Otrzymywanie płatności za pomocą Shopify Payments

Shopify Payments to najprostszy sposób akceptowania płatności online. Eliminuje on konieczność konfiguracji konta sprzedawcy u dostawcy płatności firmy zewnętrznej i wprowadzania poświadczeń konta w Shopify. Ponieważ rozwiązanie Shopify Payments jest w pełni zintegrowane z Twoim sklepem, możesz wyświetlać swoje wypłaty bezpośrednio w panelu administracyjnym Shopify.

Jeśli Twój sklep ma włączoną funkcję Shopify Payments, otrzymujesz płatności poprzez Shopify Payouts, gdy klient płaci za pomocą Shopify Payments i określonych przyspieszonych realizacji zakupu.

Jeśli klienci płacą za pomocą bramek płatniczych innych firm, nie zobaczysz informacji o wypłatach w panelu administracyjnym Shopify. Zewnętrzni dostawcy płatności mają własne sposoby wyświetlania wypłat. Skontaktuj się z zewnętrznym dostawcą płatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wyświetla on informacje o wypłatach. Aby uzyskać informacje na temat sposobu działania płatności w Shopify, zapoznaj się z naszym przewodnikiem na temat Otrzymywania płatności.

Okresy rozliczeniowe Shopify Payments na podstawie krajów i regionów
Dostawca płatności Typ dostawcy W jaki sposób płaci klient Sposób otrzymywania płatności
Shopify Payments Bramka płatnicza Za pomocą Shopify Payments Poprzez Shopify Payments
Apple Pay Przyspieszona realizacja zakupu Za pomocą Apple Pay Poprzez Shopify Payments
Amazon Pay Bramka płatnicza Za pomocą Amazon Pay Poprzez Amazon
Facebook Pay Przyspieszona realizacja zakupu Użycie Facebook Pay Poprzez Shopify Payments
Google Pay Przyspieszona realizacja zakupu Za pomocą Google Pay Poprzez Shopify Payments
PayPal Bramka płatnicza Za pomocą PayPal Poprzez PayPal
Shop Pay Przyspieszona realizacja zakupu Za pomocą Shop Pay Poprzez Shopify Payments
Raty Shop Pay Bramka płatnicza Za pomocą Shop Pay Przez Affirm, za pomocą opcji Raty Shop Pay

Okresy rozliczeniowe

Okres płatności odnosi się do czasu, jaki upływa od dnia złożenia przez klienta zamówienia w sklepie do dnia wysłania środków z tytułu tego zamówienia na Twoje konto bankowe. Dzień złożenia zamówienia przez klienta w Twoim sklepie ustala się na podstawie czasu złożenia zamówienia w strefie czasowej UTC. Środki z zamówień złożonych w piątek, sobotę i niedzielę są grupowane i wysyłane razem jako jedna płatność.

Jeśli korzystasz z konta Shopify Balance, możesz otrzymać zarobki w serwisie Shopify Payments w ciągu zaledwie jednego dnia roboczego. Do dni roboczych nie wlicza się weekendów ani świąt amerykańskich. Jeśli masz aktywną opcję Raty Shop Pay i klient skorzysta z niej podczas realizacji zakupu, wypłata pojawi się w ciągu trzech dni roboczych.

Jeśli korzystasz z harmonogramu płatności, Twój okres płatności jest dostosowywany zgodnie z ustawionym harmonogramem.

Długość okresu płatności zależy od kraju, w którym znajduje się sklep:

Okresy rozliczeniowe Shopify Payments na podstawie krajów i regionów
Kraj Okres płatności

Australia

Stany Zjednoczone

2 dni robocze

Austria

Kanada

Dania

Niemcy

Włochy

Irlandia

Holandia

Belgia

Nowa Zelandia

Hiszpania

Szwecja

Wielka Brytania

3 dni robocze

SRA Hongkong

Singapur

4 dni robocze

Japonia

Jeśli Twoja firma znajduje się w Japonii, ustawiasz dzień regularnej wypłaty na dowolny dzień pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem i możesz wybrać wypłatę tygodniową lub miesięczną. Okres płatności wynosi 5 dni plus liczba dni pozostałych do dnia wypłaty. Na przykład, jeśli klient złoży zamówienie w Twoim sklepie w środę, a Twój dzień wypłaty przypada w piątek, środki z tego zamówienia zostaną wysłane na Twoje konto bankowe w piątek następnego tygodnia, po 8 dniach roboczych. Jeśli klient złoży zamówienie w Twoim sklepie w niedzielę, środki z tego zamówienia zostaną wysłane na Twoje konto bankowe w piątek tego samego tygodnia, 5 dni roboczych później.

Jeśli klient zapłacił za pomocą JCB, termin płatności wynosi 30 dni od złożenia zamówienia plus liczba dni do dnia wypłaty, w którym środki zostaną przelane na Twoje konto bankowe.

Wypłata i śledzenie opłat

Możesz śledzić zaplanowane saldo wypłat i harmonogram wypłat z poziomu panelu administracyjnego Shopify. Płatności są synchronizowane z odnośnymi zamówieniami. To ułatwia sprawdzanie wysokości kwot otrzymywanych za pojedyncze zamówienie.

Korzystając z Shopify Payments, płacisz opłatę za transakcję kartą kredytową, ale nie płacisz opłaty transakcyjnej za subskrypcję. Sklepy korzystające z dostawcy płatności firmy zewnętrznej płacą zarówno opłaty transakcyjne za subskrypcję Shopify, jak i opłaty za transakcje kartą kredytową pobierane przez dostawcę płatności firmy zewnętrznej.

Jeśli korzystasz z Shopify Payments możesz otrzymywać wypłaty w innej walucie niż ta, w której sprzedajesz. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z zagadnieniem Sprzedawanie i otrzymywanie płatności w różnych walutach.

Zwróć koszty zamówienia

Jeśli korzystasz z Shopify Payments i wykonujesz zwrot kosztów, kwota ta jest odejmowana od Twojej następnej dostępnej wypłaty.

Jeśli korzystasz z Shopify Payments, a Twoja wypłata jest mniejsza od kwoty zwrotu, to możliwe są różne rozwiązania — w zależności od miejsca, w którym się znajdujesz. Dla sklepów znajdujących się w:

 • Austrii, Danii, Niemczech, SRA Hongkong, Irlandii, Włoszech, Holandii, Singapurze, Hiszpanii, Szwecji, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii, pozostała część zwrotu zostanie potrącona z kolejnej wypłaty w wysokości umożliwiającej pokrycie kwoty zwrotu.

 • Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii, saldo zostanie pobrane z Twojego konta bankowego w dniu wypłaty.

Zwrot kosztów na konto klienta trwa do 10 dni roboczych.

Jeśli wypłata ujemnego salda nie powiedzie się, ponowna próba wypłaty nastąpi w ciągu 3 dni roboczych. Więcej informacji na temat dokonywania zwrotów za pomocą Shopify Payments znajdziesz w sekcji Często zadawane pytania dotyczące Shopify Payments.

Jeśli saldo Twojego konta Shopify Payments jest ujemne, możesz nie być w stanie dokonać zwrotu kosztów. Zwroty są wyszczególnione jako oczekujące do momentu dokonania transakcji sprzedaży na kwotę wystarczającą do uzyskania dodatniego salda na koncie Shopify Payments, co pozwala na dokonanie zwrotu.

Zobacz swoje wypłaty

Kroki:

 1. W sekcji Shopify Payments kliknij przycisk Wyświetl wypłaty.

Na stronie Wypłaty wyświetlane są Twoje poprzednie i następne wypłaty. Jeśli masz zaplanowane wypłaty, zobaczysz przewidywaną datę ich realizacji. Przedstawione jest dostępne saldo dla kolejnej wypłaty oraz środki rezerwowe.

Sekcja Wszystkie wypłaty zawiera listę wszystkich wypłat i ich aktualny status:

 • W drodze: Wypłata jest wysyłana na Twoje konto bankowe.
 • Zapłacono: Wypłata została wysłana do Twojego banku. Nie oznacza to, że masz środki na koncie bankowym. Twój bank może nadal potrzebować czasu na przetworzenie i wpłatę środków na Twoje konto.
 • Nieudana: Twój bank nie przetworzył wypłaty, więc środki nie zostały wpłacone.

Wyświetl wszystkie transakcje

Kliknięcie opcji transakcje na stronie Wypłaty powoduje wyświetlenie wszystkich transakcji związanych ze wszystkimi Twoimi wypłatami.

Transakcje mają taki sam status jak wypłaty, dodatkowo mają również status Oczekujące. Transakcje oznaczone jako Oczekujące dotyczą dokonanych sprzedaży, które nie zostały jeszcze wysłane na Twoje konto bankowe. Data wypłaty dla oczekujących transakcji jest tylko szacunkowa.

Wyświetl określoną wypłatę

Dostępne są dwa sposoby wyświetlania szczegółów konkretnej wypłaty:

 • W harmonogramie wypłat kliknij kwotę wypłaty.
 • W sekcji Wszystkie wypłaty kliknij datę wypłaty.

Po kliknięciu jednego z linków wyświetli się strona z wybraną wypłatą. W sekcji Przegląd widoczna jest cała kwota wypłaty, a także podział opłat, zwrotów, korekt i rezerw. W sekcji Transakcje są przedstawione szczegóły każdej transakcji uwzględnionej w wypłacie.

Zmień deskryptor wyciągu bankowego z wypłatami

Deskryptor wypłaty określa, w jaki sposób wypłaty pojawiają się na wyciągu bankowym. Domyślnie deskryptor wyciągu bankowego z wypłatami jest wyświetlany jako Shopify. Jeśli chcesz zmienić wygląd swoich wypłat, możesz edytować swój deskryptor w ustawieniach dla dostawców płatności.

Zmiany wykonane w deskryptorze wyciągu bankowego z wypłatami zostaną w ciągu trzech dni uwzględnione na wyciągu bankowym. Mają one wpływ tylko na sposób prezentowania przyszłych wypłat, a nie na wygląd dotychczasowych lub oczekujących wypłat.

Kroki:

 1. W sekcji Shopify Payments kliknij opcję Zarządzaj.
 2. W obszarze Deskryptor zestawienia wypłat w obszarze Szczegóły wypłaty edytuj deskryptor.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Zaplanuj swoje wypłaty

Domyślnie otrzymujesz wypłatę każdego dnia, gdy tylko Twoje środki są dostępne do wypłaty. Jeśli chcesz otrzymywać wypłatę w regularnych odstępach czasu, możesz ustawić tygodniowy lub miesięczny harmonogram wypłat. Po zaktualizowaniu harmonogramu wypłat oczekujące wypłaty są opóźniane do następnego odpowiedniego terminu wypłaty zgodnie z nowym harmonogramem. Jeśli wybierzesz cykliczną datę wypłaty, zostanie ona zaplanowana dokładnie na ten dzień. Jednak Twój bank może potrzebować dodatkowego czasu na wykonanie przelewu.

Środki mogą nie pojawić się na koncie bankowym zaraz po ich wysłaniu. Przetwarzanie depozytów na koncie bankowym trwa zazwyczaj od 24 do 72 godzin.

Kroki:

 1. W sekcji Shopify Payments kliknij opcję Zarządzaj.
 2. W polu Harmonogram wypłat w sekcji Szczegóły wypłaty wybierz Harmonogram wypłat.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Nieudane wypłaty

Czasami realizacja wypłaty może się nie udać. Zwykle dzieje się tak z powodu problemów z kontem bankowym. Jeśli wypłata się nie powiedzie, otrzymasz wiadomość e-mail. Dostaniesz również powiadomienie na stronie głównej panelu administracyjnego Shopify. Dopóki problem z Twoim kontem bankowym nie zostanie rozwiązany, wszystkie zaplanowane wypłaty będą wstrzymane.

Na stronie wypłaty jest widoczny komunikat o błędzie wyjaśniający, dlaczego wypłata się nie powiodła i jak rozwiązać problem. Jeśli wypłata się nie powiodła z powodu problemu z danymi konta bankowego, udostępniony zostanie link, który można kliknąć, aby je zaktualizować.

Jeśli nie masz pewności, dlaczego wypłata się nie powiodła, skontaktuj się z bankiem, aby poznać problem.

W większości przypadków po rozwiązaniu problemu możesz kliknąć opcję Ponów wypłatę na stronie wypłaty. Jeśli spróbujesz dokonać wypłaty przed rozstrzygnięciem problemu, wypłata nie powiedzie się. Z powodu niektórych błędów opcja Ponów wypłatę nie wyświetla się. Na przykład, jeśli Twoje konto bankowe jest zamknięte, wiadomość sugeruje dodanie nowego konta bankowego, aby rozwiązać problem. Gdy problem zostanie rozwiązany, próba wypłaty zostanie ponowiona automatycznie.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo