Shopify Payments

Shopify Payments เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการรับชำระเงินออนไลน์ ซึ่งจะช่วยลดความยุ่งยากในการตั้งค่าผู้ให้บริการด้านการชำระเงินจากภายนอกหรือบัญชีผู้ขาย รวมถึงการใส่ข้อมูลประจำตัวลงบน Shopify เมื่อสร้างร้านค้า Shopify ของคุณและใช้งาน Shopify Payments คุณจะถูกตั้งค่าให้ยอมรับวิธีการชำระเงินหลักทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณใช้ Shopify Payments คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากภายนอกสำหรับคำสั่งซื้อที่ประมวลผลผ่าน Shopify Payments, Shop Pay, การผ่อนชำระผ่าน Shop Pay หรือ Paypal Express และจะไม่ถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมหากใช้วิธีการชำระเงินด้วยตนเอง เช่น เงินสด, บริการเก็บเงินปลายทาง (COD) และการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ผู้ขายของ Shopify Plus ที่ใช้ Shopify Payments เป็นช่องทางการชำระเงินหลักจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสำหรับวิธีการชำระเงินอื่นๆ ที่ใช้ทั้งหมด

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี