Konfigurowanie Shopify Payments

Shopify Payments można aktywować na stronie Płatności w ustawieniach Shopify. Do skonfigurowania Shopify Payments potrzebne są następujące informacje:

 • Twój osobisty lub biznesowy numer rejestracyjny lub identyfikator, w zależności od kraju i typu firmy
 • Informacje bankowe

W zależności od regionu konfiguracji usługi Shopify Payments może wymagać podania dodatkowych informacji. Zapoznaj się z listą wymagań dla każdego obsługiwanego kraju.

Po skonfigurowaniu Shopify Payments klienci mogą dokonywać płatności kartą kredytową w Twoim sklepie.

Koszty korzystania z Shopify Payments

Koszty korzystania z usługi Shopify Payments różnią się w zależności od planu. Opłaty za płatność kartą kredytową można obniżyć, aktualizując subskrypcję Shopify. Kompletna lista cen według planu znajduje się na stronie cennika Shopify.

Oprócz opłat za transakcje kartą kredytową i subskrypcję w przypadku planu subskrypcji Shopify dla Twojego sklepu, nie ma żadnych opłat miesięcznych, ukrytych ani konfiguracyjnych, związanych z Shopify Payments. Gdy korzystasz z Shopify Payments jako podmiotu przetwarzającego, nie ma opłat transakcyjnych za usługi zewnętrznych dostawców płatności dla zamówień.

Jeśli zdecydujesz się zmienić swój plan, zostanie zaktualizowana opłata za transakcje kartą kredytową w usłudze Shopify Payments. Po aktywowaniu Shopify Payments nie musisz już płacić opłat za transakcje subskrypcyjne wymienione na stronie cennika Shopify. Analogicznie, jeśli korzystasz z Shopify Payments i zdecydujesz się przejść na innego dostawcę usług płatniczych, będą Ci naliczane opłaty za transakcje subskrypcyjne na rzecz Shopify. Takie opłaty są wyższe niż opłaty płacone nowemu zewnętrznemu dostawcy usług płatniczych.

Łączne opłaty związane z każdą wypłatą i oczekującą transakcją są wyświetlane w tabeli Transakcje. Możesz wyświetlić informacje w przeglądarce lub wyeksportować je do pliku CSV.

Kroki

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Płatności > Wyświetl wypłaty.

 2. Kliknij opcję Wyświetl transakcje.

 3. Kliknij Eksportuj.

 4. Wybierz zakres transakcji, które chcesz eksportować i typ pliku CSV, a następnie kliknij Eksportuj transakcje bilansowe.

Plik CSV zawierać będzie następujące informacje:

Transaction Date Data i godzina przeprowadzenia transakcji, w tym strefa czasowa. Przykład: 2017-06-20 11:26:40 -0400
Type Typ transakcji. Przykład: korekta lub zwrot
Order Numer powiązany z zamówieniem.
Card Brand Typ karty użytej do zrealizowania transakcji. Przykład: Visa
Card Source Metoda obciążenia karty. Przykład: przeciągnięcie
Payout Status Status wypłaty transakcji. Przykład: Oczekująca
Payout Date Data wypłaty.
Available On Data udostępnienia wypłaconych środków.
Amount Kwota transakcji.
Fee Opłata pobrana za transakcję.
Net Różnica między kwotą i opłatą.

Skonfiguruj Shopify Payments

Przed skonfigurowaniem Shopify Payments musisz wybrać walutę sklepu. Waluta sklepu jest walutą używaną w Twoim panelu administracyjnym Shopify. Jest to waluta, w której wyceniane są produkty i która jest używana w raportach. Musisz wybrać walutę sklepu przed dokonaniem pierwszej sprzedaży. W przypadku konieczności zmiany waluty sklepu po dokonaniu pierwszej sprzedaży skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify, aby zmienić walutę sklepu.

Tylko właściciel sklepu może zmienić dostawcę płatności.

W zależności od regionu konfiguracji usługi Shopify Payments może wymagać podania dodatkowych informacji. Zapoznaj się z listą wymagań dla każdego obsługiwanego kraju.

Kroki:

 1. Aktywuj Shopify Payments w jeden z następujących sposobów:

  • Jeśli nie skonfigurowałeś(-aś) dostawcy płatności kartą kredytową na swoim koncie, kliknij opcję Dokończ konfigurację konta w sekcji Shopify Payments.
  • Jeśli włączony jest inny dostawca płatności kartą kredytową, kliknij opcję Aktywuj Shopify Payments w polu Shopify Payments, a następnie Aktywuj Shopify Payments w oknie dialogowym. Spowoduje to usunięcie z Twojego konta wszelkich innych dostawców płatności kartą kredytową.
 2. Wprowadź wymagane szczegóły dotyczące Twojego sklepu i informacji bankowych, a następnie kliknij opcję Zapisz.

Jak zakończyć konfigurację konta

Podczas konfigurowania konta Shopify Payments ważne jest, aby formularz został prawidłowo i całkowicie wypełniony w celu ograniczenia możliwych problemów z weryfikacją u naszych partnerów bankowych w przyszłości.

W sekcji Dane firmy wybierz typ firmy. Jeśli ma zastosowanie, dodaj numer biznesowy, numer identyfikacyjny pracodawcy lub numer identyfikacyjny podatnika (NIP) w zależności od kraju, w którym znajduje się Twoja firma. Adres w tej sekcji powinien być adresem wymienionym w dowolnej dokumentacji rejestracji firmy.

Jeśli skonfigurujesz konto Shopify Payments jako spółkę (LLC) lub organizację, musisz podać imię i nazwisko oraz datę urodzenia osoby wymienionej w sekcji dane osobowe firmy. Jest to wymóg od naszych partnerów bankowych związany z weryfikacją.

Jeśli znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych, musisz skonfigurować uwierzytelnianie dwuetapowe, aby otrzymywać wypłaty. Wypłaty mogą zostać wstrzymane, jeśli nie aktywujesz uwierzytelniania dwuetapowego na swoim koncie Shopify.

Prośba o podanie ID, dokumentacji i daty urodzenia znajduje się w sekcji B1-3 umowy z Warunkami świadczenia usług Shopify Payments. Aby w pełni zapoznać się z naszymi Warunkami świadczenia usług, przewiń do dołu strony i wybierz swój kraj.

Aby dowiedzieć się więcej o wymaganiach dotyczących dokumentów tożsamości i typach dokumentów akceptowanych w każdym kraju, zapoznaj się z wymaganiami w zakresie danych osobowych dla usługi Shopify Payments

Po wykonaniu konfiguracji Shopify Payments możesz skonfigurować ustawienia lub przeprowadzić testową transakcję w swoim sklepie.

Jeśli chcesz przenieść własność swojego konta Shopify Payments, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Wymagane informacje dla Shopify Payments

Aby zachować zgodność z przepisami obowiązującymi w różnych krajach, musisz podać informacje o sobie i swojej firmie. Informacje są gromadzone w celu identyfikacji sprzedawców korzystających z usługi Shopify Payments, w tym rzeczywistych właścicieli danego podmiotu gospodarczego. Celem gromadzenia tych informacji jest spełnienie wymogów prawnych mających zapobiegać praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym przestępstwom finansowym.

Ze względu na to że lokalne przepisy i regulacje ulegają zmianom, spółka Shopify i jej partnerzy mogą skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dodatkowych informacji o Tobie i Twojej firmie. Takie standardowe kontrole mogą mieć miejsce w dowolnym momencie w okresie ważności Twojego konta Shopify.

Informacje, które Shopify ma obowiązek gromadzić, różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują dokumentację dotyczącą:

 • osoby fizycznej tworzącej konto Shopify Payments
 • firmy powiązanej z kontem Shopify Payments
 • osób fizycznych, które faktycznie posiadają lub kontrolują firmę, np. właściciela firmy lub członka zarządu uprawnionego do składania podpisów w imieniu firmy

Dokumenty do weryfikacji tożsamości i prywatnego adresu

Jeśli Twoja tożsamość nie będzie mogła zostać zweryfikowana na podstawie informacji podanych przez Ciebie podczas rejestracji w usłudze Shopify Payments, możesz otrzymać prośbę o dostarczenie dodatkowej dokumentacji. Do weryfikacji osoby fizycznej na koncie Shopify Payments wymagane są dwa oddzielne dokumenty:

 • dokument, który służy jako potwierdzenie tożsamości
 • dokument, który służy jako potwierdzenie prywatnego adresu

Ten sam dokument nie może służyć jako potwierdzenie tożsamości i potwierdzenie prywatnego adresu.

Dokumenty potwierdzające tożsamość muszą spełniać poniższe wymagania:

 • Dokumenty muszą być przesłane w pełnym kolorze. Nie są akceptowane na przykład czarno-białe skany.
 • Dokumenty muszą być ważne.
 • Dokumenty muszą być wyraźne, a ich wielkość powinna umożliwiać ich odczytanie.
 • Nie są akceptowane kserokopie dokumentów tożsamości.
 • Należy przesyłać kompletne dokumenty. Kompletny dokument zawiera następujące elementy:

  • przednia i tylna strona w przypadku prawa jazdy lub dowodu osobistego
  • cała strona danych osobowych w przypadku paszportu
 • Dokumenty mogą być przesyłane w formacie .png lub .jpg. Dozwolone są zdjęcia i kolorowe skany.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z pełną listą akceptowanych typów dokumentów dla każdego kraju.

Dokumenty potwierdzające prywatny adres muszą spełniać poniższe wymagania:

 • Dokumenty muszą być wyraźne, a ich wielkość powinna umożliwiać ich odczytanie.
 • Dokumenty nie mogą być starsze niż sześć miesięcy.
 • Dokumenty muszą być kompletne. Kompletny dokument zawiera następujące elementy:

  • pełna strona dokumentu
  • czytelne imię i nazwisko oraz adres danej osoby fizycznej
 • Dokumenty mogą być przesyłane w formacie .png, .jpg lub .pdf.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z pełną listą akceptowanych typów dokumentów dla każdego kraju.

Dokumenty do weryfikacji firmy

Jeśli Twoja firma nie będzie mogła zostać zweryfikowana na podstawie informacji podanych przez Ciebie podczas rejestracji w usłudze Shopify Payments, może być wymagana dodatkowa dokumentacja. Dostarczane dokumenty muszą zawierać nazwę firmy, adres firmy oraz numer rejestracyjny firmy (REGON) lub numer identyfikacji podatkowej VAT (NIP).

W celu weryfikacji firmy prześlij oficjalny dokument rejestracji firmy, jeśli jest dostępny, zawierający Twój numer identyfikacji podatkowej.

Dokumenty firmowe muszą spełniać poniższe wymagania:

 • Dokumenty muszą być wyraźne, a ich wielkość powinna umożliwiać ich odczytanie.
 • Dokumenty muszą być ważne i potwierdzać aktualną rejestrację.
 • Należy przesyłać kompletne dokumenty. Kompletny dokument zawiera następujące elementy:

  • wyraźną i czytelną pełną nazwę firmy, adres firmy i numer identyfikacji podatkowej VAT (NIP) lub numer rejestracyjny (REGON) podmiotu
  • wszystkie strony dokumentu wielostronicowego. Prześlij plik PDF zawierający wszystkie istotne strony
 • Dokumenty można przesyłać w formacie .pdf.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z pełną listą akceptowanych typów dokumentów dla każdego kraju.

Informacje o beneficjencie rzeczywistym

Firmy zarejestrowane w Irlandii są zobowiązane do podania informacji o beneficjencie rzeczywistym. Informacje te muszą być dokładne i aktualne. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z informacjami o beneficjencie rzeczywistym dla Irlandii.

Przesyłanie dokumentów weryfikacyjnych

Ze względu na poufność danych osobowych zawartych w wymaganych dokumentach weryfikacyjnych akceptowane są wyłącznie dokumenty przesłane za pośrednictwem bezpiecznych banerów w panelu administracyjnym Shopify. Dokumenty przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub czatu zostaną usunięte lub zanonimizowane ze względów bezpieczeństwa i prywatności i nie będą mogły zostać wykorzystane.

Proces weryfikacji dokumentu

Pełna weryfikacja firmy wymaga sprawdzenia przesłanych dokumentów potwierdzających tożsamość, adres i rejestrację podmiotu prawnego oraz zweryfikowania ich zgodności z informacjami na koncie Shopify Payments.

Proces weryfikacji może trwać do 3 dni roboczych. Podczas tego procesu Twoje wypłaty mogą zostać zablokowane do czasu sprawdzenia Twoich danych, ale zazwyczaj Twój sklep pozostaje otwarty, a klienci nadal mogą kupować Twoje produkty. Po zweryfikowaniu Twoich danych wszelkie blokady wypłat lub przetwarzania na Twoim koncie są automatycznie usuwane.

Proces ręcznej weryfikacji metody płatności

Korzystanie z niektórych metod płatności dla Shopify Payments wymaga ich uprzedniego zatwierdzenia. Gdy aktywujesz Shopify Payments, proces zatwierdzania odpowiednich lokalnych metod płatności i metod płatności kartą kredytową rozpocznie się automatycznie. Podczas weryfikacji aplikacji metoda płatności zachowuje status „ręczna weryfikacja”. Gdy Twoja aplikacja zostanie zatwierdzona, możesz rozpocząć korzystanie z metody płatności.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo