การจัดการการเรียกคืนยอดเงินและข้อซักถาม

เมื่อคุณได้รับการเรียกคืนยอดเงินหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากคำสั่งซื้อจากลูกค้าที่ใช้ Shopify Payments ทาง Shopify จะเก็บรวบรวมหลักฐานแล้วส่งให้แก่บริษัทบัตรเครดิตในวันที่ถึงกำหนด ก่อนที่ Shopify จะติดต่อบริษัทดังกล่าว คุณสามารถเพิ่มหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify หลังจากที่เราส่งหลักฐานเรียบร้อยแล้ว การเรียกคืนยอดเงินหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวจะได้รับการตอบภายใน 120 วัน

ธนาคารของผู้ถือบัตรจะเป็นผู้ตัดสินการเรียกคืนยอดเงิน Shopify ไม่มีอิทธิพลเหนือหรือเปลี่ยนแปลงการตัดสินนี้ได้ Shopify สามารถช่วยคุณได้โดยการให้ข้อมูลเพื่อโต้แย้งการเรียกคืนยอดเงิน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทการเรียกคืนยอดเงินและกลยุทธ์เพื่อการป้องกัน โปรดดูที่ส่วนการเรียกคืนยอดเงินของเรา

สถานะการเรียกคืนยอดเงิน

สถานะการคืนยอดเงินหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะอธิบายว่าคำสั่งซื้ออยู่ในขั้นตอนใด การเรียกคืนยอดเงินหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะมีสถานะดังต่อไปนี้:

 • เปิด: Shopify ยังไม่ส่งการตอบกลับ ซึ่งคุณยังสามารถเพิ่มหลักฐานลงในการตอบกลับดังกล่าวได้
 • ส่งแล้ว: บริษัทบัตรเครดิตกำลังตรวจสอบหลักฐานและอยู่ระหว่างการตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียกคืนยอดเงินหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยู่
 • ชนะ: คุณชนะในกรณีการเรียกคืนยอดเงิน
 • แพ้: คุณแพ้ในกรณีการเรียกคืนยอดเงิน

ดูการเรียกคืนยอดเงินและข้อซักถามทั้งหมด

ระบบจะแสดงรายการคำสั่งซื้อทั้งหมดที่มีการเรียกคืนยอดเงินหรือข้อซักถามที่ Shopify ยังไม่ได้ส่งให้บริษัทบัตรเครดิต

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกปุ่มค้นหาและกรอง

 3. คลิกที่เพิ่มฟิลเตอร์

 4. ในเมนูดรอปดาวน์เพิ่มตัวกรอง ให้เลือกสถานะการเรียกคืนยอดเงินและการตรวจสอบข้อเท็จจริง

 5. ในเมนูดรอปดาวน์เลือกค่า... ให้เลือกเปิด

เพิ่มหลักฐานและส่งการเรียกคืนยอดเงิน

Shopify จะรวบรวมหลักฐานและส่งไปยังบริษัทผู้ออกบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติในวันที่ถึงกําหนด คุณสามารถเพิ่มหลักฐานสนับสนุนเพื่อเพิ่มโอกาสในการโต้แย้งการเรียกคืนยอดเงินได้

ประเภทหลักฐานที่คุณควรเพิ่มนั้นขึ้นอยู่กับสาเหตุการการเรียกคืนยอดเงิน

รวบรวมและจัดระเบียบรายการหลักฐานของคุณโดยใช้แนวทางดังต่อไปนี้:

 • ใช้ได้เฉพาะไฟล์ PDF, JPEG หรือ PNG เท่านั้น
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ PDF เป็นไปตามมาตรฐาน PDF/A
 • อย่าใส่พอร์ตโฟลิโอ PDF ให้รวมไฟล์ PDF หลายไฟล์เป็นไฟล์ PDF หนึ่งไฟล์หากจำเป็น
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า PDF แต่ละไฟล์มีน้อยกว่า 50 หน้า
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์รูปภาพถูกครอบตัดอย่างเหมาะสม มีความคมชัดสูง และอ่านง่าย ใช้ไฮไลต์หรือลูกศรเพื่อเน้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์หลักฐานแต่ละไฟล์มีขนาดไม่เกิน 2 MB
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์หลักฐานของคุณรวมกันแล้วมีขนาดไม่เกิน 4 MB
 • ส่งเพียงหนึ่งไฟล์ต่อหลักฐานแต่ละประเภทเท่านั้น หากคุณมีไฟล์หลักฐานหลายไฟล์ในหนึ่งประเภท ให้รวมไฟล์เหล่านั้นเป็นรูปภาพหรือไฟล์ PDF เดียว
 • ห้ามใส่ไฟล์เสียงหรือวิดีโอ ลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก หรือการร้องขอเพื่อการโทรหรือส่งอีเมลเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกคำสั่งซื้อที่ถูกโต้แย้ง

 3. ในแบนเนอร์การเรียกคืนยอดเงิน ให้คลิกส่งการตอบกลับ

 4. โปรดตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกคืนยอดเงินในหน้าการตอบกลับการเรียกคืนยอดเงิน

 5. ป้อนข้อมูลเพิ่มเติม

 6. อัปโหลดรายการหลักฐาน

 7. คลิก "ส่งการตอบกลับ"

ยอมรับการเรียกคืนยอดเงิน

หากคุณยอมรับว่าการเรียกคืนยอดเงินถูกต้อง คุณสามารถยินยอมการคืนเงินได้โดยไม่ต้องส่งการสอบถาม

ขั้นตอน:

 1. ในส่วนผู้ดูแล Shopify ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกคำสั่งซื้อที่ถูกโต้แย้ง

 3. ในแบนเนอร์การเรียกคืนยอดเงิน ให้คลิกส่งการตอบกลับ

 4. ในหน้าการตอบกลับการเรียกคืนยอดเงิน ให้คลิกยอมรับการเรียกคืนยอดเงิน

 5. คลิก "ส่งการตอบกลับ"

การตอบกลับการเรียกคืนยอดเงิน

มีความเป็นไปได้สูงว่าคุณจะได้รับยอดขายที่สูญเสียไปคืนจากการเรียกคืนยอดเงิน เมื่อใช้งานการตอบกลับการเรียกคืนยอดเงินที่ Shopify รวบรวมไว้สำหรับคำสั่งซื้อที่ได้รับผลกระทบแต่ละรายการ โดยคุณสามารถเพิ่มหลักฐานเพิ่มเติมได้โดยตรงจาก Shopify เพื่อให้เราส่งหลักฐานดังกล่าวให้บริษัทบัตรเครดิตตรวจสอบ

ในส่วนนี้

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี