Shopify Payments dla Stanów Zjednoczonych

Firmy z siedzibą w Stanach Zjednoczonych mogą używać Shopify Payments do akceptowania kart debetowych i kredytowych Visa, Mastercard, American Express, Discover i Diners Club. Możesz także akceptować płatności przy użyciu usługi Apple Pay, Google Pay i Shop Pay.

Firmy w Stanach Zjednoczonych mogą również akceptować płatności za pomocą Bancontact oraz iDEAL.

Opłaty za usługę Shopify Payments w Stanach Zjednoczonych

Opłaty za usługę Shopify Payments zależą od lokalizacji i mogą się różnić. Aby uzyskać najbardziej dokładne i szczegółowe informacje dotyczące opłat, odwiedź stronę z planami i cenami dla Stanów Zjednoczonych. Na stronie tej znajduje się zestawienie stawek i opłat związanych z usługą Shopify Payments, oparte na wybranym planie.

Wyświetl stawki opłat w panelu administracyjnym Shopify

Jeśli jesteś już sprzedawcą Shopify, możesz uzyskać dostęp do informacji o konkretnych stawkach i opłatach dotyczących lokalizacji Twojego sklepu i wybranego planu.

Kroki:

 1. Z panelu administracyjnego Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Płatności.
 2. W sekcji Shopify Payments kliknij opcję Zarządzaj.
 3. Wyświetl stawki obowiązujące w przypadku różnych metod płatności.

Wymagania związane z usługą Shopify Payments

Aby korzystać z usługi Shopify Payments, należy spełnić poniższe wymagania.

Niedozwolone rodzaje działalności

W przypadku niektórych rodzajów działalności i usług korzystanie z usługi Shopify Payments nie jest dozwolone. Aby ustalić, czy możesz korzystać z usługi Shopify Payments, sprawdź listę zakazanych typów działalności dla USA.

Więcej informacji znajduje się w Warunkach świadczenia usług.

Wymagania bankowe dotyczące usługi Shopify Payments

Wypłaty Shopify Payments można wysyłać na konto Shopify Balance lub kwalifikujące się konto zewnętrzne. Jeśli korzystasz z konta zewnętrznego, przed połączeniem konta bankowego z Shopify Payments upewnij się, że spełnia ono poniższe wymagania:

 • Konto bankowe to standardowy rachunek bieżący w banku w Stanach Zjednoczonych w walucie USD.
 • Konto bankowe kwalifikuje się do przelewów ACH.

Rachunki bieżące, których konfiguracja zezwala na akceptację tylko przelewów bankowych, nie mogą być używane w ramach usługi Shopify Payments. Konta oszczędnościowe, elastyczne konta walutowe i usługi przelewów pieniężnych, które imitują konta bankowe, nie są obsługiwane przez Shopify Payments. Mimo że wirtualne konta spoza Shopify są obsługiwane, mogą one powodować więcej błędów w wypłatach.

Aby potwierdzić, że Twoje konto może zaakceptować wymieniony typ przelewu dla Twojego regionu, skontaktuj się ze swoim bankiem.

Wymagania dotyczące uwierzytelniania dwuetapowego dla Shopify Payments

Aby otrzymywać wypłaty w ramach usługi Shopify Payments, musisz skonfigurować uwierzytelnianie dwuetapowe dla swojego konta Shopify. Jeśli nie masz aktywnego uwierzytelniania dwuetapowego, Twoje wypłaty mogą zostać zawieszone.

Wymagania dotyczące danych osobowych dla Shopify Payments

Aby zachować zgodność z przepisami obowiązującymi w różnych krajach, musisz podać informacje o sobie i swojej firmie. Informacje są gromadzone w celu identyfikacji sprzedawców korzystających z usługi Shopify Payments, w tym rzeczywistych właścicieli danego podmiotu gospodarczego. Celem gromadzenia tych informacji jest spełnienie wymogów prawnych mających zapobiegać praniu brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym przestępstwom finansowym.

Ze względu na to że lokalne przepisy i regulacje ulegają zmianom, spółka Shopify i jej partnerzy mogą skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dodatkowych informacji o Tobie i Twojej firmie. Takie standardowe weryfikacje mogą mieć miejsce w dowolnym momencie w okresie ważności Twojego konta Shopify.

Informacje, które Shopify ma obowiązek gromadzić, różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują dane dotyczące:

 • osoby fizycznej tworzącej konto Shopify Payments
 • firmy powiązanej z kontem Shopify Payments
 • osób fizycznych, które faktycznie posiadają lub kontrolują firmę, np. właściciela firmy lub członka zarządu uprawnionego do składania podpisów w imieniu firmy

Aby ułatwić proces weryfikacji, przekazując dokumenty jako dowody, sprawdź, czy Twoja dokumentacja jest:

 • przejrzysta i miała odpowiednio duży, czytelny format
 • poprawna i prawidłowa
 • aktualna
 • kompletna, a jej wszystkie detale były widoczne
 • nie zawiera błędów ani literówek
 • zgodna z przekazanymi informacjami

Poniżej przedstawione są akceptowane rodzaje dokumentów dla osób fizycznych i firm z USA.

Dokumenty tożsamości:

 • Paszport
 • Karta paszportowa
 • Prawo jazdy
 • Państwowy dowód osobisty
 • Identyfikator pozwolenia na pobyt/Zielona karta USA
 • Karta przekroczenia granicy
 • Karta NYC
 • Karta wizy USA

Dokumenty firmy/podmiotu:

 • Pismo IRS 147C
 • List potwierdzający IRS SS-4

Akceptowanie płatności

W większości krajów, jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, po utworzeniu sklepu Shopify z włączoną usługą Shopify Payments, zgodnie z domyślnym ustawieniem możesz automatycznie akceptować wszystkie główne metody płatności. Opłata za transakcje kartą zależy od planu subskrypcji Shopify dla Twojego sklepu. Plan można zmienić w dowolnym momencie.

Firmy w Stanach Zjednoczonych mogą akceptować karty debetowe i kredytowe Visa, Mastercard, American Express, Discover i Diners Club. Dodatkowo, akceptacja Discover automatycznie umożliwia akceptację Elo, JCB i UnionPay.

Firmy w Stanach Zjednoczonych mogą również akceptować płatności za pomocą Bancontact oraz iDEAL.

Okresy rozliczeniowe

Twój okres płatności odnosi się do okresu między datą rejestracji płatności klienta a datą wysłania tych środków na Twoje konto bankowe. Data i godzina zarejestrowanej płatności klienta są rejestrowane w czasie UTC. Środki z płatności, które są rejestrowane w piątek, sobotę i niedzielę, są grupowane i wysyłane razem jako jedna płatność.

W Stanach Zjednoczonych okres płatności wynosi 2-5 dni roboczych, w zależności od sposobu weryfikacji danych bankowych i zabezpieczenia konta. Aby zapewnić szybkie otrzymanie wypłat, upewnij się, że zakończyłeś(-as) następujące czynności:

Dowiedz się więcej o otrzymywaniu płatności w ramach usługi Shopify Payments.

Sprawozdawczość podatkowa

Jako sprzedawca musisz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, w tym w zakresie sprawozdawczości podatkowej. W zależności od jurysdykcji w przypadku korzystania z usługi Shopify Payments może również wymagane zgłaszanie sprzedaży w lokalnych organach podatkowych. Twoim obowiązkiem jest skonsultowanie się z lokalnymi organami podatkowymi lub doradcą podatkowym w celu ustalenia przepisów, którym podlegasz.

W Stanach Zjednoczonych Twój podmiot rozliczający płatności jest zobowiązany do złożenia w urzędzie IRS formularza 1099-K, jeśli spełniasz którekolwiek z poniższych kryteriów:

 • Kwota otrzymanych przez Ciebie płatności brutto przekracza 20 000 USD, a liczba Twoich transakcji jest wyższa niż 200.
 • Osiągnięte zostały wartości progowe obowiązujące w danym stanie.

Firma Shopify jest zobowiązana do złożenia w urzędzie IRS formularza 1099-K dla transakcji, które są przetwarzane za pośrednictwem usługi Shopify Payments. Twoim obowiązkiem jest zgłoszenie tych wartości w deklaracji podatku dochodowego. Formularz ten jest generowany przez Shopify Payments i jest corocznie wysyłany zarówno do Ciebie, jak i do IRS. Dostęp do informacji związanych z formularzem 1099-K mają tylko właściciele sklepów.

Formularz, który otrzymujesz od Shopify, uwzględnia tylko transakcje, które zostały przetworzone przez Shopify Payments. Transakcje przetworzone przez inne bramki, takie jak PayPal, są rozliczane w osobnym formularzu dostarczonym przez daną bramkę.

Właściciele sklepów mogą pobrać kopię 1099-K w sekcji płatności panelu administracyjnego Shopify.

Listę transakcji rozliczanych na formularzu 1099-K właściciele sklepów mogą pobrać w formacie CSV.

Podłączanie konta bankowego za pomocą usługi Plaid

Plaid to bezpieczna usługa, która umożliwia podłączenie konta Shopify Payments do konta bankowego w celu otrzymywania wypłat. Podłączenie konta bankowego za pomocą usługi Plaid pomaga zweryfikować dane bankowe i umożliwia krótszy okres płatności, dzięki czemu możesz szybciej uzyskać swoje wypłaty.

Jeśli już podłączyłeś(-aś) swoje konto bankowe do swojego konta Shopify, zapoznaj się z sekcją Zweryfikuj swoje konto bankowe za pomocą Plaid.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Płatności.
 2. W sekcji Shopify Payments kliknij Aktywuj Shopify Payments.
 3. W sekcji Prześlij informacje o swojej firmie kliknij opcję Prześlij szczegóły.
 4. Wybierz typ swojej firmy, wprowadź wymagane dane, a następnie kliknij Kontynuuj konfigurację konta.
 5. W sekcji Zabezpiecz swoje konto za pomocą uwierzytelniania dwuetapowego kliknij Włącz uwierzytelnianie dwuetapowe.
 6. Wprowadź numer telefonu i dokończ konfigurowanie uwierzytelniania dwuetapowego, a następnie kliknij Włącz.
 7. W sekcji Dodaj informacje bankowe kliknij opcję Dodaj konto bankowe.
 8. Kliknij Podłącz konto bankowe za pośrednictwem Plaid, a następnie kliknij Kontynuuj.
 9. Wybierz bank, a następnie kliknij Kontynuuj.
 10. Zaloguj się do swojego banku za pomocą poświadczeń bankowości internetowej, a następnie kliknij konto bankowe, które chcesz podłączyć do Shopify Payments.
 11. Zaznacz pole, aby zaakceptować zasady i warunki, a następnie kliknij Podłącz informacje o koncie.
 12. Aby zakończyć podłączanie konta bankowego za pomocą Plaid, kliknij Kontynuuj.

Zweryfikuj podłączone konto bankowe za pomocą usługi Plaid

Jeśli podłączyłeś(-aś) już ręcznie swoje konto bankowe do Shopify Payments i chcesz uzyskać szybsze wypłaty, możesz zweryfikować swoje konto bankowe za pomocą Plaid.

Kroki:

 1. W panelu administracyjnym Shopify przejdź do opcji Ustawienia > Płatności.
 2. W sekcji Shopify Payments kliknij opcję Zarządzaj.
 3. W sekcji Szczegóły wypłaty kliknij Zmień konto bankowe.
 4. Kliknij Podłącz konto bankowe za pośrednictwem Plaid, a następnie kliknij Dalej
 5. Wybierz bank, a następnie kliknij Kontynuuj.
 6. Zaloguj się do swojego banku za pomocą poświadczeń bankowości internetowej, a następnie kliknij konto bankowe, które chcesz podłączyć do Shopify Payments.
 7. Zaznacz pole, aby zaakceptować zasady i warunki, a następnie kliknij Podłącz informacje o koncie.
 8. Aby zakończyć podłączanie konta bankowego za pomocą Plaid, kliknij Kontynuuj.

Gotowy(-a) do rozpoczęcia sprzedaży za pomocą Shopify?

Wypróbuj za darmo