การแปลงสกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

การแปลงสกุลเงินเกิดขึ้นเมื่อมีการทำธุรกรรม เช่น เมื่อคุณจัดเก็บการชำระเงิน ทำการคืนเงิน หรือเมื่อมีการเรียกคืนยอดเงิน โดยอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศที่ใช้จะเป็นอัตรา ณ เวลาที่ทำธุรกรรมเสมอ

คุณสามารถดูข้อมูลแยกย่อยของธุรกรรมได้ในไทม์ไลน์คำสั่งซื้อ

คุณสามารถดูข้อมูลแยกย่อยของวิธีการคำนวณราคาสินค้าสำหรับแต่ละตลาดได้

คำจำกัดความของสกุลเงินและการแปลงสกุลเงิน

ร้านค้าของคุณมีสกุลเงินสามประเภท:

 • สกุลเงินของร้านค้า - สกุลเงินของส่วนผู้ดูแล Shopify ซึ่งเป็นสกุลเงินที่คุณใช้เพื่อกำหนดราคาสำหรับสินค้าและตัวเลือกสินค้าในตลาดหลักของคุณ และเป็นสกุลเงินที่ปรากฏในรายงานของคุณ
 • สกุลเงินในพื้นที่ (หรือที่เรียกว่าสกุลเงินของลูกค้าหรือสกุลเงินที่แสดง) - สกุลเงินที่ลูกค้าเห็นในร้านค้าของคุณและสกุลเงินที่ลูกค้าใช้ชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อของตนในขั้นตอนการชำระเงิน
 • สกุลเงินที่รับชำระ - สกุลเงินที่ Shopify ใช้เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของคุณ

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแปลงสกุลเงิน

อัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินนั้นผันผวนอยู่ตลอดเวลา เมื่อเกิดความล่าช้าในการประมวลผลการชำระเงินหรือการคืนเงิน ย่อมมีความเป็นไปได้ที่คุณจะสูญเสียหรือได้รับเงินจากการแปลงสกุลเงิน

คุณอาจสูญเสียหรือได้รับเงินในกรณีดังต่อไปนี้

การแปลงอัตราแลกเปลี่ยนอัตโนมัติ

เมื่อคุณขายสินค้าในตลาดที่ใช้สกุลเงินในพื้นที่ ระบบจะแปลงราคาสินค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณเป็นสกุลเงินของลูกค้า ราคาสินค้าในร้านค้าของคุณจะเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติตามอัตราการแลกเปลี่ยนของตลาด

ระบบจะแปลงราคาสินค้าของคุณโดยการนำราคาสินค้าในร้านค้าไปคูณกับอัตราการแปลงสกุลเงิน แล้วบวกค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงิน จากนั้นใช้กฎการปัดเศษสำหรับสกุลเงินนั้นๆ (ถ้ามี) ราคาที่แปลงสกุลเงินแล้วจะรวมค่าใช้จ่ายในการแปลงสกุลเงินของคุณไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อแปลงสินค้าราคา $10.00 เป็นสกุลเงินยูโร ราคาจะถูกแปลงเป็น €8.81 ซึ่งราคานี้รวมอัตราการแปลงสกุลเงินและค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินแล้ว:

(**Product price** x **currency conversion rate**) x (**1** + **currency conversion fee**)</br>
 <br>($10.00 USD x 0.867519) x (1 + .015) = &euro;8.81</br>

หากคุณเปิดใช้งานกฎการปัดเศษ ราคาที่แปลงสกุลเงินจะถูกปัดเศษเป็น 8.85 ยูโร

การแปลงอัตราแลกเปลี่ยนด้วยตนเอง

คุณกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินสำหรับแต่ละตลาดของคุณได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้คุณตรึงราคาในแต่ละตลาดได้เมื่อเทียบกับราคาที่ผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนอัตโนมัติ

เมื่อใช้การแปลงอัตราคอนเวอร์ชั่นแบบแมนนวล คุณอาจได้รับหรือสูญเสียเงินโดยขึ้นอยู่กับส่วนต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนแบบแมนนวลกับอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดปัจจุบัน

แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินเมื่อคุณแปลงสกุลเงิน หากคุณต้องการรวมค่าธรรมเนียมนี้ลงในอัตราการแลกเปลี่ยนแบบกำหนดเอง ให้คูณอัตราแลกเปลี่ยนของคุณเข้ากับค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินตามประเทศของร้านค้าคุณ ตัวอย่างเช่น หากอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐเป็นยูโรมีค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินอยู่ที่ 1.5% จะสามารถคำนวณได้ดังนี้: 0.90867 x 1.015 = 0.9223

คุณสามารถกำหนดอัตราคอนเวอร์ชันแบบแมนนวลได้ในตลาดที่ไม่ใช่ตลาดหลักของคุณได้ อัตราค่าส่งเหล่านี้จะอิงตามสกุลเงินพื้นฐานของร้านค้าคุณในการตั้งค่า > รายละเอียดร้านค้า แม้ว่าจะเป็นตลาดที่คุณได้ตั้งสกุลเงินพื้นฐานซึ่งแตกต่างจากสกุลเงินของร้านค้าคุณ

คุณสามารถใช้การปรับราคาร่วมกับอัตราแลกเปลี่ยนแบบกำหนดเองได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีสินค้าราคา 20.00 ในสกุลเงินของร้านค้าของคุณที่ใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและใช้กฎการปัดเศษเป็น 1.00 สำหรับตลาดทั้งหมด คุณจะสามารถควบคุมการกำหนดราคาในตลาดแคนาดาได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

 • คุณสามารถกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนแบบกำหนดเองไว้ที่ 1.3 เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาดอลลาร์แคนาดาได้ จากนั้นจึงใช้การปรับราคาที่ 20% โดยระบบจะคำนวณราคาดังนี้ 20.00 x 1.3 x 1.2 = 32.00 ดอลลาร์แคนาดา
 • หรือจะควบคุมราคาของดอลลาร์แคนาดาโดยใช้การปรับราคาเพียงอย่างเดียวก็ได้ โดยให้กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนแบบกำหนดเองไว้ที่ 1 จากนั้นใช้การปรับราคาที่ 50% โดยระบบจะคำนวณราคาดังนี้ 20.00 x 1 x 1.5 = 30.00 ดอลลาร์แคนาดา
 • คุณสามารถเลือกอัตราแลกเปลี่ยนแบบอัตโนมัติและใช้การปรับราคาที่ 50% กับราคาในสกุลเงินดอลลาร์แคนาดาก็ได้เช่นกัน โดยระบบจะคำนวณราคาดังนี้ 20.00 x [อัตราการแลกเปลี่ยนปัจจุบัน] x 1.5 ซึ่งราคาจะผันผวนตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันโดยจะมีการปรับราคาที่เพิ่มเข้ามาอีก 50%

หากสกุลเงินพื้นฐานของตลาดมีการเปลี่ยนแปลง หรือหากมีการเปลี่ยนอัตราคอนเวอร์ชันแบบแมนนวลเป็นอัตโนมัติ อัตราแบบแมนนวลจะปิดใช้งานแต่ไม่ถูกลบออก ซึ่งหมายความว่าหากมีการเปลี่ยนคืนเป็นสกุลเงินของตลาดเดิมหรือหากมีการเปิดอัตราคอนเวอร์ชันแบบแมนนวลอีกครั้ง อัตราคอนเวอร์ชันแบบแมนนวลจะเปิดใช้งานอีกครั้ง

เปิดใช้งานอัตราแลกเปลี่ยนด้วยตนเอง

จากหน้าตลาดของคุณ คุณสามารถตั้งค่าอัตราการแปลงสกุลเงินด้วยตนเองสำหรับตลาดประเทศเดียวหรือตลาดหลายประเทศซึ่งปิดใช้สกุลเงินในพื้นที่ได้ ทั้งนี้ คุณควรสร้างตลาดประเทศเดียวสำหรับทุกประเทศหรือภูมิภาคที่คุณต้องการใช้อัตราการแปลงสกุลเงินด้วยตนเอง

อัตราคอนเวอร์ชั่นแบบแมนนวลไม่สามารถใช้งานกับตลาดหลักของคุณ

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่การตั้งค่า > ตลาด
 2. คลิกตลาดที่คุณต้องการเพิ่มอัตราแลกเปลี่ยนด้วยตนเอง
 3. คลิกสินค้าและการกําหนดราคา
 4. คลิก "จัดการอัตราการแลกเปลี่ยน"
 5. ในกล่องโต้ตอบ ให้เลือกด้วยตนเอง
 6. ป้อนอัตราแลกเปลี่ยน
 7. คลิกบันทึก

การชำระเงินที่จัดเก็บด้วยตนเอง

เมื่อคุณขายสินค้าในสกุลเงินในพื้นที่ จำนวนเงินที่คุณได้รับในรูปแบบการชำระเงินจะอิงตามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ณ เวลาที่คุณเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของลูกค้า หากคุณจัดเก็บการชำระเงินด้วยตนเอง จะมีการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของลูกค้าเมื่อดำเนินการสั่งซื้อ และไม่ใช่เมื่อลูกค้าส่งคำสั่งซื้อ อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างช่วงเวลาในการอนุมัติและเวลาที่คุณจัดเก็บเงินด้วยตนเอง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยได้

ในส่วนผู้ดูแล Shopify คำสั่งซื้อในสกุลเงินต่างๆ จะถูกแปลงเป็นสกุลเงินที่ใช้ในร้านค้าของคุณ เพื่อให้คุณรายงานยอดขายได้ง่ายขึ้น มูลค่าหลังจากการแปลงจะแสดงเป็นตัวเลขโดยประมาณจนกว่าคุณจะเรียกเก็บเงินคำสั่งซื้อของลูกค้า

ตัวอย่างเช่น สกุลเงินของร้านค้าคือดอลลาร์สหรัฐ และคุณขายสินค้าในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและยูโร ลูกค้าของคุณสร้างคำสั่งซื้อสำหรับชั้นวางสินค้าราคา €90 ในช่วงที่ส่งคำสั่งซื้อ อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ $1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ €0.90 ยูโร

ตัวอย่างคำสั่งซื้อ
ราคาในสกุลเงินของร้านค้า ราคาในสกุลเงินของลูกค้า ราคาสินค้าในคำสั่งซื้อโดยประมาณ
100 ดอลลาร์สหรัฐ 90 ยูโร 100 ดอลลาร์สหรัฐ

ในอีกสองสามวันให้หลัง อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเกิดเปลี่ยนแปลง ตอนนี้ $1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ €0.85 ยูโรแล้ว คุณเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของลูกค้าเป็นจำนวน €90 ยูโร เนื่องจากอัตราการแลกเปลี่ยนสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลง และ $1 ดอลลาร์สหรัฐ = €0.85 ยูโร เงิน €90 ยูโรจึงแปลงเป็น $98 ดอลลาร์สหรัฐ คุณได้รับ $98 ดอลลาร์สหรัฐ

ตัวอย่างการจัดเก็บการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
ราคาในสกุลเงินของร้านค้า ราคาในสกุลเงินของลูกค้า ยอดเงินที่จัดเก็บเมื่อแปลงเป็นสกุลเงินของร้านค้า
100 ดอลลาร์สหรัฐ 90 ยูโร 98 ดอลลาร์สหรัฐ

คืนเงิน

ในตอนที่ลูกค้าสร้างคำสั่งซื้อกับตอนที่ลูกค้าทำการคืนสินค้ามักจะมีช่องว่างของเวลาเกิดขึ้น ทำให้เมื่อถึงเวลาคืนเงิน จำนวนเงินค่าสินค้าที่คุณได้รับหลังการแปลงสกุลเงินมักจะไม่เท่ากับจำนวนเงินที่จะต้องคืนหลังการแปลงสกุลเงินแล้ว เราขอแนะนำให้คุณคืนเงินเต็มจำนวนตามที่ลูกค้าชำระในสกุลเงินในพื้นที่ของลูกค้า ซึ่งอาจทำให้คุณเสียเงินมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ได้รับมาเนื่องจากมีการแปลงสกุลเงิน ดูข้อมูลเกี่ยวกับการคืนเงินคำสั่งซื้อเมื่อจำหน่ายสินค้าในสกุลเงินในพื้นที่

การเรียกคืนยอดเงิน

เมื่อผู้ถือบัตรเริ่มการเรียกคืนยอดเงิน จะมีการใช้การแปลงสกุลเงินโดยใช้อัตราการแปลงในขณะที่โอนเงินและไม่ใช่อัตราการแปลงในขณะที่ทำการสั่งซื้อ

Shopify จะแปลงจำนวนเงินที่คืนเงินแล้ว เพิ่มจำนวนเงินที่มีข้อโต้แย้งให้กับผู้ถือบัตร จากนั้นชำระค่าธรรมเนียมให้กับธนาคารของผู้ถือบัตรในนามของคุณ โดยหักจำนวนเงินที่จะได้รับคืนจากยอดเงินที่ร้านค้าของคุณของคุณจะได้รับครั้งถัดไป คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินสำหรับการแปลงสกุลเงินนี้

หากคุณโต้แย้งการเรียกคืนยอดเงินและมีการตัดสินให้คุณชนะ จำนวนเงินที่โต้แย้งในการเรียกคืนยอดเงินจะคืนให้คุณและคุณจะได้รับค่าธรรมเนียมการเรียกคืนยอดเงินตามอัตราการแปลงสกุลเงินปัจจุบัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการเรียกคืนยอดเงิน

การจำหน่ายและการชำระเงินในสกุลเงินที่แตกต่างกันและการจำหน่ายสินค้าในสกุลเงินในพื้นที่

การแปลงสกุลเงินส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นระหว่างสกุลเงินในพื้นที่ของลูกค้ากับสกุลเงินของร้านค้าของคุณ หากสกุลเงินของร้านค้าของคุณแตกต่างจากสกุลเงินของการรับชำระเงินของคุณ จะเกิดการแปลงสกุลเงินระหว่างสกุลเงินในพื้นที่ของลูกค้าและสกุลเงินที่รับชำระเงินของคุณ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี