การจัดการการปฏิเสธการชำระเงินและข้อซักถาม

หมายเหตุ: Shopify Payments พร้อมใช้งานสำหรับร้านค้าในบางประเทศเท่านั้น หากต้องการดูรายการประเทศที่รองรับ โปรดไปที่ฉันสามารถใช้ Shopify Payments ได้หรือไม่

เมื่อคุณได้รับการปฏิเสธการชำระเงินหรือข้อซักถามจากคำสั่งซื้อที่ใช้งาน Shopify Payments ทาง Shopify จะเก็บรวบรวมหลักฐานแล้วส่งให้แก่บริษัทบัตรเครดิตในวันที่ถึงกำหนด ก่อนที่ Shopify จะส่งหลักฐาน คุณสามารถเพิ่มหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมได้ในผู้ดูแลระบบ Shopify หลังจากที่เราส่งหลักฐานเรียบร้อยแล้ว การปฏิเสธการชำระเงินหรือข้อซักถามดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขภายใน 120 วัน

หมายเหตุ: เพื่อจัดการการปฏิเสธการชำระเงินและข้อซักถามของคุณในส่วนผู้ดูแลระบบ Shopify คุณจำเป็นต้องใช้งาน Shopify Payments

ดูและเพิ่มหลักฐานการปฏิเสธการชำระเงิน

ขั้นตอน:

ประเภทหลักฐานที่คุณควรเพิ่มนั้นขึ้นอยู่กับสาเหตุการการปฏิเสธการชำระเงิน

ดูการปฏิเสธการชำระเงินและข้อซักถามทั้งหมด

 1. จากหน้าผู้ดูแลระบบ Shopify ของคุณ ไปที่คำสั่งซื้อ

 2. คลิกกรองคำสั่งซื้อ

 3. จากเมนูดรอปดาวน์เลือกตัวกรอง... ให้เลือกสถานะการปฏิเสธการชำระเงินและข้อซักถาม:

  เลือกสถานะการปฏิเสธการชำระเงินและข้อซักถามจากเมนูดรอปดาวน์

 4. จากเมนูดรอปดาวน์เลือกค่า... ให้เลือกเปิด:

  เลือกเปิดการปฏิเสธการชำระเงินและข้อซักถามที่เปิดอยู่จากเมนูดรอปดาวน์

 5. คลิกเพิ่มตัวกรอง

ระบบจะแสดงรายการคำสั่งซื้อทั้งหมดที่มีการปฏิเสธการชำระเงินหรือข้อซักถามที่ Shopify ยังไม่ได้ส่งให้บริษัทบัตรเครดิต

สถานะการปฏิเสธการชำระเงิน

สถานะการคืนยอดเงินหรือคำร้องอธิบายว่าคำสั่งซื้ออยู่ในขั้นตอนใด การปฏิเสธการชำระเงินหรือข้อซักถามจะมีสถานะดังต่อไปนี้:

 • เปิด: Shopify ยังไม่ส่งการตอบกลับ ซึ่งคุณยังสามารถเพิ่มหลักฐานลงในการตอบกลับดังกล่าวได้
 • ส่งแล้ว: บริษัทบัตรเครดิตกำลังตรวจสอบหลักฐานและอยู่ระหว่างการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิเสธการชำระเงินหรือข้อซักถามอยู่
 • ชนะ: คุณชนะในกรณีการปฏิเสธการชำระเงิน
 • แพ้: คุณแพ้ในกรณีการปฏิเสธการชำระเงิน

การตอบกลับการปฏิเสธการชำระเงิน

มีความเป็นไปได้สูงว่าคุณจะได้รับยอดขายที่สูญเสียไปคืนจากการปฏิเสธการชำระเงิน เมื่อใช้งานการตอบกลับการปฏิเสธการชำระเงินที่ Shopify รวบรวมไว้สำหรับคำสั่งซื้อที่ได้รับผลกระทบแต่ละรายการ โดยคุณสามารถเพิ่มหลักฐานเพิ่มเติมได้โดยตรงจาก Shopify เพื่อให้เราส่งหลักฐานดังกล่าวให้บริษัทบัตรเครดิตตรวจสอบ

พร้อมเริ่มต้นการขายด้วย Shopify แล้วหรือยัง

ทดลองใช้งานฟรี