นการลบตลาดนั้นๆ อย่างถาวร

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ตลาด
 2. คลิกที่ตลาดที่คุณต้องการลบ
 3. คลิกการดำเนินการเพิ่มเติม
 4. คลิก "ลบตลาดออก"
 5. คลิกลบเพื่อยืนยัน

การแก้ไขประเทศหรือภูมิภาคภายในตลาดที่มีอยู่

คุณสามารถเพิ่มหรือลบประเทศหรือภูมิภาคภายในตลาดที่มีอยู่ของคุณได้เมื่อกลยุทธ์การขายข้ามพรมแดนของคุณเปลี่ยนไป

เพิ่มประเทศหรือภูมิภาคไปยังตลาดที่มีอยู่

คุณสามารถเพิ่มประเทศหรือภูมิภาคไปยังตลาดที่มีอยู่ได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณขายสินค้าไปยังฝรั่งเศสและเยอรมนีในตลาดหลายประเทศอยู่แล้ว คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณต้องการเริ่มขายสินค้าไปยังอิตาลีด้วย โดยคุณสามารถเพิ่มอิตาลีไปยังตลาดหลายประเทศที่มีอยู่ของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ตลาด
 2. คลิกตลาดที่คุณต้องการเพิ่มประเทศหรือภูมิภาคเพิ่มเติม
 3. คลิก "แก้ไข" จากนั้นในส่วนประเทศ/ภูมิภาค ให้คลิก "แก้ไข" อีกครั้ง
 4. ค้นหาประเทศหรือภูมิภาคที่คุณต้องการเพิ่ม และเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อของประเทศหรือภูมิภาคดังกล่าว
 5. คลิกบันทึก

การลบประเทศหรือภูมิภาคออกจากตลาดที่มีอยู่

คุณสามารถลบประเทศหรือภูมิภาคออกจากตลาดที่มีอยู่ได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีตลาดอเมริกาเหนือที่ประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก คุณพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ประสบความสำเร็จในแคนาดา แต่ยอดขายไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวัง และคุณตัดสินใจมุ่งความสนใจไปที่อื่น ในกรณีนี้ คุณสามารถลบแคนาดาออกจากตลาดอเมริกาเหนือได้ การดำเนินการเช่นนี้จะย้ายแคนาดาไปยังประเทศ/ภูมิภาคที่คุณไม่ได้ขาย และลูกค้าจากแคนาดาจะไม่สามารถดำเนินการชำระเงินในร้านค้าของคุณได้อีกต่อไป

หากคุณต้องการลบประเทศหรือภูมิภาคออกจากตลาดที่มีอยู่และเพิ่มไปยังตลาดของตัวเอง ให้ "สร้างตลาดใหม่" เพื่อลบประเทศหรือภูมิภาคออกจากตลาดที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีตลาดหลายประเทศที่มีทุกประเทศในสหภาพยุโรป และยอดขายของคุณเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในเยอรมนี คุณอาจตัดสินใจใช้กลยุทธ์ที่ตรงเป้าหมายมากขึ้นในเยอรมนี การเพิ่มตลาดใหม่ให้กับเยอรมนีจะเป็นการสร้างตลาดเฉพาะของเยอรมนี และลบเยอรมนีออกจากตลาดสหภาพยุโรปโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ประเทศในสหภาพยุโรปอื่นๆ ที่เหลือในตลาดหลายประเทศแบบดั้งเดิมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ตลาด
 2. คลิกตลาดที่คุณต้องการลบประเทศหรือภูมิภาคออก
 3. คลิก "แก้ไข" จากนั้นในส่วนประเทศ/ภูมิภาค ให้คลิก "แก้ไข" อีกครั้ง
 4. ค้นหาประเทศหรือภูมิภาคที่คุณไม่ต้องการขายให้ในตลาดนี้อีกต่อไป และยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อของประเทศหรือภูมิภาคดังกล่าว
 5. คลิกบันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี