Konfigurowanie Shopify Payments

Usługę Shopify Payments można aktywować na stronie Płatności w ustawieniach Shopify. Przed skonfigurowaniem usługi Shopify Payments sprawdź wymagania kwalifikacyjne i wymagania dotyczące konta bankowego.

Informacje potrzebne do konfiguracji konta Shopify Payments zależą od kraju, w którym znajduje się sklep. Zapoznaj się z listą wymagań dla każdego obsługiwanego kraju.

Po skonfigurowaniu Shopify Payments klienci mogą dokonywać płatności w Twoim sklepie za pomocą kart kredytowych i debetowych z numerem CVV.

Koszty korzystania z Shopify Payments

Koszty korzystania z usługi Shopify Payments różnią się w zależności od planu. Opłaty za płatność kartą kredytową można obniżyć, aktualizując subskrypcję Shopify. Kompletna lista cen według planu znajduje się na stronie cennika Shopify.

Oprócz opłat za transakcje kartą kredytową i subskrypcję w przypadku planu subskrypcji Shopify dla Twojego sklepu, nie ma żadnych opłat miesięcznych, ukrytych ani konfiguracyjnych, związanych z Shopify Payments. Gdy korzystasz z Shopify Payments jako podmiotu przetwarzającego, nie ma opłat transakcyjnych za usługi zewnętrznych dostawców płatności dla zamówień.

Jeśli zdecydujesz się zmienić swój plan, zostanie zaktualizowana opłata za transakcje kartą kredytową w usłudze Shopify Payments. Po aktywowaniu Shopify Payments nie musisz już płacić opłat za transakcje subskrypcyjne wymienione na stronie cennika Shopify. Analogicznie, jeśli korzystasz z Shopify Payments i zdecydujesz się zmienić dostawcę usług płatniczych, będą Ci naliczane opłaty za transakcje subskrypcyjne na rzecz Shopify. Takie opłaty są wyższe niż opłaty płacone nowemu zewnętrznemu dostawcy usług płatniczych.

Po skonfigurowaniu Shopify Payments i rozpoczęciu opłacania zamówień przez Shopify Payments możesz wyeksportować transakcje, aby śledzić opłaty. Dowiedz się więcej o eksportowaniu transakcji.

Skonfiguruj Shopify Payments

Przed skonfigurowaniem Shopify Payments musisz wybrać walutę sklepu. Waluta sklepu jest walutą używaną w Twoim panelu administracyjnym Shopify. Jest to waluta, w której wyceniane są produkty i która jest używana w raportach. Musisz wybrać walutę sklepu przed dokonaniem pierwszej sprzedaży. W przypadku konieczności zmiany waluty sklepu po dokonaniu pierwszej sprzedaży skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify, aby zmienić walutę sklepu.

Tylko właściciel sklepu może zmienić dostawcę płatności.

Informacje potrzebne do konfiguracji konta Shopify Payments zależą od kraju, w którym znajduje się sklep. Zapoznaj się z listą wymagań dla każdego obsługiwanego kraju.

Kroki:

Jak zakończyć konfigurację konta

Podczas konfigurowania konta Shopify Payments ważne jest, aby formularz został prawidłowo i całkowicie wypełniony w celu ograniczenia możliwych problemów z weryfikacją u naszych partnerów bankowych w przyszłości.

W sekcji Dane firmy wybierz typ firmy. W zależności od kraju, w którym znajduje się Twoja firma, dodaj numer firmowy, numer identyfikacyjny pracodawcy lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeśli mają zastosowanie. Adres w tej sekcji powinien być adresem podanym w dokumentacji dotyczącej rejestracji firmy. Jeśli nie masz zarejestrowanej firmy z nadanym numerem, bardziej odpowiednie może być wybranie osoby fizycznej/jednoosobowej działalności gospodarczej jako typu firmy.

W przypadku skonfigurowania konta Shopify Payments jako zarejestrowanej firmy lub dowolnego typu firmy innego niż osoba fizyczna/jednoosobowej działalności gospodarczej nadal musisz podać dane osobowe przedstawiciela konta. Przedstawiciel konta musi być właścicielem, kierownikiem wyższego szczebla lub dyrektorem, który sprawuje znaczącą kontrolę nad firmą i ma uprawnienia do prawnego związania firmy Warunkami świadczenia usług Shopify Payment. Jest to wymóg naszych partnerów bankowych do celów weryfikacji.

Jeśli znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych, musisz skonfigurować uwierzytelnianie dwuetapowe, aby otrzymywać wypłaty. Wypłaty mogą zostać wstrzymane, jeśli nie aktywujesz uwierzytelniania dwuetapowego na swoim koncie Shopify.

Aby dowiedzieć się więcej o wymaganiach dotyczących dokumentów tożsamości i typach dokumentów akceptowanych w każdym kraju, zapoznaj się z wymaganiami w zakresie danych osobowych dla usługi Shopify Payments.

Wymagana dokumentacja dotycząca danych osobowych jest wymieniona w sekcji B1-3 Umowy o świadczenie usług Shopify Payments. Aby przejrzeć wszystkie Warunki świadczenia usług, przewiń do dołu strony i wybierz swój kraj.

Po wykonaniu konfiguracji Shopify Payments możesz skonfigurować ustawienia lub przeprowadzić testową transakcję w swoim sklepie.

Jeśli chcesz przenieść własność swojego konta Shopify Payments, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Wymagane informacje dla Shopify Payments

Aby zachować zgodność z przepisami obowiązującymi w różnych krajach, musisz podać informacje o sobie i swojej firmie. Informacje są gromadzone w celu identyfikacji sprzedawców korzystających z usługi Shopify Payments, w tym rzeczywistych właścicieli danego podmiotu gospodarczego. Celem gromadzenia tych informacji jest spełnienie wymogów prawnych mających zapobiegać praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym przestępstwom finansowym.

Ze względu na to że lokalne przepisy i regulacje ulegają zmianom, spółka Shopify i jej partnerzy mogą skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dodatkowych informacji o Tobie i Twojej firmie. Takie standardowe weryfikacje mogą mieć miejsce w dowolnym momencie w okresie ważności Twojego konta Shopify.

Informacje, które Shopify ma obowiązek gromadzić, różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują dane dotyczące:

 • osoby fizycznej tworzącej konto Shopify Payments
 • firmy powiązanej z kontem Shopify Payments
 • osób fizycznych, które faktycznie posiadają lub kontrolują firmę, np. właściciela firmy lub członka zarządu uprawnionego do składania podpisów w imieniu firmy

Aby ułatwić proces weryfikacji, przekazując dokumenty jako dowody, sprawdź, czy Twoja dokumentacja jest:

 • przejrzysta i miała odpowiednio duży, czytelny format
 • poprawna i prawidłowa
 • aktualna
 • kompletna, a jej wszystkie detale były widoczne
 • nie zawiera błędów ani literówek
 • zgodna z przekazanymi informacjami

Dokumenty do weryfikacji tożsamości i prywatnego adresu

Jeśli Twoja tożsamość nie będzie mogła zostać zweryfikowana na podstawie informacji podanych przez Ciebie podczas rejestracji w usłudze Shopify Payments, możesz otrzymać prośbę o dostarczenie dodatkowej dokumentacji. Do weryfikacji osoby fizycznej na koncie Shopify Payments mogą być wymagane dwa oddzielne dokumenty:

 • dokument, który służy jako potwierdzenie tożsamości
 • dokument, który służy jako potwierdzenie prywatnego adresu

Ten sam dokument nie może służyć jako potwierdzenie tożsamości i potwierdzenie prywatnego adresu.

Przesyłając dokumenty tożsamości pamiętaj, że:

 • Dokumenty muszą być przesłane w pełnym kolorze. Skany, kserokopie i zdjęcia czarno-białe nie są akceptowane.
 • Dokumenty muszą być ważne.
 • Dokumenty muszą być wyraźne, a ich wielkość powinna umożliwiać ich odczytanie.
 • Nie są akceptowane kserokopie dokumentów tożsamości.
 • Należy przesyłać kompletne dokumenty. Kompletny dokument zawiera następujące elementy:

  • przednią i tylną stronę jako osobne obrazy w przypadku prawa jazdy lub dowodu osobistego
  • cała strona danych osobowych w przypadku paszportu
 • Dokumenty mogą być przesyłane w formacie .png lub .jpg.

Dokumenty potwierdzające prywatny adres muszą spełniać poniższe wymagania:

 • Dokumenty muszą być wyraźne, a ich wielkość powinna umożliwiać ich odczytanie. Żadne informacje nie mogą być usunięte ani zasłonięte.
 • Dokumenty muszą być datowane w ciągu ostatnich trzech do sześciu miesięcy, w zależności od wymagań Shopify Payments dla Twojego kraju.
 • Dokumenty muszą być kompletne. Kompletny dokument zawiera następujące elementy:

  • pełna strona dokumentu
  • czytelne imię i nazwisko oraz adres danej osoby fizycznej
 • Dokumenty mogą być przesyłane w formacie .png, .jpg lub .pdf.

Aby uzyskać więcej informacji i wymagań dotyczących dokumentów, zapoznaj się z pełną listą akceptowanych typów dokumentów dla każdego kraju.

Dokumenty do weryfikacji firmy

Jeśli Twoja firma nie będzie mogła zostać zweryfikowana na podstawie informacji podanych przez Ciebie podczas rejestracji w usłudze Shopify Payments, może być wymagana dodatkowa dokumentacja. Dostarczane dokumenty muszą zawierać nazwę firmy, adres firmy oraz numer rejestracyjny firmy (REGON) lub numer identyfikacji podatkowej VAT (NIP).

W celu weryfikacji firmy prześlij oficjalny dokument rejestracji firmy, jeśli jest dostępny, zawierający Twój numer identyfikacji podatkowej.

Dokumenty firmowe muszą spełniać poniższe wymagania:

 • Dokumenty muszą być wyraźne, a ich wielkość powinna umożliwiać ich odczytanie.
 • Dokumenty muszą być ważne i potwierdzać aktualną rejestrację.
 • Należy przesyłać kompletne dokumenty. Kompletny dokument zawiera następujące elementy:

  • wyraźną i czytelną pełną nazwę firmy, adres firmy i numer identyfikacji podatkowej VAT (NIP) lub numer rejestracyjny firmy (REGON)
  • wszystkie strony dokumentu wielostronicowego. Prześlij plik PDF zawierający wszystkie istotne strony
 • Dokumenty mogą być przesyłane w formacie .png, .jpg lub .pdf.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z pełną listą akceptowanych typów dokumentów dla każdego kraju.

Informacje o beneficjencie rzeczywistym

Firmy zarejestrowane w Irlandii są zobowiązane do podania informacji o beneficjencie rzeczywistym. Informacje te muszą być dokładne i aktualne. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z informacjami o beneficjencie rzeczywistym dla Irlandii.

Przesyłanie dokumentów weryfikacyjnych

Ze względu na poufność danych osobowych zawartych w wymaganych dokumentach weryfikacyjnych akceptowane są wyłącznie dokumenty przesłane za pośrednictwem bezpiecznych banerów w panelu administracyjnym Shopify. Dokumenty przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub czatu zostaną usunięte lub zanonimizowane ze względów bezpieczeństwa i prywatności i nie będą mogły zostać wykorzystane.

Proces weryfikacji dokumentu

Pełna weryfikacja firmy wymaga sprawdzenia przesłanych dokumentów potwierdzających tożsamość, adres i rejestrację podmiotu prawnego oraz zweryfikowania ich zgodności z informacjami na koncie Shopify Payments.

Podczas procesu weryfikacji wypłaty mogą zostać wstrzymane do momentu zweryfikowania informacji, ale zazwyczaj sklep pozostaje otwarty, a klienci mogą nadal kupować produkty. Jeśli po przesłaniu dokumentów, które spełniają wymagania, otrzymasz powiadomienie, że Twoje informacje nie zostały zweryfikowane, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Dowiedz się więcej o zawieszeniach konta.

Proces ręcznej weryfikacji metody płatności

Korzystanie z niektórych lokalnych metod płatności w ramach usługi Shopify Payments wymaga zatwierdzenia. Po aktywacji Shopify Payments proces zatwierdzania odpowiednich lokalnych metod płatności rozpoczyna się automatycznie. W trakcie procesu sprawdzania metoda płatności pozostaje w statusie „ręczna weryfikacja”. Jeśli Twój wniosek zostanie zatwierdzony, Ty i Twoi klienci możecie zacząć korzystać z danej metody płatności.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo