Shopify Payments dla Stanów Zjednoczonych

Sprzedawcy z siedzibą w USA mogą korzystać z usługi Shopify Payments, aby akceptować karty kredytowe i inne popularne metody płatności.

Wymagania związane z usługą Shopify Payments

Aby korzystać z usługi Shopify Payments, należy spełnić poniższe wymagania.

Zabronione rodzaje działalności

W przypadku niektórych rodzajów działalności i usług korzystanie z usługi Shopify Payments nie jest dozwolone. Aby ustalić, czy możesz korzystać z usługi Shopify Payments, sprawdź listę zakazanych typów działalności dla USA.

Więcej informacji znajduje się w Warunkach świadczenia usług.

Wymagania dotyczące konta bankowego w ramach Shopify Payments

Przed podłączeniem do Shopify Payments upewnij się, że Twoje konto bankowe spełnia następujące wymagania:

 • Konto bankowe to standardowy rachunek bieżący w banku w Stanach Zjednoczonych w walucie USD.
 • Konto bankowe kwalifikuje się do przelewów ACH.

Rachunki bieżące, których konfiguracja zezwala na akceptację tylko przelewów bankowych, nie mogą być używane w ramach usługi Shopify Payments. Konta oszczędnościowe, elastyczne konta walutowe, konta wirtualne i usługi przelewów pieniężnych, które imitują konta bankowe, nie są obsługiwane przez Shopify Payments.

Aby potwierdzić, że Twoje konto może zaakceptować wymieniony typ przelewu dla Twojego regionu, skontaktuj się ze swoim bankiem.

Wymagania dotyczące danych osobowych dla Shopify Payments

Aby zachować zgodność z przepisami obowiązującymi w różnych krajach, musisz podać informacje o sobie i swojej firmie. Informacje są gromadzone w celu identyfikacji sprzedawców korzystających z usługi Shopify Payments, w tym rzeczywistych właścicieli danego podmiotu gospodarczego. Celem gromadzenia tych informacji jest spełnienie wymogów prawnych mających zapobiegać praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym przestępstwom finansowym.

Ze względu na to że lokalne przepisy i regulacje ulegają zmianom, spółka Shopify i jej partnerzy mogą skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dodatkowych informacji o Tobie i Twojej firmie. Takie standardowe kontrole mogą mieć miejsce w dowolnym momencie w okresie ważności Twojego konta Shopify.

Informacje, które Shopify ma obowiązek gromadzić, różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują dokumentację dotyczącą:

 • osoby fizycznej tworzącej konto Shopify Payments
 • firmy powiązanej z kontem Shopify Payments
 • osób fizycznych, które faktycznie posiadają lub kontrolują firmę, np. właściciela firmy lub członka zarządu uprawnionego do składania podpisów w imieniu firmy

Poniżej przedstawione są akceptowane rodzaje dokumentów dla osób fizycznych i firm z USA.

Dokumenty tożsamości:

 • Paszport
 • Karta paszportowa
 • Prawo jazdy
 • Państwowy dowód osobisty
 • Identyfikator pozwolenia na pobyt/Zielona karta USA
 • Karta przekroczenia granicy
 • Karta NYC
 • Karta wizy USA
 • Akt urodzenia

Dokumenty firmy/podmiotu:

 • Pismo IRS 147C
 • List potwierdzający IRS SS-4

Akceptowanie płatności

W większości krajów, jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, po utworzeniu sklepu Shopify z włączoną usługą Shopify Payments, zgodnie z domyślnym ustawieniem możesz automatycznie akceptować wszystkie główne metody płatności. Opłata za transakcje kartą zależy od planu subskrypcji Shopify dla Twojego sklepu. Plan można zmienić w dowolnym momencie.

Firmy w Stanach Zjednoczonych mogą akceptować karty debetowe i kredytowe Visa, Mastercard, American Express, Discover i Diners Club. Dodatkowo, akceptacja Discover automatycznie umożliwia akceptację Elo, JCB i UnionPay.

Firmy w Stanach Zjednoczonych mogą również akceptować płatności za pomocą Bancontact oraz iDEAL.

Okresy rozliczeniowe

Twój okres płatności odnosi się do okresu między datą rejestracji płatności klienta a datą wysłania tych środków na Twoje konto bankowe. Data i godzina zarejestrowanej płatności klienta są rejestrowane w czasie UTC. Środki z płatności, które są rejestrowane w piątek, sobotę i niedzielę, są grupowane i wysyłane razem jako jedna płatność.

W USA okres płatności wynosi 2 dni robocze.

Dowiedz się więcej o otrzymywaniu płatności w ramach usługi Shopify Payments.

Sprawozdawczość podatkowa

Jako sprzedawca musisz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, w tym w zakresie sprawozdawczości podatkowej. W zależności od jurysdykcji w przypadku korzystania z usługi Shopify Payments może również wymagane zgłaszanie sprzedaży w lokalnych organach podatkowych. Twoim obowiązkiem jest skonsultowanie się z lokalnymi organami podatkowymi lub doradcą podatkowym w celu ustalenia przepisów, którym podlegasz.

W Stanach Zjednoczonych Twój podmiot rozliczający płatności jest zobowiązany do złożenia w urzędzie IRS formularza 1099-K, jeśli spełniasz którekolwiek z poniższych kryteriów:

 • W przypadku lat kalendarzowych przed 2022 r.: Kwota otrzymanych przez Ciebie płatności brutto przekracza 20.000 USD, a liczba Twoich transakcji jest wyższa niż 200.
 • W przypadku roku kalendarzowego 2022 i późniejszych lat: Kwota otrzymanych przez Ciebie płatności brutto przekracza 600 USD przy dowolnej liczbie transakcji.
 • Osiągnięte zostały wartości progowe obowiązujące w danym stanie.

Firma Shopify jest zobowiązana do złożenia w urzędzie IRS formularza 1099-K dla transakcji, które są przetwarzane za pośrednictwem usługi Shopify Payments. Twoim obowiązkiem jest zgłoszenie tych wartości w deklaracji podatku dochodowego. Formularz ten jest generowany przez Shopify Payments i jest corocznie wysyłany zarówno do Ciebie, jak i do IRS. Dostęp do informacji związanych z formularzem 1099-K mają tylko właściciele sklepów.

Formularz, który otrzymujesz od Shopify, uwzględnia tylko transakcje, które zostały przetworzone przez Shopify Payments. Transakcje przetworzone przez inne bramki, takie jak PayPal, są rozliczane w osobnym formularzu dostarczonym przez daną bramkę.

Właściciele sklepów mogą pobrać kopię 1099-K w sekcji płatności panelu administracyjnego Shopify.

Dowiedz się więcej o formularzu 1099-K na oficjalnej stronie internetowej IRS.

 1. W sekcji Shopify Payments kliknij opcję Wyświetl wypłaty.
 2. Kliknij opcję Dokumenty.
 3. Kliknij Pobierz PDF obok formularza podatkowego 1099-K.

Listę transakcji rozliczanych na formularzu 1099-K właściciele sklepów mogą pobrać w formacie CSV.

 1. W sekcji Shopify Payments kliknij opcję Wyświetl wypłaty.
 2. Kliknij Transakcje.
 3. Kliknij Eksportuj.
 4. Wybierz Transakcje 1099-K.
 5. Wybierz zakres dat transakcji do pobrania.
 6. Kliknij Eksportuj pozycje.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo