การจัดการการปฏิเสธการชำระเงินและข้อซักถาม

หมายเหตุ: Shopify Payments พร้อมใช้งานสำหรับร้านค้าในบางประเทศเท่านั้น หากต้องการดูรายการประเทศที่รองรับ โปรดไปที่ฉันสามารถใช้ Shopify Payments ได้หรือไม่

เมื่อคุณได้รับการปฏิเสธการชำระเงินหรือการสอบถามจากคำสั่งซื้อจากลูกค้าที่ใช้ Shopify Payments ทาง Shopify จะเก็บรวบรวมหลักฐานแล้วส่งให้แก่บริษัทบัตรเครดิตในวันที่ถึงกำหนด ก่อนที่ Shopify จะติดต่อบริษัทดังกล่าว คุณสามารถเพิ่มหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมได้ในส่วน Shopify admin หลังจากที่เราส่งหลักฐานเรียบร้อยแล้ว การปฏิเสธการชำระเงินหรือการสอบถามดังกล่าวจะได้รับการตอบภายใน 120 วัน

การปฏิเสธการชำระเงินจะได้รับการตัดสินจากธนาคารของผู้ถือบัตร Shopify ไม่มีอิทธิพลเหนือหรือเปลี่ยนแปลงการตัดสินนี้ได้ Shopify สามารถช่วยคุณได้โดยการให้ข้อมูลเพื่อโต้แย้งการปฏิเสธการชำระเงิน ดูข้อมูลในส่วน การปฏิเสธการชำระเงิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ: เพื่อจัดการการปฏิเสธการชำระเงินและข้อซักถามของคุณในส่วน Shopify admin คุณจำเป็นต้องใช้งาน Shopify Payments

ดูและเพิ่มหลักฐานการปฏิเสธการชำระเงิน

ขั้นตอน:

ประเภทหลักฐานที่คุณควรเพิ่มนั้นขึ้นอยู่กับสาเหตุการการปฏิเสธการชำระเงิน

ดูการปฏิเสธการชำระเงินและข้อซักถามทั้งหมด

  1. จากส่วน Shopify admin ให้ไปที่คำสั่งซื้อ

  2. คลิกกรองคำสั่งซื้อ

  3. ในเมนูดรอปดาวน์เลือกตัวกรอง... ให้เลือกสถานะการปฏิเสธการชำระเงินและการสอบถาม

  4. ในเมนูดรอปดาวน์เลือกค่า... ให้เลือกเปิด

  5. คลิกเพิ่มตัวกรอง

ระบบจะแสดงรายการคำสั่งซื้อทั้งหมดที่มีการปฏิเสธการชำระเงินหรือข้อซักถามที่ Shopify ยังไม่ได้ส่งให้บริษัทบัตรเครดิต

สถานะการปฏิเสธการชำระเงิน

สถานะการคืนยอดเงินหรือการสอบถามจะอธิบายว่าคำสั่งซื้ออยู่ในขั้นตอนใด การปฏิเสธการชำระเงินหรือการสอบถามจะมีสถานะดังต่อไปนี้:

  • เปิด: Shopify ยังไม่ส่งการตอบกลับ ซึ่งคุณยังสามารถเพิ่มหลักฐานลงในการตอบกลับดังกล่าวได้
  • ส่งแล้ว: บริษัทบัตรเครดิตกำลังตรวจสอบหลักฐานและอยู่ระหว่างการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิเสธการชำระเงินหรือการสอบถามอยู่
  • ชนะ: คุณชนะในกรณีการปฏิเสธการชำระเงิน
  • แพ้: คุณแพ้ในกรณีการปฏิเสธการชำระเงิน

การตอบกลับการปฏิเสธการชำระเงิน

มีความเป็นไปได้สูงว่าคุณจะได้รับยอดขายที่สูญเสียไปคืนจากการปฏิเสธการชำระเงิน เมื่อใช้งานการตอบกลับการปฏิเสธการชำระเงินที่ Shopify รวบรวมไว้สำหรับคำสั่งซื้อที่ได้รับผลกระทบแต่ละรายการ โดยคุณสามารถเพิ่มหลักฐานเพิ่มเติมได้โดยตรงจาก Shopify เพื่อให้เราส่งหลักฐานดังกล่าวให้บริษัทบัตรเครดิตตรวจสอบ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี