Zarządzanie obciążeniami zwrotnymi i zapytaniami

Gdy otrzymasz obciążenie zwrotne lub zapytanie dotyczące zamówienia złożonego za pomocą Shopify Payments, aplikacja Shopify gromadzi dowody i wysyła je do firmy obsługującej kartę kredytową w terminie wymagalności. Zanim Shopify wyśle odpowiedź, możesz dodać dodatkowe dowody w panelu administracyjnym Shopify. Po przesłaniu dowodów decyzja odnośnie obciążenia zwrotnego lub zapytania zostanie podjęta w ciągu 120 dni.

Decyzje dotyczące obciążeń zwrotnych są podejmowane przez bank posiadacza karty. Shopify nie może wpływać na takie decyzję ani ich cofać. Shopify może udzielić pomocy, zapewniając informacje umożliwiające zakwestionowanie zasadności obciążenia zwrotnego.

Zapoznaj się z naszą sekcją dotyczącą obciążeń zwrotnych, aby uzyskać więcej informacji typach obciążeń zwrotnych, a także strategiach umożliwiających ich uniknięcie.

Status obciążenia zwrotnego

Status obciążenia zwrotnego lub zapytania wskazuje na ich etap przetwarzania. Obciążenie zwrotne lub zapytanie może mieć jeden z następujących statusów:

 • Otwarte: Serwis Shopify jeszcze nie wysłał odpowiedzi. Nadal możesz dodać dowody do odpowiedzi.
 • Przesłane: Firma obsługująca kartę kredytową weryfikuje dowody i podejmuje decyzję dotyczącą obciążenia zwrotnego lub zapytania.
 • Wygrane: Sprawa o obciążenie zwrotne została wygrana.
 • Przegrane: Sprawa o obciążenie zwrotne została przegrana.

Zobacz wszystkie obciążenia zwrotne i zapytania

Wyświetlana jest lista wszystkich zamówień z obciążeniami zwrotnymi lub zapytaniami, której aplikacja Shopify jeszcze nie wysłała do firmy obsługującej kartę kredytową.

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij przycisk Wyszukaj i przefiltruj.

 3. Kliknij opcję Dodaj filtr.

 4. W rozwijanym menu Dodaj filtr wybierz Status obciążenia zwrotnego i procedury wyjaśniającej.

 5. W rozwijalnym menu Wybierz wartość... wybierz opcję Otwarte.

Dodaj dowód i prześlij obciążenie zwrotne

Shopify automatycznie zbiera dowody i wysyła je do firmy obsługującej kartę kredytową w odpowiednim terminie. Aby zwiększyć szanse rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej obciążenia zwrotnego na swoją korzyść, możesz dodać dowody na potwierdzenie zasadności swojego roszczenia.

Typ dowodów, które należy dodać zależy od przyczyny obciążenia zwrotnego.

Zgromadź i uporządkuj swoje dowody, korzystając z następujących wytycznych:

 • Akceptowane są tylko pliki w formacie PDF, JPEG lub PNG.
 • Upewnij się, że pliki PDF są zgodne z formatem PDF/A.
 • Nie dołączaj portfolio PDF. W razie potrzeby połącz wiele plików PDF w jeden plik PDF.
 • Upewnij się, że każdy plik PDF ma mniej niż 50 stron.
 • Upewnij się, że pliki graficzne są odpowiednio wykadrowane, mają wysoki kontrast i są czytelne. Użyj objaśnień lub strzałek, aby zwrócić uwagę na istotne informacje.
 • Upewnij się, że żaden z plików nie przekracza 2 MB.
 • Upewnij się, że połączone pliki dowodu nie przekraczają 4 MB.
 • Prześlij tylko jeden plik dla każdego rodzaju dowodu. Jeśli masz wiele plików dla jednego typu dowodu, połącz je w jeden obraz lub plik PDF.
 • Nie dołączaj plików audio ani wideo, linków do zasobów zewnętrznych ani próśb o kontakt przez telefon lub e-mail w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij zakwestionowane zamówienie.

 3. Na banerze obciążenia zwrotnego kliknij przycisk Prześlij odpowiedź.

 4. Na stronie Odpowiedź dotycząca obciążenia zwrotnego przejrzyj informacje o obciążeniu zwrotnym.

 5. Wprowadź wszelkie dodatkowe informacje.

 6. Prześlij dowody.

 7. Kliknij opcję Prześlij odpowiedź.

Zaakceptuj obciążenie zwrotne

Jeśli uznajesz zasadność obciążenia zwrotnego, możesz je zaakceptować bez inicjowania procedury wyjaśniającej.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Zamówienia.

 2. Kliknij zakwestionowane zamówienie.

 3. Na banerze obciążenia zwrotnego kliknij przycisk Prześlij odpowiedź.

 4. Na stronie Odpowiedź na obciążenie zwrotne kliknij opcję Zaakceptuj obciążenie zwrotne.

 5. Kliknij opcję Prześlij odpowiedź.

Odpowiedzi dotyczące obciążenia zwrotnego

Masz szansę odzyskać przychody utracone z powodu obciążeń zwrotnych, jeśli użyjesz odpowiedzi dotyczących obciążeń zwrotnych zestawianych przez Shopify dla odnośnego zamówienia. Możesz dodać dodatkowe dowody bezpośrednio z Shopify. Następnie Shopify prześle je do firmy obsługującej kartę kredytową.

W tej sekcji

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo