Shopify Payments dla Irlandii

Firmy z siedzibą w Finlandii mogą korzystać z usługi Shopify Payments w celu akceptowania kart debetowych i kredytowych Visa, Mastercard, Maestro, American Express i UnionPay. Możesz także akceptować płatności przy użyciu usługi Apple Pay, Google Pay i Shop Pay.

Firmy w Irlandii mogą również akceptować płatności za pomocą Bancontact i iDEAL.

Opłaty za usługę Shopify Payments w Irlandii

Opłaty za usługę Shopify Payments zależą od lokalizacji i mogą się różnić. Aby uzyskać najbardziej dokładne i szczegółowe informacje dotyczące opłat, odwiedź stronę z planami i cenami dla Irlandii. Na stronie tej znajduje się zestawienie stawek i opłat związanych z usługą Shopify Payments, oparte na wybranym planie.

Wyświetl stawki opłat w panelu administracyjnym Shopify

Jeśli jesteś już sprzedawcą Shopify, możesz uzyskać dostęp do informacji o konkretnych stawkach i opłatach dotyczących lokalizacji Twojego sklepu i wybranego planu.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Płatności.
 2. W sekcji Shopify Payments kliknij opcję Zarządzaj.
 3. Wyświetl stawki obowiązujące w przypadku różnych metod płatności.

Niedozwolone rodzaje działalności

W przypadku niektórych rodzajów działalności i usług korzystanie z usługi Shopify Payments nie jest dozwolone. Aby ustalić, czy możesz korzystać z usługi Shopify Payments, sprawdź listę zakazanych typów działalności dla Irlandii.

Więcej informacji znajduje się w Warunkach świadczenia usług.

Wymagania dotyczące konta bankowego w ramach Shopify Payments

Przed podłączeniem do Shopify Payments upewnij się, że Twoje konto bankowe spełnia następujące wymagania:

 • Konto bankowe to pełny rachunek bieżący (konto bieżące) w banku w UE lub Irlandii w walucie EUR.
 • Konto bankowe kwalifikuje się do przelewów SEPA.
 • Jeśli konto bankowe ma numer IBAN rozpoczynający się od następujących liter: AT, BE, CH, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, IE, IT, LU, NL, NO, PT lub SE.

Rachunki bieżące, których konfiguracja zezwala na akceptację tylko przelewów bankowych, nie mogą być używane w ramach usługi Shopify Payments. Konta oszczędnościowe, elastyczne konta walutowe i usługi przelewów pieniężnych, które imitują konta bankowe, nie są obsługiwane przez Shopify Payments. Mimo że wirtualne konta spoza Shopify są obsługiwane, mogą one powodować więcej błędów w wypłatach.

Aby potwierdzić, że Twoje konto może zaakceptować wymieniony typ przelewu dla Twojego regionu, skontaktuj się ze swoim bankiem.

Wymagane informacje dla Shopify Payments

Aby zachować zgodność z przepisami obowiązującymi w różnych krajach, musisz podać informacje o sobie i swojej firmie. Informacje są gromadzone w celu identyfikacji sprzedawców korzystających z usługi Shopify Payments, w tym rzeczywistych właścicieli danego podmiotu gospodarczego. Celem gromadzenia tych informacji jest spełnienie wymogów prawnych mających zapobiegać praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym przestępstwom finansowym.

Ze względu na to że lokalne przepisy i regulacje ulegają zmianom, spółka Shopify i jej partnerzy mogą skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dodatkowych informacji o Tobie i Twojej firmie. Takie standardowe weryfikacje mogą mieć miejsce w dowolnym momencie w okresie ważności Twojego konta Shopify.

Informacje, które Shopify ma obowiązek gromadzić, różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują dane dotyczące:

 • osoby fizycznej tworzącej konto Shopify Payments
 • firmy powiązanej z kontem Shopify Payments
 • osób fizycznych, które faktycznie posiadają lub kontrolują firmę, np. właściciela firmy lub członka zarządu uprawnionego do składania podpisów w imieniu firmy

Aby ułatwić proces weryfikacji, przekazując dokumenty jako dowody, sprawdź, czy Twoja dokumentacja jest:

 • przejrzysta i miała odpowiednio duży, czytelny format
 • poprawna i prawidłowa
 • aktualna
 • kompletna, a jej wszystkie detale były widoczne
 • nie zawiera błędów ani literówek
 • zgodna z przekazanymi informacjami

Dokumenty tożsamości

Poniżej przedstawione są akceptowane dokumenty tożsamości w przypadku sprzedawców z Irlandii:

 • Paszport
 • Prawo jazdy: wymagane są skany przodu i tyłu
 • Krajowa karta potwierdzająca wiek: wymagane są skany przodu i tyłu

Aby uzyskać informacje na temat formatów plików dokumentów i sposobu przesyłania dokumentów, zapoznaj się z sekcją Konfigurowanie Shopify Payments.

Dokumenty adresowe

Poniżej przedstawione są akceptowane dokumenty w przypadku sprzedawców z Irlandii:

 • Prawo jazdy: wymagane są skany przodu i tyłu
 • Wyciąg z konta bankowego
 • Rachunek za usługi użyteczności publicznej
 • Polisa ubezpieczenia samochodu
 • Polisa ubezpieczenia domu
 • Dokument ubezpieczenia społecznego
 • Dokument rządowy
 • Certyfikat zwolnienia z podatku (TCC)
 • Zestawienie zobowiązań z tytułu przychodów

Aby uzyskać informacje na temat formatów plików dokumentów i sposobu przesyłania dokumentów, zapoznaj się z sekcją Konfigurowanie Shopify Payments.

Dokumenty firmy/podmiotu

Poniżej przedstawione są akceptowane dokumenty firmy w przypadku sprzedawców z Irlandii:

 • Rejestracja dla celów VAT
 • Certyfikat rejestracji
 • Umowa spółki cywilnej
 • Akt założycielski
 • Statut spółki
 • Wyciąg z rejestru handlowego urzędu rejestracji spółek

Aby uzyskać informacje na temat formatów plików dokumentów i sposobu przesyłania dokumentów, zapoznaj się z sekcją Konfigurowanie Shopify Payments.

Informacje o beneficjencie rzeczywistym

W odpowiedzi na wymagania określone w prawie europejskim musisz podać i zweryfikować informacje o beneficjencie rzeczywistym dla firm zarejestrowanych w Irlandii. Informacje te muszą być dokładne i aktualne.

Aby uzyskać aktualne informacje o beneficjencie rzeczywistym dla Twojej firmy, przejdź do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Można tam zweryfikować i zaktualizować raport dotyczący beneficjentów rzeczywistych. W razie potrzeby możesz zrobić zrzut ekranu danych do przesłania do Shopify.

Kroki:

 1. Zaloguj się do na stronie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
 2. Kliknij opcję Nowe zgłoszenie po lewej stronie ekranu.
 3. Wyszukaj swoją firmę w polu wyszukiwania, a następnie kliknij swoją firmę.
 4. Obok opcji Zarejestruj szczegóły beneficjenta rzeczywistego kliknij Rozpocznij.
 5. Wybierz opcję Tak, jeśli masz numer PPSN (Personal Public Service Number) lub numer RBO, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.
 6. Przejrzyj dane firmy, które obejmują nazwę firmy, numer firmy i beneficjentów rzeczywistych. Jeśli jesteś osobą uprawnioną i musisz zmodyfikować informacje o beneficjencie rzeczywistym na podstawie RBO, możesz to zrobić na tej stronie.
 7. Zrób zrzut ekranu tej strony. Zrzut ekranu musi zawierać pełną nazwę i numer firmy oraz nazwiska i daty urodzenia beneficjentów rzeczywistych. Zrzut ekranu można zapisać w formacie .PNG lub .JPG.

Aby uzyskać informacje na temat przesyłania dokumentów, zapoznaj się z sekcją Konfigurowanie Shopify Payments.

Akceptowanie płatności

W większości krajów, jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, po utworzeniu sklepu Shopify z włączoną usługą Shopify Payments, zgodnie z domyślnym ustawieniem możesz automatycznie akceptować wszystkie główne metody płatności. Opłata za transakcje kartą zależy od planu subskrypcji Shopify dla Twojego sklepu. Plan można zmienić w dowolnym momencie.

Firmy w Irlandii mogą akceptować karty debetowe i kredytowe Visa, Mastercard, American Express i UnionPay.

Firmy w Irlandii mogą również akceptować płatności za pomocą Bancontact i iDEAL.

Firmy w Ireland korzystające z usługi Shopify Payments mogą akceptować płatności online i osobiście za pomocą aplikacji Shopify POS. Aby akceptować płatności osobiście za pomocą aplikacji Shopify POS, możesz skorzystać z jednej z poniższych opcji:

Okresy rozliczeniowe

Okres płatności to okres między datą rejestracji płatności klienta a datą wysłania tych środków na Twoje konto bankowe. Znacznik czasu rejestracji płatności klienta jest zapisywany w uniwersalnym czasie koordynowanym (UTC). Płatności rejestrowane w piątki, soboty i niedziele są konsolidowane i wysyłane jako płatność pojedyncza.

W Irlandii okres płatności wynosi 3 dni robocze. Minimalna kwota, którą można wypłacić z kont Shopify Payments we Irlandii wynosi 1 EUR. Jeśli wypłata jest mniejsza od tej kwoty, zostaje ona wstrzymana do czasu udostępnienia większej ilości środków do wypłaty.

Dowiedz się więcej o otrzymywaniu płatności w ramach usługi Shopify Payments.

Sprawozdawczość podatkowa

Jako sprzedawca musisz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, w tym regulacji dotyczących sprawozdawczości podatkowej. W zależności od jurysdykcji, korzystanie z Shopify Payments może również zobowiązywać do zgłaszania sprzedaży do lokalnych organów podatkowych.

Opłaty Shopify Payments nie obejmują podatku od wartości dodanej (VAT) stosowanego dla sklepów w Europie z wyjątkiem Irlandii. Konieczne może być rozliczenie podatku VAT na podstawie lokalnej stawki podatku w deklaracji VAT. Aby uzyskać te informacje, możesz pobrać wygenerowaną fakturę lub wyeksportować plik z informacjami o transakcjach.

W przypadku sklepów w Irlandii oprócz opłat Shopify Payments naliczany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Pobierz wygenerowaną fakturę

Możesz pobierać faktury miesięczne i przesyłać je razem z wnioskiem o zwrot podatku. Każda faktura zawiera całkowity podatek VAT zapłacony z tytułu opłat transakcyjnych za wszystkie zamówienia złożone w Twoim sklepie w danym miesiącu. W wygenerowanych fakturach używana jest strefa czasowa UTC, która może różnić się od strefy czasowej sklepu. Jeśli jest Ci potrzebny raport, w którym używana jest strefa czasowa Twojego sklepu, możesz wyeksportować listę transakcji sklepu jako plik CSV.

Faktura za każdy miesiąc jest generowana 5 dnia następnego miesiąca. Na przykład faktura za czerwiec jest generowana 5 lipca. Jeśli w danym miesiącu nie dokonano żadnych transakcji za pomocą Shopify Payments, dla tego miesiąca nie generuje się faktura.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Płatności.
 2. W sekcji Shopify Payments kliknij opcję Wyświetl wypłaty.
 3. Kliknij opcję Dokumenty.
 4. W oknie dialogowym Dokumenty podatkowe dla faktury, którą chcesz pobrać, kliknij opcję Pobierz PDF.

Eksportuj transakcje

Możesz wyeksportować listę transakcji swojego sklepu jako plik CSV. Plik CSV zawiera kolumnę VAT dla europejskich sprzedawców.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Płatności.
 2. W sekcji Shopify Payments kliknij opcję Wyświetl wypłaty.
 3. Kliknij Transakcje.
 4. Kliknij Eksportuj. Plik CSV zostanie pobrany do przeglądarki.
 5. Otwórz plik CSV w edytorze arkuszy kalkulacyjnych.
 6. W ostatniej kolumnie pliku CSV wyświetlona jest kwota VAT pobierana przy każdej transakcji.
 7. Skorzystaj z narzędzia SUMUJ, aby obliczyć pobraną łączną kwotę VAT.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo