การอนุมัติและจัดเก็บการชำระเงิน

เมื่อมีการจัดเก็บข้อมูลการชำระเงิน ลูกค้าของคุณจะถูกเรียกเก็บเงิน ตามค่าเริ่มต้นแล้วระบบจะจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตและจัดเก็บวิธีการชำระเงินเพิ่มเติมบางส่วนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าร้านค้าเพื่อจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินด้วยตนเองได้ หากวิธีการดังกล่าวเหมาะสมกับธุรกิจของคุณมากกว่า

ในขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต การชำระเงินจะได้รับอนุมัติและจะต้องถูกจัดเก็บไว้ในช่วงเวลารออนุมัติ การเก็บข้อมูลการชำระเงินจะส่งข้อมูลบัตรเครดิตไปยังธนาคารของลูกค้าเพื่อการประมวลผล

วิธีการชำระเงินเพิ่มเติมจะถูกประมวลผลด้วยวิธีที่แตกต่างจากบัตรเครดิต แต่ผู้ให้บริการหลายรายรองรับการจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินด้วยตนเอง เช่นเดียวกับการจัดเก็บโดยอัตโนมัติ หากร้านค้าของคุณมีการตั้งค่าให้จัดเก็บข้อมูลการชำระเงินด้วยตนเอง แต่คุณได้เพิ่มผู้ให้บริการการชำระเงินเพิ่มเติมที่ไม่รองรับการชำระเงินด้วยตนเอง ระบบก็จะจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินโดยอัตโนมัติในการสั่งซื้อที่ผู้ให้บริการรายนั้นประมวลผล ไม่ใช่การจัดเก็บด้วยตนเอง

หากคุณใช้ Shopify Payments ผู้ให้บริการการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือผู้ให้บริการการชำระเงินอื่นๆ คุณต้องตัดสินใจว่าจะจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินจากลูกค้าอย่างไร ข้อมูลการชำระเงินสามารถจัดเก็บได้ด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • โดยอัตโนมัติ: ระบบจะจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินในขณะที่เกิดการขาย หรือในกรณีที่เป็นวิธีการชำระเงินเพิ่มเติม เมื่อผู้ให้บริการประมวลผลการชำระเงินเสร็จสิ้นแล้ว การบันทึกข้อมูลการชำระเงินอัตโนมัติจะเป็นค่าเริ่มต้น โดยตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการประมวลผลคำสั่งซื้อและเป็นตัวเลือกที่ผู้ขายส่วนใหญ่เลือกใช้
 • ด้วยตนเอง: เมื่อการชําระเงินของคำสั่งซื้อมีสถานะ “อนุมัติแล้ว” คุณต้องจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินก่อนคุณจะได้รับชําระเงินจากคำสั่งซื้อนั้น ข้อมูลการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตจะต้องถูกบันทึกภายในช่วงเวลารออนุมัติ การจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินด้วยตนเองจะทำให้เกิดความล่าช้าและขั้นตอนเพิ่มเติมในการประมวลผลการสั่งซื้อของคุณ คุณอาจตั้งค่าการชำระเงินด้วยตนเองด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:
  • ตรวจสอบการวิเคราะห์การหลอกลวงของคำสั่งซื้อก่อนที่จะตัดสินใจจัดเก็บธุรกรรมหรือยกเลิกการสั่งซื้อ
  • การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินเมื่อมีการจัดการคำสั่งซื้อ
  • ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในพื้นที่ที่กำหนดให้เหล่าผู้ขายออนไลน์ต้องเสนอวิธีการชำระเงินอย่างน้อยหนึ่งวิธี ซึ่งช่วยให้ลูกค้าของคุณชำระค่าสินค้าได้เมื่อมีการจัดส่ง

การตั้งค่าการจัดเก็บการชำระเงินจะใช้เฉพาะกับคำสั่งซื้อที่สั่งในร้านค้าออนไลน์ของคุณเท่านั้น และไม่ส่งผลต่อคำสั่งซื้อ POS

ระยะเวลาการให้อนุญาตบัตรเครดิตคืออะไร

ผู้ให้บริการด้านการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตกำหนดระยะเวลาการให้อนุญาตเพื่อให้ระบบเรียกเก็บค่าบริการต่างๆ จากบัตรเครดิตจากลูกค้าได้ ขั้นตอนการอนุญาตจะตรวจสอบว่าบัตรเครดิตถูกต้องเป็นอันดับแรก จากนั้นตรวจบัตรมีวงเงินเพียงพอเพื่อใช้ทำธุรกรรม

ระยะเวลาการให้อนุญาตจะสิ้นสุดลงหลังจากผ่านไปช่วงหนึ่ง ความยาวของระยะเวลาการให้อนุญาตขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการด้านการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตของคุณ โดยคุณจำเป็นต้องบันทึกภาพหน้าจอการชำระเงินภายในระยะเวลาการให้อนุญาตเพื่อรับเงินจากคำสั่งซื้อ

Shopify Payments มีระยะเวลาการให้อนุญาต 7 วัน

รอบระยะเวลาการให้อนุญาตเพิ่มเติม

ผู้ขายที่ใช้แผน Shopify Plus จะมีระยะเวลาการให้อนุญาตเพิ่มเติมเมื่อมีการใช้บัตรเครดิตบางประเภทในขั้นตอนการชำระเงิน

ช่วงเวลารออนุมัติที่เป็นไปได้อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับธนาคารที่ออกบัตรเครดิต บัตรบางประเภทอาจไม่รองรับช่วงเวลารออนุมัติเพิ่มเติม ดังนั้นคุณควรตรวจสอบหน้าคำสั่งซื้อของคุณสำหรับการอนุมัติที่หมดอายุ

ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2020 หากคุณจัดเก็บการชำระเงินด้วยตนเองหลังจากรอบระยะเวลาการใช้งานมาตรฐานเจ็ดวัน ระบบจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 1.75% ในธุรกรรมที่เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตมาตรฐาน

ช่วงเวลารออนุมัติสำหรับผู้ให้บริการบัตรเครดิตที่แตกต่างกัน
ประเภทบัตร รอบระยะเวลาการให้อนุญาต
Visa สูงสุด 30 วัน
Mastercard สูงสุด 30 วัน
Discover ไม่เกิน 10 วัน
JCB ไม่เกิน 10 วัน
American Express สูงสุด 30 วัน
Diners Club 7 วัน
China UnionPay 7 วัน

หากคุณมีการชำระเงินที่ไม่ได้จัดเก็บภายในเจ็ดวันและคุณไม่ต้องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้ ให้ยกเลิกคำสั่งซื้อแล้วสร้างคำสั่งซื้อใหม่ วันหมดอายุของการให้อนุญาตจะแสดงบนหน้าคำสั่งซื้อ

ตั้งค่าการจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินอัตโนมัติ

การจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินจะเปิดใช้ตามค่าเริ่มต้นสำหรับร้านค้าใหม่ หากคุณจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินด้วยตนเองแต่ต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าของร้านค้า คุณสามารถเปิดใช้การจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินอัตโนมัติได้

เมื่อเปิดใช้งานการจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินอัตโนมัติ ระบบจะเรียกเก็บเงินจากลูกค้าที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติในขณะที่ขายสินค้า และลูกค้าที่ใช้วิธีการจ่ายเงินอื่นบางวิธีจะถูกเรียกเก็บเงินเมื่อผู้ให้บริการประมวลผลเสร็จสิ้น

วิธีการ:

 1. ในส่วนจัดเก็บการชำระเงิน ให้คลิกที่ “จัดการ

 2. เลือกจัดเก็บการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ

 3. คลิกบันทึก

ตั้งค่าการจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินด้วยตนเอง

เมื่อเปิดใช้งานการจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินด้วยตนเอง ระบบจะไม่เรียกเก็บเงินลูกค้าที่ชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อในร้านค้าออนไลน์ของคุณด้วยบัตรเครดิตและวิธีการชำระเงินอื่นๆ บางวิธีโดยอัตโนมัติในขณะที่เกิดการขาย หากต้องการรับชําระเงิน คุณต้องจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินด้วยตนเองภายในช่วงเวลารออนุมัติ

เปิดใช้การจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินด้วยตนเอง หากเห็นว่าเหมาะสมกับธุรกิจของคุณมากกว่าการจัดเก็บข้อมูลการชำระเงินโดยอัตโนมัติ

วิธีการ:

 1. ในส่วนจัดเก็บการชำระเงิน ให้คลิกที่ “จัดการ

 2. เลือกจัดเก็บการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อด้วยตนเอง

 3. ไม่บังคับ: หากคุณใช้งาน Shop Payments และต้องการรับอีเมลแจ้งเตือนก่อนที่ช่วงเวลารออนุมัติสำหรับแต่ละคำสั่งซื้อจะสิ้นสุดลง ให้เลือกส่งอีเมลแจ้งเตือนเมื่อการรออนุมัติใกล้หมดอายุ หากคุณเลือกตัวเลือกนี้แต่ไม่ได้ใช้ Shopify Payments คุณจะไม่ได้รับอีเมลแจ้งเตือน

 4. คลิกบันทึก

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี