ตั้งค่าสกุลเงินในพื้นที่

เมื่อคุณสร้างตลาดในประเทศใหม่แบบประเทศเดียว สกุลเงินหลักของตลาดจะถูกตั้งเป็นสกุลเงินของประเทศหรือภูมิภาคนั้น หากสกุลเงินไม่รองรับ สกุลเงินหลักของตลาดจะถูกตั้งเป็นสกุลเงินหลักของร้านค้าคุณ

เมื่อคุณสร้างตลาดแบบหลายประเทศ สกุลเงินหลักตามค่าเริ่มต้นของตลาดจะถูกตั้งเป็นสกุลเงินหลักของร้านค้า และจะใช้สกุลเงินในพื้นที่ ซึ่งหมายความว่าแต่ละประเทศหรือภูมิภาคในตลาดหลายประเทศของคุณสามารถดูราคาเป็นสกุลเงินตามค่าเริ่มต้นในประเทศหรือภูมิภาคของตนได้ เมื่อจําเป็น คุณสามารถปิดใช้สกุลเงินในพื้นที่ของตลาดหลายประเทศ แล้วตั้งค่าสกุลเงินสำหรับทุกประเทศและภูมิภาคในตลาดหลายประเทศได้ เมื่อปิดใช้สกุลเงินในพื้นที่ ลูกค้าทุกรายในตลาดนั้นจะเห็นและจ่ายในสกุลเงินที่คุณเลือก

จำเป็นต้องปิดใช้สกุลเงินในพื้นที่เพื่อตั้งค่าอัตราแลกเปลี่ยนด้วยตนเองสำหรับตลาด

จัดการสกุลเงินท้องถิ่นสำหรับตลาดในหลายประเทศ

เมื่อคุณสร้างตลาดแบบหลายประเทศ ระบบจะเปิดใช้สกุลเงินในพื้นที่ตามค่าเริ่มต้น หากปิดใช้สกุลเงินในพื้นที่ในตลาด คุณสามารถเปิดใช้สกุลเงินในพื้นที่อีกครั้งได้

ขั้นตอน:

  1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ตลาด
  2. คลิกตลาดที่คุณต้องการปรับการตั้งค่าสกุลเงินในพื้นที่
  3. คลิกสินค้าและการกําหนดราคา
  4. ในส่วนการกำหนดราคา ดำเนินการขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้น:

    • หากต้องการเปิดใช้งานสกุลเงินในพื้นที่ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายแสดงราคาโดยใช้สกุลเงินในพื้นที่ของลูกค้า
    • หากต้องการปิดใช้งานสกุลเงินในพื้นที่ ให้ยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมายแสดงราคาโดยใช้สกุลเงินในพื้นที่ของลูกค้า จากนั้นคลิก "ปิดใช้งาน" เมื่อปิดใช้สกุลเงินในพื้นที่ ลูกค้าทุกรายในตลาดนั้นจะเห็นราคาในสกุลเงินพื้นฐานของตลาด
  5. คลิกบันทึก

เมื่อตั้งค่าสกุลเงินในพื้นที่แล้ว คุณต้องเปลี่ยนเส้นทางลูกค้าของคุณไปยัง URL ที่ตรงกับการกำหนดลักษณะภาษาและตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้า

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี