Testowanie Shopify Payments

Aby przetestować konfigurację Shopify Payments, aktywuj tryb testowy i użyj testowych kart kredytowych w celu dokonania symulacji płatności.

Usługę Shopify Payments można przetestować tylko w przypadku wyboru płatnego planu.

Tryb testowy nie jest obsługiwany dla sprzedawców we Francji. Zamiast tego sprzedawcy we Francji mogą złożyć zamówienie testowe za pomocą fikcyjnej bramki płatniczej Shopify.

Tryb testowy

Tryb testowy jest funkcją Shopify Payments. Możesz jej użyć do sprawdzenia, w jaki sposób Twoi klienci płacą za swoje zamówienia i jak te zamówienia są przetwarzane przez Ciebie i Twoich pracowników. Gdy tryb testowy jest włączony, nie możesz używać prawdziwych kart kredytowych do płacenia za zamówienia. Niektóre lokalne metody płatności, takie jak Sofort i iDEAL, nie są dostępne podczas realizacji zakupu, gdy włączony jest tryb testowy. Dlatego nie należy aktywować trybu testowego w sklepie, który działa w trybie produkcyjnym.

Funkcja trybu testowego nie jest dostępna do testowania płatności za pomocą czytników kart Shopify POS, Shop Pay ani Rat Shop Pay.

Po zakończeniu testowania Shopify Payments dezaktywuj tryb testowy, aby Twoi klienci mogli płacić za zamówienia przy użyciu prawdziwych kart kredytowych.

Jeśli nie korzystasz z Shopify Payments i chcesz przetestować proces realizacji zakupu, możesz złożyć zamówienie testowe za pomocą fikcyjnej bramki Shopify.

Aktywuj tryb testowy dla Shopify Payments

Przed utworzeniem zamówień testowych musisz aktywować tryb testowy dla Shopify Payments.

Kroki:

Następne kroki:

Możesz utworzyć zamówienia, a następnie dokonać symulacji transakcji przy użyciu testowego numeru karty kredytowej. Istnieją testowe numery służące do tworzenia udanych transakcji, nieudanych transakcji i transakcji w różnych walutach.

Symuluj udane transakcje

Aby dokonać symulacji udanej transakcji, użyj poniższych danych karty kredytowej podczas realizacji zakupu:

  • Nazwisko na karcie: Wpisz co najmniej dwa słowa.
  • Data końca ważności: Wpisz dowolną datę w przyszłości..
  • Kod bezpieczeństwa: Wprowadź dowolne trzy cyfry.
  • Numer karty: Użyj dowolnego z następujących numerów:
Symuluj pomyślne transakcje za pomocą tych numerów kart
Typ karty Testowy numer karty kredytowej
Visa 4242424242424242
Mastercard 5555555555554444
American Express 378282246310005
Discover 6011111111111117
Diners Club 30569309025904
JCB 3530111333300000

Symuluj nieudane transakcje

Aby zobaczyć komunikaty o błędach karty kredytowej, które mogą być wyświetlane klientowi podczas realizacji zakupu, możesz użyć tych testowych numerów kart kredytowych do symulacji różnych nieudanych transakcji:

  • Użyj numeru karty kredytowej 4000000000000002, aby wygenerować komunikat o odrzuceniu karty.
  • Użyj numeru karty kredytowej 4242424242424241, aby wygenerować komunikat o nieprawidłowym numerze.
  • Użyj numeru karty kredytowej 4000000000000259, aby dokonać symulacji spornej transakcji.
  • Użyj nieprawidłowego miesiąca wygaśnięcia, np. 13, aby wygenerować komunikat o*nieprawidłowym miesiącu wygaśnięcia*.
  • Użyj roku wygaśnięcia z przeszłości, aby wygenerować komunikat o nieprawidłowym roku wygaśnięcia.
  • Użyj dwucyfrowego kodu bezpieczeństwa, aby wygenerować nieprawidłowy komunikat o kodzie bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo