Shopify Payments för USA

Handlare baserade i USA kan använda Shopify Payments för att acceptera kreditkort och andra populära betalningsmetoder.

Krav för Shopify Payments

Se till att du kan uppfylla följande krav för att använda Shopify Payments.

Förbjudna verksamheter

Vissa typer av företag och tjänster tillåts inte använda Shopify Payments. Kontrollera listan över förbjudna företagstyper för USA för att se om du kan använda Shopify Payments.

Du kan hitta mer information i Shopify Payments Användarvillkor (TOS).

Bankkontokrav för Shopify Payments

Se till att ditt bankkonto uppfyller följande krav innan du ansluter det till Shopify Payments:

 • Bankkontot är ett fullständigt checkkonto hos en bank i USA i USD-valuta.
 • Bankkontot är behörigt för ACH-överföringar.

Checkkonton som är inställda till att endast att acceptera banköverföringar fungerar inte med Shopify Payments. Sparkonton, konton som kan använda flera valutor, virtuella konton och pengaöverföringskonton som efterliknar bankkonton stöds inte av Shopify-betalningar.

Kontakta din bank för att ta reda på om ditt konto godkänner överföringstyperna som listas för din region ovan.

Krav på personlig information för Shopify Payments

Som svar på regleringar i olika länder måste du tillhandahålla information om dig och ditt företag. Informationen samlas in för att hjälpa till att identifiera handlare som använder Shopify Payments, inklusive faktiska ägare till en viss företagsenhet. Syftet med att samla in denna information är att efterleva regleringskrav som är utformade för att förhindra penningtvätt, finansiering av terrorism och andra ekonomibrott.

Eftersom lokala regler och förordningar utvecklas kan Shopify och dess partners ta kontakt för att samla in ytterligare information om dig och ditt företag. Dessa standardgranskningar kan inträffa när som helst så länge ditt Shopify-konto är aktivt.

Vilken information Shopify måste samla in skiljer sig från land till land, men innefattar vanligtvis dokumentation om följande:

 • personen som skapar Shopify Payments-kontot
 • företaget som är kopplat till Shopify Payments-kontot.
 • de individer som slutligen äger eller kontrollerar företaget, vilket innefattar företagsägaren eller en högre chef med juridisk befogenhet att signera för företagets räkning

Acceptabla dokumenttyper för individer och företag i USA inkluderar följande.

Identitetshandlingar:

 • Pass
 • Passkort
 • Körkort
 • Statligt utfärdat ID-kort
 • Uppehållstillstånds-ID/amerikanskt grönt kort
 • Passerkort
 • NYC-kort
 • Amerikanskt visakort
 • Födelseattest

Företags-/enhetshandlingar:

 • IRS-brev 147C
 • IRS SS-4-bekräftelsebrev

Godkänner betalningar

Om du har en enskild firma kan du i de flesta länder acceptera alla större betalningsmetoder automatiskt så snart du skapar din Shopify-butik med Shopify Payments aktiverat. Din kortavgift baserar sig på din butiks Shopify-prenumerationsplan och du kan ändra plan närsomhelst.

Företag i USA kan acceptera betalkort och kreditkort från Visa, MasterCard, American Express, Discover och Diners Club. Dessutom möjliggör godkännande av Discover automatiskt godkännande av Elo, JCB och UnionPay.

Företag i USA kan också acceptera betalningar med hjälp av Bancontact och iDEAL.

Betalningsperioder

Din betalningsperiod hänvisar till tiden mellan det datum då en kunds betalning tas in och det datum då dessa medel skickas till ditt bankkonto. Datum och tid då en kunds betalning tas in registreras i UTC-tid. Medel från betalningar som tas emot på fredag, lördag och söndag grupperas och skickas tillsammans som en betalning.

I USA är betalningsperioden två arbetsdagar.

Mer information om att få betalt med Shopify Payments.

Skatterapportering

Som handlare måste du följa alla tillämpliga regler, inklusive skatterapportering. Beroende på din jurisdiktion kan Shopify Payments även behöva rapportera din försäljning till de lokala skattemyndigheterna. Det är ditt ansvar att rådfråga lokala skattemyndigheter eller en skatteexpert för att verifiera vilka regler som gäller för dig.

I USA måste din enhet för betalningsöverenskommelsen lämna in ett 1099-K-formulär till IRS om du uppfyller något av följande kriterier:

 • För kalenderår innan 2022: Du får mer än 20 000 USD i bruttobetalningar och har fler än 200 transaktioner.
 • För kalenderåret 2022 och senare: Du får mer än 600 USD i bruttobetalningar och har genomförda transaktioner.
 • Du uppfyller din stats individuella tröskelvärden.

Shopify måste skicka in ett 1099-K-formulär till IRS för dina transaktioner som behandlas via Shopify Payments och du måste rapportera dessa värden när du lämnar in din inkomstskatt. Detta formulär genereras av Shopify Payments och det tillhandahålls både dig och IRS på årsbasis. Endast butiksägare kan komma åt information som är relaterad till formuläret 1099-K.

Formuläret som du får från Shopify hanterar endast transaktioner som har behandlats av Shopify Payments. Transaktioner som har behandlats av andra gateways, t.ex. PayPal, redovisas på ett separat formulär som tillhandahålls av den gatewayen.

Butiksägare kan ladda ner en kopia av 1099-K i avsnittet betalningar i Shopify-administratören.

Läs mer om 1099-K-blanketten på den officiella webbplatsen för IRS.

 1. Klicka på Visa utbetalningari avsnittet Shopify Payments.
 2. Klicka på dokument.
 3. Klicka på Ladda ner PDF bredvid skatteformuläret 1099-K.

Om du behöver hänvisa till en lista över transaktioner som kommer att redovisas i din 1099-K-blankett, kan butiksägare ladda ner dem i CSV-format.

 1. Klicka på Visa utbetalningari avsnittet Shopify Payments.
 2. Klicka på Transaktioner.
 3. Klicka på Exportera.
 4. Välj 1099-K-transaktioner.
 5. Välj datumintervall för transaktioner som ska laddas ner.
 6. Klicka på Exportera objekt.

Är du redo att börja sälja med Shopify?

Prova gratis