Otrzymywanie płatności za pomocą Shopify Payments

Shopify Payments to najprostszy sposób akceptowania płatności online. Eliminuje on konieczność konfiguracji konta sprzedawcy u dostawcy płatności firmy zewnętrznej i wprowadzania poświadczeń konta w Shopify. Ponieważ rozwiązanie Shopify Payments jest w pełni zintegrowane z Twoim sklepem, możesz wyświetlać swoje wypłaty bezpośrednio w panelu administracyjnym Shopify.

Jeśli Twój sklep ma aktywowaną funkcję Shopify Payments, otrzymujesz płatności poprzez Shopify Payments, gdy klient płaci za pomocą Shopify Payments i określonych przyspieszonych realizacji zakupu.

Jeśli klienci płacą za pomocą bramek płatniczych innych firm, informacje o wypłatach nie są widoczne w panelu administracyjnym Shopify. Zewnętrzni dostawcy płatności mają własne sposoby wyświetlania wypłat. Skontaktuj się z zewnętrznym dostawcą płatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wyświetla on informacje o wypłatach. Aby uzyskać informacje na temat sposobu działania płatności w Shopify, zapoznaj się z naszym przewodnikiem na temat Otrzymywania płatności.

Okresy rozliczeniowe Shopify Payments na podstawie krajów i regionów
Dostawca płatności Typ dostawcy W jaki sposób płaci klient Sposób otrzymywania płatności
Shopify Payments Bramka płatnicza Za pomocą Shopify Payments Poprzez Shopify Payments
Apple Pay Przyspieszona realizacja zakupu Za pomocą Apple Pay Poprzez Shopify Payments
Amazon Pay Bramka płatnicza Za pomocą Amazon Pay Poprzez Amazon
Meta Pay Przyspieszona realizacja zakupu Za pomocą Meta Pay Poprzez Shopify Payments
Google Pay Przyspieszona realizacja zakupu Za pomocą Google Pay Poprzez Shopify Payments
PayPal Bramka płatnicza Za pomocą PayPal Poprzez PayPal
Shop Pay Przyspieszona realizacja zakupu Za pomocą Shop Pay Poprzez Shopify Payments
Raty Shop Pay Bramka płatnicza Za pomocą Shop Pay Przez Affirm, za pomocą opcji Raty Shop Pay

Okresy rozliczeniowe

Twój okres płatności odnosi się do okresu między datą rejestracji płatności klienta a datą wysłania tych środków na Twoje konto bankowe. Data i godzina zarejestrowanej płatności klienta są rejestrowane w czasie UTC. Środki z płatności, które są rejestrowane w piątek, sobotę i niedzielę, są grupowane i wysyłane razem jako jedna płatność.

Jeśli korzystasz z konta Shopify Balance, możesz otrzymać zarobki w serwisie Shopify Payments w ciągu zaledwie jednego dnia roboczego. Do dni roboczych nie wlicza się weekendów ani świąt amerykańskich. Jeśli masz aktywną opcję Raty Shop Pay i klient skorzysta z niej podczas realizacji zakupu, wypłata pojawi się w ciągu trzech dni roboczych.

Jeśli korzystasz z harmonogramu płatności, Twój okres płatności jest dostosowywany zgodnie z ustawionym harmonogramem.

Długość okresu płatności zależy od kraju, w którym znajduje się sklep. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z okresem płatności dla każdego obsługiwanego kraju.

Wypłata i śledzenie opłat

Możesz śledzić zaplanowane saldo wypłat i harmonogram wypłat z poziomu panelu administracyjnego Shopify. Płatności są synchronizowane z odnośnymi zamówieniami. Ułatwia to sprawdzanie wysokości kwot otrzymywanych za pojedyncze zamówienie.

Korzystając z Shopify Payments, płacisz opłatę za transakcję kartą kredytową, ale nie płacisz opłaty transakcyjnej za subskrypcję. Sklepy korzystające z dostawcy płatności firmy zewnętrznej płacą zarówno opłaty transakcyjne za subskrypcję Shopify, jak i opłaty za transakcje kartą kredytową pobierane przez dostawcę płatności firmy zewnętrznej.

Jeśli korzystasz z Shopify Payments, możesz otrzymywać wypłaty w innej walucie niż ta, w której sprzedajesz. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z zagadnieniem Sprzedawanie i otrzymywanie płatności w różnych walutach.

Zwróć koszty zamówienia

Jeśli korzystasz z Shopify Payments i zwracasz koszty, kwota ta jest odejmowana od Twojej następnej dostępnej wypłaty. W większości przypadków klient otrzymuje zwrot kosztów w ciągu 10 dni roboczych.

Jeśli korzystasz z Shopify Payments, a Twoja wypłata jest mniejsza od kwoty zwrotu, to możliwe są różne rozwiązania — w zależności od miejsca, w którym się znajdujesz.

 • W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii środki zostaną pobrane z Twojego konta bankowego w dniu wypłaty.

 • We wszystkich innych krajach pozostała część zwrotu jest odejmowana od następnej wypłaty do momentu pokrycia zwróconej kwoty.

Jeśli wypłata ujemnego salda nie powiedzie się, spróbujemy ponownie dokonać wypłaty w ciągu 3 dni roboczych. Jeśli saldo Twojego konta Shopify Payments jest ujemne, możesz nie być w stanie dokonać zwrotu kosztów. Zwroty są wyszczególnione jako oczekujące do momentu dokonania transakcji sprzedaży na kwotę wystarczającą do uzyskania dodatniego salda na koncie Shopify Payments. Gdy saldo na Twoim koncie Shopify Payment jest dodatnie, możesz dokonać zwrotu.

Zwroty lub transakcje, które powodują ujemne saldo, są wymienione na karcie Transakcje jako oczekujące. Jeśli Twoja sprzedaż nie pozwala na spłatę ujemnego salda, istnieje możliwość dokonania ręcznej spłaty na koncie. W zależności od wysokości salda i okresu zaległych płatności zespół Shopify ds. odzyskiwania strat może skontaktować się bezpośrednio z właścicielem sklepu, aby rozwiązać problem ujemnego salda i zapewnić odpowiedni stan konta Shopify Payments.

Jeśli zespół Shopify ds. odzyskiwania strat nie skontaktuje się z Tobą, możesz wysłać e-mail na adres recovery_operations@shopify.com, aby otrzymać link do płatności umożliwiający spłatę za pomocą karty debetowej, kredytowej lub przelewem.

Zobacz swoje wypłaty

Kroki:

 1. W sekcji Shopify Payments kliknij przycisk Wyświetl wypłaty.

Na stronie Wypłaty wyświetlane są Twoje poprzednie i następne wypłaty. Jeśli masz zaplanowane wypłaty, zobaczysz przewidywaną datę ich realizacji. Przedstawione jest dostępne saldo dla kolejnej wypłaty oraz wszystkie środki rezerwowe.

Sekcja Wszystkie wypłaty zawiera listę wszystkich wypłat i ich aktualny status:

 • W drodze: Wypłata jest wysyłana na Twoje konto bankowe.
 • Zapłacono: Wypłata została wysłana do Twojego banku. Nie oznacza to, że masz środki na koncie bankowym. Twój bank może nadal potrzebować czasu na przetworzenie i wpłatę środków na Twoje konto.
 • Nieudana: Twój bank nie przetworzył wypłaty, więc środki nie zostały wpłacone.

Wyświetl wszystkie transakcje

Kliknięcie opcji transakcje na stronie Wypłaty powoduje wyświetlenie wszystkich transakcji związanych ze wszystkimi Twoimi wypłatami.

Transakcje mają taki sam status jak wypłaty, dodatkowo mają również status Oczekujące. Transakcje oznaczone jako Oczekujące dotyczą dokonanych sprzedaży, które nie zostały jeszcze wysłane na Twoje konto bankowe. Data wypłaty dla oczekujących transakcji jest tylko szacunkowa.

Wyświetl określoną wypłatę

Szczegóły konkretnej wypłaty można znaleźć w następujący sposób:

 • W harmonogramie wypłat kliknij kwotę wypłaty.
 • W sekcji Wszystkie wypłaty kliknij datę wypłaty.

W sekcji Przegląd widoczna jest cała kwota wypłaty, a także podział opłat, zwrotów, korekt i rezerw. W sekcji Transakcje są przedstawione szczegóły każdej transakcji uwzględnionej w wypłacie.

Zmień deskryptor wyciągu bankowego z wypłatami

Deskryptor wypłat to sposób, w jaki wypłaty wyświetlają się na wyciągu z konta bankowego. Domyślnie deskryptor wyciągu wypłat jest przedstawiany jako Shopify. W przypadku sprzedawców w większości krajów można zmienić wygląd swoich wypłat, edytując deskryptor w ustawieniach dostawców płatności. Sprzedawcy we Francji nie mogą edytować deskryptora zestawienia wypłat.

Zmiany wykonane w deskryptorze wyciągu bankowego z wypłatami zostaną w ciągu trzech dni uwzględnione na wyciągu bankowym. Mają one wpływ tylko na sposób prezentowania przyszłych wypłat, a nie na wygląd dotychczasowych lub oczekujących wypłat.

Kroki:

 1. W sekcji Shopify Payments kliknij opcję Zarządzaj.
 2. W obszarze Deskryptor zestawienia wypłat w obszarze Szczegóły wypłaty edytuj deskryptor.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Zaplanuj swoje wypłaty

Domyślnie otrzymujesz wypłatę każdego dnia, gdy tylko Twoje środki są dostępne do wypłaty. Jeśli chcesz otrzymywać wypłatę w regularnych odstępach czasu, możesz ustawić tygodniowy lub miesięczny harmonogram wypłat. Po zaktualizowaniu harmonogramu wypłat oczekujące wypłaty są opóźniane do następnego odpowiedniego terminu wypłaty zgodnie z nowym harmonogramem. Jeśli wybierzesz cykliczną datę wypłaty, zostanie ona zaplanowana dokładnie na ten dzień. Jednak Twój bank może potrzebować dodatkowego czasu na wykonanie przelewu.

Środki mogą nie pojawić się na koncie bankowym zaraz po ich wysłaniu. Przetwarzanie depozytów na koncie bankowym trwa zazwyczaj od 24 do 72 godzin.

Kroki:

 1. W sekcji Shopify Payments kliknij opcję Zarządzaj.
 2. W polu Harmonogram wypłat w sekcji Szczegóły wypłaty wybierz Harmonogram wypłat.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Nieudane wypłaty

Czasami realizacja wypłaty może się nie udać. Zwykle dzieje się tak z powodu problemów z kontem bankowym. Jeśli wypłata się nie powiedzie, otrzymasz wiadomość e-mail. Dostaniesz również powiadomienie na stronie głównej panelu administracyjnego Shopify. Dopóki problem z Twoim kontem bankowym nie zostanie rozwiązany, wszystkie zaplanowane wypłaty będą wstrzymane.

Na stronie wypłaty widoczny jest komunikat o błędzie wyjaśniający, dlaczego wypłata się nie powiodła i jak rozwiązać problem. Jeśli wypłata się nie powiodła z powodu problemu z danymi konta bankowego, udostępniony zostanie link, który można kliknąć, aby je zaktualizować.

Jeśli Twój sklep znajduje się w Stanach Zjednoczonych, musisz skonfigurować uwierzytelnianie dwuetapowe, aby otrzymywać płatności. Wypłaty mogą zostać wstrzymane, jeśli nie aktywujesz uwierzytelniania dwuetapowego dla swojego konta Shopify.

Jeśli nie masz pewności, dlaczego wypłata się nie powiodła, skontaktuj się z bankiem, aby poznać problem.

W większości przypadków po rozwiązaniu problemu możesz kliknąć opcję Ponów wypłatę na stronie wypłaty. Jeśli spróbujesz dokonać wypłaty przed rozstrzygnięciem problemu, wypłata nie powiedzie się. Z powodu niektórych błędów opcja Ponów wypłatę nie wyświetla się. Na przykład, jeśli Twoje konto bankowe jest zamknięte, wiadomość sugeruje dodanie nowego konta bankowego, aby rozwiązać problem. Gdy problem zostanie rozwiązany, próba wypłaty zostanie ponowiona automatycznie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo