Shopify Payments

หมายเหตุ: Shopify Payments พร้อมใช้งานสำหรับร้านค้าในบางประเทศเท่านั้น หากต้องการดูรายการประเทศที่รองรับ โปรดไปที่ฉันสามารถใช้ Shopify Payments ได้หรือไม่

Shopify Payments เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการรับชำระเงินออนไลน์ ซึ่งจะช่วยลดความยุ่งยากในการตั้งค่าผู้ให้บริการด้านการชำระเงินจากภายนอกหรือบัญชีผู้ขาย รวมถึงการใส่ข้อมูลประจำตัวลงบน Shopify เมื่อสร้างร้านค้า Shopify ของคุณและใช้งาน Shopify Payments คุณจะถูกตั้งค่าให้ยอมรับวิธีการชำระเงินหลักทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี