Zarządzanie obciążeniami zwrotnymi i zapytaniami

Gdy otrzymasz obciążenie zwrotne lub zapytanie dotyczące zamówienia złożonego za pomocą Shopify Payments, aplikacja Shopify gromadzi dowody i wysyła je do firmy obsługującej kartę kredytową w terminie wymagalności. Zanim Shopify wyśle odpowiedź, możesz dodać dodatkowe dowody w panelu administracyjnym Shopify. Po przesłaniu dowodów decyzja odnośnie obciążenia zwrotnego lub zapytania zostanie podjęta w ciągu 120 dni.

Decyzje dotyczące obciążeń zwrotnych są podejmowane przez bank posiadacza karty. Shopify nie może wpływać na takie decyzję ani ich cofać. Shopify może udzielić pomocy, zapewniając informacje umożliwiające zakwestionowanie zasadności obciążenia zwrotnego. Zapoznaj się z naszą sekcją dotyczącą obciążeń zwrotnych, aby uzyskać więcej informacji.

Wyświetl i dodaj dowody obciążenia zwrotnego

Kroki:

Typ dowodów, które należy dodać zależy od przyczyny obciążenia zwrotnego.

Zobacz wszystkie obciążenia zwrotne i zapytania

  1. Z poziomu panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

  2. Kliknij Filtruj zamówienia.

  3. W rozwijalnym menu Wybierz filtr... wybierz Status obciążenia zwrotnego i zapytania.

  4. W rozwijalnym menu Wybierz wartość... wybierz opcję Otwarte.

  5. Kliknij Dodaj filtr.

Wyświetlana jest lista wszystkich zamówień z obciążeniami zwrotnymi lub zapytaniami, której aplikacja Shopify jeszcze nie wysłała do firmy obsługującej kartę kredytową.

Status obciążenia zwrotnego

Status obciążenia zwrotnego lub zapytania wskazuje na ich etap przetwarzania. Obciążenie zwrotne lub zapytanie może mieć jeden z następujących statusów:

  • Otwarte: Serwis Shopify jeszcze nie wysłał odpowiedzi. Nadal możesz dodać dowody do odpowiedzi.
  • Przesłane: Firma obsługująca kartę kredytową weryfikuje dowody i podejmuje decyzję dotyczącą obciążenia zwrotnego lub zapytania.
  • Wygrane: Sprawa o obciążenie zwrotne została wygrana.
  • Przegrane: Sprawa o obciążenie zwrotne została przegrana.

Odpowiedzi dotyczące obciążenia zwrotnego

Masz szansę odzyskać przychody utracone z powodu obciążeń zwrotnych, jeśli użyjesz odpowiedzi dotyczących obciążeń zwrotnych zestawianych przez Shopify dla odnośnego zamówienia. Możesz dodać dodatkowe dowody bezpośrednio z Shopify. Następnie Shopify prześle je do firmy obsługującej kartę kredytową.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo