Konfigurowanie Shopify Payments

Usługę Shopify Payments można aktywować na stronie Płatności w ustawieniach Shopify. Przed skonfigurowaniem usługi Shopify Payments sprawdź wymagania kwalifikacyjne i wymagania dotyczące konta bankowego.

Informacje potrzebne do konfiguracji konta Shopify Payments zależą od kraju, w którym znajduje się sklep. Zapoznaj się z listą wymagań dla każdego obsługiwanego kraju.

Po skonfigurowaniu Shopify Payments klienci mogą dokonywać płatności w Twoim sklepie za pomocą kart kredytowych i debetowych z numerem CVV.

Koszty korzystania z Shopify Payments

Koszt korzystania z Shopify Payments różni się w zależności od planu. Pełna lista cen dla każdego z planów znajduje się na stronie cennika Shopify.

Zanim rozpoczniesz konfigurację, dowiedz się więcej o kosztach korzystania z Shopify Payments.

Skonfiguruj Shopify Payments

Przed skonfigurowaniem Shopify Payments musisz wybrać walutę sklepu. Waluta sklepu jest walutą używaną w Twoim panelu administracyjnym Shopify. Jest to waluta, w której wyceniane są produkty i która jest używana w raportach. Musisz wybrać walutę sklepu przed dokonaniem pierwszej sprzedaży. W przypadku konieczności zmiany waluty sklepu po dokonaniu pierwszej sprzedaży skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify, aby zmienić walutę sklepu.

Tylko właściciel sklepu może zmienić dostawcę płatności.

Informacje potrzebne do konfiguracji konta Shopify Payments zależą od kraju, w którym znajduje się sklep. Zapoznaj się z listą wymagań dla każdego obsługiwanego kraju.

Kroki:

Jak zakończyć konfigurację konta

Podczas konfigurowania konta Shopify Payments ważne jest, aby formularz został prawidłowo i całkowicie wypełniony w celu ograniczenia możliwych problemów z weryfikacją u naszych partnerów bankowych w przyszłości.

W sekcji Dane firmy wybierz typ firmy. W zależności od kraju, w którym znajduje się Twoja firma, dodaj numer firmowy, numer identyfikacyjny pracodawcy lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeśli mają zastosowanie. Adres w tej sekcji powinien być adresem podanym w dokumentacji dotyczącej rejestracji firmy. Jeśli nie masz zarejestrowanej firmy z nadanym numerem, bardziej odpowiednie może być wybranie osoby fizycznej/jednoosobowej działalności gospodarczej jako typu firmy.

W przypadku skonfigurowania konta Shopify Payments jako zarejestrowanej firmy lub dowolnego typu firmy innego niż osoba fizyczna/jednoosobowej działalności gospodarczej nadal musisz podać dane osobowe przedstawiciela konta. Przedstawiciel konta musi być właścicielem, kierownikiem wyższego szczebla lub dyrektorem, który sprawuje znaczącą kontrolę nad firmą i ma uprawnienia do prawnego związania firmy Warunkami świadczenia usług Shopify Payment. Jest to wymóg naszych partnerów bankowych do celów weryfikacji.

Jeśli znajdujesz się w Stanach Zjednoczonych, musisz skonfigurować uwierzytelnianie dwuetapowe, aby otrzymywać wypłaty. Wypłaty mogą zostać wstrzymane, jeśli nie aktywujesz uwierzytelniania dwuetapowego na swoim koncie Shopify.

Aby dowiedzieć się więcej o wymaganiach dotyczących dokumentów tożsamości i typach dokumentów akceptowanych w każdym kraju, zapoznaj się z wymaganiami w zakresie danych osobowych dla usługi Shopify Payments.

Wymagana dokumentacja dotycząca danych osobowych jest wymieniona w sekcji B1-3 Umowy o świadczenie usług Shopify Payments. Aby przejrzeć wszystkie Warunki świadczenia usług, przewiń do dołu strony i wybierz swój kraj.

Po wykonaniu konfiguracji Shopify Payments możesz skonfigurować ustawienia lub przeprowadzić testową transakcję w swoim sklepie.

Jeśli chcesz przenieść własność swojego konta Shopify Payments, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Wymagane informacje dla Shopify Payments

Aby zachować zgodność z przepisami obowiązującymi w różnych krajach, musisz podać informacje o sobie i swojej firmie. Informacje są gromadzone w celu identyfikacji sprzedawców korzystających z usługi Shopify Payments, w tym rzeczywistych właścicieli danego podmiotu gospodarczego. Celem gromadzenia tych informacji jest spełnienie wymogów prawnych mających zapobiegać praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym przestępstwom finansowym.

Ze względu na to że lokalne przepisy i regulacje ulegają zmianom, spółka Shopify i jej partnerzy mogą skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dodatkowych informacji o Tobie i Twojej firmie. Takie standardowe weryfikacje mogą mieć miejsce w dowolnym momencie w okresie ważności Twojego konta Shopify.

Informacje, które Shopify ma obowiązek gromadzić, różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują dane dotyczące:

 • osoby fizycznej tworzącej konto Shopify Payments
 • firmy powiązanej z kontem Shopify Payments
 • osób fizycznych, które faktycznie posiadają lub kontrolują firmę, np. właściciela firmy lub członka zarządu uprawnionego do składania podpisów w imieniu firmy

Aby ułatwić proces weryfikacji, przekazując dokumenty jako dowody, sprawdź, czy Twoja dokumentacja jest:

 • przejrzysta i miała odpowiednio duży, czytelny format
 • poprawna i prawidłowa
 • aktualna
 • kompletna, a jej wszystkie detale były widoczne
 • nie zawiera błędów ani literówek
 • zgodna z przekazanymi informacjami

Dokumenty do weryfikacji tożsamości i prywatnego adresu

Jeśli Twoja tożsamość nie będzie mogła zostać zweryfikowana na podstawie informacji podanych przez Ciebie podczas rejestracji w usłudze Shopify Payments, możesz otrzymać prośbę o dostarczenie dodatkowej dokumentacji. Do weryfikacji osoby fizycznej na koncie Shopify Payments mogą być wymagane dwa oddzielne dokumenty:

 • dokument, który służy jako potwierdzenie tożsamości
 • dokument, który służy jako potwierdzenie prywatnego adresu

Ten sam dokument nie może służyć jako potwierdzenie tożsamości i potwierdzenie prywatnego adresu.

Przesyłając dokumenty tożsamości pamiętaj, że:

 • Dokumenty muszą być przesłane w pełnym kolorze. Skany, kserokopie i zdjęcia czarno-białe nie są akceptowane.
 • Dokumenty muszą być ważne.
 • Dokumenty muszą być wyraźne, a ich wielkość powinna umożliwiać ich odczytanie.
 • Nie są akceptowane kserokopie dokumentów tożsamości.
 • Należy przesyłać kompletne dokumenty. Kompletny dokument zawiera następujące elementy:

  • przednią i tylną stronę jako osobne obrazy w przypadku prawa jazdy lub dowodu osobistego
  • cała strona danych osobowych w przypadku paszportu
 • Dokumenty mogą być przesyłane w formacie .png lub .jpg.

Dokumenty potwierdzające prywatny adres muszą spełniać poniższe wymagania:

 • Dokumenty muszą być wyraźne, a ich wielkość powinna umożliwiać ich odczytanie. Żadne informacje nie mogą być usunięte ani zasłonięte.
 • Dokumenty muszą być datowane w ciągu ostatnich trzech do sześciu miesięcy, w zależności od wymagań Shopify Payments dla Twojego kraju.
 • Dokumenty muszą być kompletne. Kompletny dokument zawiera następujące elementy:

  • pełna strona dokumentu
  • czytelne imię i nazwisko oraz adres danej osoby fizycznej
 • Dokumenty mogą być przesyłane w formacie .png, .jpg lub .pdf.

Aby uzyskać więcej informacji i wymagań dotyczących dokumentów, zapoznaj się z pełną listą akceptowanych typów dokumentów dla każdego kraju.

Dokumenty do weryfikacji firmy

Jeśli Twoja firma nie będzie mogła zostać zweryfikowana na podstawie informacji podanych przez Ciebie podczas rejestracji w usłudze Shopify Payments, może być wymagana dodatkowa dokumentacja. Dostarczane dokumenty muszą zawierać nazwę firmy, adres firmy oraz numer rejestracyjny firmy (REGON) lub numer identyfikacji podatkowej VAT (NIP).

W celu weryfikacji firmy prześlij oficjalny dokument rejestracji firmy, jeśli jest dostępny, zawierający Twój numer identyfikacji podatkowej.

Dokumenty firmowe muszą spełniać poniższe wymagania:

 • Dokumenty muszą być wyraźne, a ich wielkość powinna umożliwiać ich odczytanie.
 • Dokumenty muszą być ważne i potwierdzać aktualną rejestrację.
 • Należy przesyłać kompletne dokumenty. Kompletny dokument zawiera następujące elementy:

  • wyraźną i czytelną pełną nazwę firmy, adres firmy i numer identyfikacji podatkowej VAT (NIP) lub numer rejestracyjny firmy (REGON)
  • wszystkie strony dokumentu wielostronicowego. Prześlij plik PDF zawierający wszystkie istotne strony
 • Dokumenty mogą być przesyłane w formacie .png, .jpg lub .pdf.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z pełną listą akceptowanych typów dokumentów dla każdego kraju.

Informacje o beneficjencie rzeczywistym

Firmy zarejestrowane w Irlandii są zobowiązane do podania informacji o beneficjencie rzeczywistym. Informacje te muszą być dokładne i aktualne. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z informacjami o beneficjencie rzeczywistym dla Irlandii.

Przesyłanie dokumentów weryfikacyjnych

Ze względu na poufność danych osobowych zawartych w wymaganych dokumentach weryfikacyjnych akceptowane są wyłącznie dokumenty przesłane za pośrednictwem bezpiecznych banerów w panelu administracyjnym Shopify. Dokumenty przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub czatu zostaną usunięte lub zanonimizowane ze względów bezpieczeństwa i prywatności i nie będą mogły zostać wykorzystane.

Proces weryfikacji dokumentu

Pełna weryfikacja firmy wymaga sprawdzenia przesłanych dokumentów potwierdzających tożsamość, adres i rejestrację podmiotu prawnego oraz zweryfikowania ich zgodności z informacjami na koncie Shopify Payments.

Podczas procesu weryfikacji wypłaty mogą zostać wstrzymane do momentu zweryfikowania informacji, ale zazwyczaj sklep pozostaje otwarty, a klienci mogą nadal kupować produkty. Jeśli po przesłaniu dokumentów, które spełniają wymagania, otrzymasz powiadomienie, że Twoje informacje nie zostały zweryfikowane, skontaktuj się z Pomocą techniczną Shopify.

Dowiedz się więcej o zawieszeniach konta.

Proces ręcznej weryfikacji metody płatności

Korzystanie z niektórych lokalnych metod płatności w ramach usługi Shopify Payments wymaga zatwierdzenia. Po aktywacji Shopify Payments proces zatwierdzania odpowiednich lokalnych metod płatności rozpoczyna się automatycznie. W trakcie procesu sprawdzania metoda płatności pozostaje w statusie „ręczna weryfikacja”. Jeśli Twój wniosek zostanie zatwierdzony, Ty i Twoi klienci możecie zacząć korzystać z danej metody płatności.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo